A.LÍ THUYẾT

I.Định công cụ Ôm đối với toàn mạch

Cường độ mẫu điện chạy trong mạch điện kín đáo tỉ lệ thuận cùng với suất điện độngcủa nguồn điện và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở toàn phần của mạch đó.

Bạn đang xem: Biểu thức của định luật ôm đối với toàn mạch

I =
*

Trong đó:ξlà suất điện động của mối cung cấp (V)

R , r là năng lượng điện trở ngoại trừ của mạch với trong của nguồn (W)

I là cường độ loại điện (A)

-Mạch ngoài gồm máy thu:

Cường độ chiếc điện chạy trong mạch:

*

2.Nhận xét

– Unguồn= I.Rngoài= ξ– I.r

– giả dụ nguồn tất cả r = 0 => U =ξ

– nguồn bị đoản mạch: U =0=> I =

*

– Định vẻ ngoài Ôm so với toàn mạch trả toàn cân xứng với định hiện tượng bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

– công suất nguồn điện

*

+ mối cung cấp điện:H=Uξ=ξ-rIξ

+Máy thu:H"=ξpU=U-r"IU=1-r"IU

II.Định công cụ Ohm đối với các một số loại đoạn mạch:

1.Biểu thức tổng thể của định dụng cụ Ohm đối với các loại đoạn mạch:


*

(Ra rất nào dấu rất đấ )


2.Các trường phù hợp riêng

a.Định cơ chế Ohm đối vớiđoạn mạch chứa nguồn vạc dòng


*/ UAB=E– Ir hayUBA= Ir –E(UBAlấy theo chiều loại điện từ bỏ B cho A)

Ta cũng có thể viết:

*
(UBAlấy theo chiều chiếc điện từ B cho A)


*/UAB= E – I(R + r ) hayUBA= I(r + R) –

*


Ta cũng có thể viết:

*
(UBAlấy theo chiều dòng điện tự B mang đến A)

b.Định biện pháp Ohm so với đoạn mạch cất máy thu:


*/UAB=E+ Ir(UABlấy theo chiều mẫu điện trường đoản cú A mang đến B)

Ta cũng hoàn toàn có thể viết:

*
(UABlấy theo chiều cái điện trường đoản cú A cho B)


*/UAB= E + I(R + r )(UABlấy theo chiều dòng điện từ bỏ A đến B) .


Ta cũng hoàn toàn có thể viết:

*
(UABlấy theo chiều cái điện từ A mang lại B).

c.Chứa R

*

B.BÀI TẬP

DẠNG 1: ĐỊNH LUẬT ÔM mang lại TOÀN MẠCH

Phương pháp

– Định pháp luật Ôm mang lại toàn mạch sử dụng khi

+ Tính cường độ loại điện qua mạch chính

+ Biết được công thức tính

*
bvà rb

– công việc làm

*
bvà rb

+ Đọc sơ đồ mạch ngoài, tính RN

+ Áp dụng định cơ chế Ôm mang lại toàn mạch để tìm I , điền chiều cái điện vào hình

+ Áp dụng định giải pháp Ôm cho những đoạn mạch nhằm tìm U cùng I những nhánh

DẠNG 2: ĐỊNH LUẬT ÔM cho ĐOẠN MẠCH

Phương pháp

– Định phương tiện Ôm cho đoạn mạch cần sử dụng khi

+ Tính cường độ mẫu điện qua mạch , hiệu điện thế của các đoạn

+ Tính Ickhông tìm kiếm được ebvà rb

– công việc làm

+ khẳng định chiều dòng điện qua các đoạn (Nếu do dự giả sử)

+ Viết biểu thức định vẻ ngoài Ôm cho những đoạn mạch

*
(Ra rất nào dấu cực đấy)

Hoặc UAB= IAB(R + r + r’) – E + E’ (Vào rất nào dấu rất đấy)

DẠNG 3: BÀI TOÁN VỀ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

Phương pháp

Tính công, công suất:Áp dụng các công thức tính công và công suất

– Biện luận:

+ Lập biểu thức của đaị lượng yêu cầu tìm lớn nhất, nhỏ nhất theo biến

+ thực hiện lập luận (tử mẫu, bất đẳng thức côsi….)

Tìm R để hiệu suất mạch ngoài lớn số 1 và tính công lớn số 1 này. (R =? để PNmax; PNmax=?)

Ta có: công suất mạch ngoàiPN= RI2=

*
với
*

PN=

*
.

Theo bất đẳng thức Cô-si (Cauchy), ta có:

*

=>PNmaxkhi

*
tức là khi R = r. Dễ dàng tính được PNmax=
*
=
*
.

Xem thêm: Bảng Giá Máy Tính Học Sinh, Sinh Viên, Máy Tính Học Sinh Casio

Tìm quý hiếm R ứng với một giá trị năng suất tiêu thụ mạch ngoài xác định P (với phường max=

*
).