Đầu mỗi năm học, những trường đều tổ chức họp phụ huynh để thông báo về chiến lược học tập những năm học mới cũng giống như đặt ra phương châm phấn đáu. Sau đây là 04 mẫu biên bạn dạng họp phụ huynhđầu năm cho các cấp học.
*
Mục lục bài xích viết

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............

Bạn đang xem: Biên bản họp phụ huynh học sinh năm học 2021

Năm học.......................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp:..............................................................


- khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm................

- Địa điểm:......................................................................................

- công ty tọa:........................................................................................

- Thư ký:.........................................................................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh bao gồm mặt:..............................................................

- Số bố mẹ vắng mặt:..........................................................

2. Tuyên ba lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường........................................................... Lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học........................... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm mới của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu ban đại diện phụ huynh học sinh:

1. Ông/Bà:........................................................................... Chi hội trưởng

2. Ông/Bà:........................................................................... Bỏ ra hội phó

3. Ông/Bà:........................................................................... Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp với mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

b) khó khăn:

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Một vài chỉ tiêu cùng biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

b) một số trong những biện pháp:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

- Trả nợ năm kia và cài sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

- bỏ ra ngày lễ, tết

- Quỹ hội phụ vương mẹ:

- hoạt động đội:

- mua quà vạc thưởng cho học sinh HK I, HK II:

- Liên hoan, thăm hỏi:

- buôn bán dụng cầm học tập, dọn dẹp và sắp xếp lớp:

- học tập tăng buổi:

- Quỹ lớp:

- Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học tập cả năm

5. Ý kiến của phụ huynh:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Xem thêm: Chế Độ Sleep Của Điều Hòa Panasonic Đúng Cách, Có Tác Dụng Thế Nào Với Sức Khỏe

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ...........phút cùng ngày.Chủ tọa Thư ký Hội trưởng hội bố mẹ học sinh