Phép vị tự vươn lên là tâm vị từ thành bao gồm nó khi k=1, phép vị từ là phép đồng nhất Khi k = -1, phép vị từ là phép đối xứng qua trung ương vị tự


1. Định nghĩa

Cho điểm (O) với số (k  e 0). Phép biến hình biến chuyển mỗi điểm (M) thành điểm (M") sao cho (overrightarrowOM" = k) (overrightarrowOM), được hotline là phép vị tự tâm (O), tỉ số (k)

Phép vị tự vai trung phong (O), tỉ số (k) cùng thường được kí hiệu là (V_(O,k)^)

-->