Nguyên tố
*
*
*
*
*
Cấu hình electron lớpngoài cùng2s23s24s25s26s2
Nguyên tố s

II- đặc điểm vật lý

Kim một số loại kiềm thổ có ánh sáng nóng chảy và ánh nắng mặt trời sôi kha khá thấp (trừ beri). Độ cứng có cao hơn kim một số loại kiềm, tuy nhiên độ cứng vẫn thấp, trọng lượng riêng kha khá nhỏ.

Bạn đang xem: Be có tác dụng với nước không

III- tính chất hóa học

- các kim nhiều loại kiềm thổ đều sở hữu tính khử mạnh bạo nhưng yếu rộng so vớikim nhiều loại kiềm.

- Tính khử tăng dần đều từ Be cho Ba.

M - 2e →M2+

1. Chức năng với phi kim

a. Chức năng với oxi

- Ở ánh nắng mặt trời thường tạo nên oxit dạng MO.- Ởnhiệt độ cao chế tạo ra oxit dạng MO xuất xắc peoxit MO2.

Ví dụ: 2Mg + O2 2MgO

bố + O2

*
BaO2

b. Chức năng với halogen: M + X2 → MX2

c. Tác dụng với C, S, H2:

Be và Mg không chức năng với H2 còn Ca tính năng với H2 . Riêng rẽ Mgtham gia phản ứng:

2Mg + CO2 2 MgO +C

2. Công dụng với hỗn hợp axit

Là kim loại vận động hóa học mạnh khỏe nên bao gồm phản ứng như kim loại kiềm.

3. Công dụng với nước

- Ca, Sr, Ba chức năng với nước ở ánh sáng thường tạo thành dung dịch bazơ

cha + 2H2O →Ba(OH)2+ H2↑

- Mg tính năng với nước ở ánh sáng cao thành MgO

Mg + H2O MgO +H2↑

- Be không tác dụng với nước.

4. Công dụng với kiềm

Chỉ bao gồm Be tính năng với kiềm

*
5. Tính năng với sắt kẽm kim loại khác

- chế tạo ra các kim loại tổng hợp với sắt kẽm kim loại Cu, Al,... Dùng trong công nghiệp sản xuất máy như công nghiệp hàng không vũ trụ.- Mg sinh sản nhiều hợp kim nhẹ và đặc biệt quan trọng với Al và Cu.

IV- Điều chế sắt kẽm kim loại kiềm thổ

Phương pháp cơ bạn dạng đểđiều chế sắt kẽm kim loại kiềm thổ là năng lượng điện phân muối bột nóng tung của chúng

MCl2

*
M + Cl2

V- một số hợp chất quan trọng đặc biệt của kim loại kiềm thổ

1. Oxit của kim loại kiềm thổ

- Oxit của kim loại kiềm thổ chức năng dễdàng cùng với axit, oxit axit, nước (trừ BeO, MgO).

CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + CO2 →CaCO3

CaO + 2HCl→ CaCl2 + H2O

- riêng biệt BeO tất cả tính lưỡng tính nên tính năng với axit với bazơ

BeO + 2HCl →BeCl2 + H2O

BeO + 2NaOH →Na2BeO2 + H2O

2. Can xi hiđroxit (Ca(OH)2)

Ca(OH)2là chất rắn, color trắng, không nhiều tan trong nước, dung dịch

Ca(OH)2gọi là nước vôi trong là 1 bazơ mạnh, dung dịch

Ca(OH)2có đặc điểm chung của một kiềm (tác dụng cùng với oxit axit, axit, muối).

a. Chức năng với axit, oxit axit, muối axit

Ca(OH)2 + 2HCl→ CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2+ CO2→ CaCƠ3↓ + H2O

Ca(OH)2+ 2CO2→ Ca(HCO3)2

hoặc CaCO3 + CO2 + H2O

*
Ca(HCO3)2 Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2→ 2CaCO3↓ + 2H2O

Nhưng : 2Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2→ 2CaCO3 ↓ + Mg(OH)2 ↓+ 2H2O

b. Công dụng với hỗn hợp muối

Ba(OH)2 + Na2SO4 →BaSO4 ↓+ 2NaOH

Ca(OH)2 + 2NH4Cl→ CaCl2 + 2NH3 + 2H2OLưu ý:

- Khi đến Cl2 tính năng với Ca(OH)2 ta chiếm được clorua vôi:

2Cl2 + 2Ca(OH)2 ướt →Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

Cl2 + Ca(OH)2 khô →CaOCl2 + H2O

- Khi mang lại Ba(HCO3)2 công dụng với KOH:

Ba(HCO3)2 + 2KOH →K2CƠ3 + BaCO3↓ + 2H2O

3. Can xi cacbonat (CaCO3), bari nitrat (Ba(NO3)2).

Canxi cacbonat là chất rắn color trắng, ko tan vào nước.

CaCƠ3 + 2HCl→CaCl2 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O

*
Ca(HCO3)2

CaCƠ3

*
CaO + CO2↑

2Ba(NO3)2 2BaO + 4NO2 ↑+ O2↑

Lưu ý: sức nóng phân muối bột nitrat của kim loại mạnh (trước Mg)

M(NO3)n M(NO2)n + n/2O2

4. Can xi sunfat (CaSO4)

Canxi sunfat là hóa học rắn, màu sắc trắng, không nhiều tan trong nước; CaSO4.2H2Otrong tự nhiên là thạch cao sống, bền ởnhiệt độ thường; CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O là thạch cao nung.

Thạch cao dùng làm sản xuất xi măng, đúc tượng, làm bột bó vào y học, làm khuôn, có tác dụng phấn viết bảng.

5. Nước cứng: Nước chứa đựng nhiều ion Ca2+, Mg2+

Người ta phân phân thành 3 loại:

- Nước cứng trong thời điểm tạm thời do những muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)7.

- Nước cứng trường thọ là do những muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4.

Xem thêm: Suy Thận: Nguyên Nhân, Triệu Chứng Của Đau Thận, 10 Dấu Hiệu Của Bệnh Thận

- Nước cứng toàn phần là nước bao gồm chứa tính cứng trong thời điểm tạm thời và vĩnh cửu. (Nước thoải mái và tự nhiên có cả tính cứng trong thời điểm tạm thời và vĩnh cửu).