Tam thức bậc nhì (đối cùng với (x)) là biểu thức dạng $ax^2 + bx + c$. Trong đó (a,b,c) là nhũng số đến trước cùng với (a e 0).

Bạn đang xem: Bảng xét dấu tam thức bậc 2

Nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ được hotline là nghiệm của tam thức bậc hai $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$; (Delta = b^2 - 4ac) cùng (Delta " = b"^2 - ac) theo thiết bị tự được call là biệt thức và biệt thức thu gọn của tam thức bậc hai $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$.

2. Vệt của tam thức bậc hai

Định lí.

Cho tam thức bậc hai (f(x) = ma mx^2 + bx + c(a e 0)) có biệt thức (∆ = b^2– 4ac).

Xem thêm: Nhâm Ngọ Năm 2022 : Tử Vi Trọn Đời Tuổi Nhâm Ngọ Nữ Mạng Chính Xác Nhất

- giả dụ (∆ 0, f(x)) bao gồm (2) nghiệm (x_1,x_2(x_1 0,,forall x in R,, Leftrightarrow ,left{ eginarrayla > 0\Delta 0\Delta le 0endarray ight.$

$ax^2 + bx + c

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ


4.5 bên trên 103 phiếu

Bài tiếp theo sau
*


*
*
*
*
*
*
*
**
**


*
*


*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.