Để đọc sâu rộng về axetilen C2H2 có công thức kết cấu như cố kỉnh nào, tính chất hoá học của axetilen là gì? có áp dụng gì vào thực tế, chúng ta hãy cùng nhau tò mò qua bài viết bên dưới đây.

Bạn đang xem: C2h2 là liên kết gì

Công thức cấu trúc của Axetilen C2H2. đặc thù hoá học tập của axetilen và bài bác tập trực thuộc phần: CHƯƠNG IV: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

I. Axetilen C2H2

- Axetilen C2H2 là 1 trong những hợp hóa chất với phương pháp C₂H₂. Nó là một trong những hydrocarbon và là alkin đơn giản và dễ dàng nhất sử dụng để sản xuất poli (vinyl clorua), dùng sản xuất nhựa PVC và các hóa chất khác

II. đặc điểm vật lý của Axetilen C2H2

- tính chất vật lý của Axetilen C2H2 là chất khí, không màu, không mùi, ít tan vào nước, nhẹ hơn không khí (d=26/29).

*

III. Công thức cấu tạo của Axetilen C2H2

- Công thức kết cấu của Axetilen là bao gồm một link ba giữa hai nguyên tử cacbon và links đơn thân hidro và cacbon.* Công thức cấu trúc của axetilen như sau:

*

IV. Tính chất hoá học tập của Axetilen C2H2

- đặc thù hóa học của Axetilen C2H2 là tác dụng với Oxi O2, tính năng với Brom Br2 và Trong đk thích hợp, axetilen còn thâm nhập phản ứng cộng với khá nhiều chất khác ví như H2, Cl2

1. Axetilen tác dụng với Oxi

- khi đốt trong không khí, axetilen cháy cùng với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt

2C2H2 + 5O2  4CO2↑ + 2H2O

2. Axetilen công dụng với dung dịch brom

- Trong liên kết ba  của phân tử axetilen có 2 liên kết kém bền, vị vậy axetilen cũng làm mất màu hỗn hợp brom như etilen theo PTPƯ sau:

HCCH + Br2 —> Br-CH=CH—Br (đibrom etilen)

Br-CH=CH-Br + Br2 —> Br2CH-CHBr2 (tetra brometan)

- nếu như nước brom lấy dư cùng axetilen phản bội ứng hết:

HCCH + 2Br2 —> Br2CH-CHBr2

- Trong đk thích hợp, axetilen còn gia nhập phản ứng cộng với tương đối nhiều chất khác ví như H2, Cl2,...

V. Điều chế Axetilen C2H2 trong phòng thí nghiệm

Trong chống thí nghiệm nhằm điều chế Axetilen C2H2 bạn ta cho canxi cacbua bội phản ứng cùng với nước. Và cách thức này cũng được áp dụng nhằm điều chế Axetilen C2H2 vào công nghiệp. CÔng thức nhằm điều chế C2H2 như sau

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

2. Phương pháp văn minh để pha trộn axetilen hiện giờ là sức nóng phân metan ở ánh sáng cao, tiếp nối làm lạnh lẽo nhanh.

2CH4  C2H2 + 3H2↑

VI. Ứng dụng của Axetilen C2H2

- Ứng Dụng của Axetilen C2H2 là sử dụng trong đèn xì oxi-axetilen dể hàn, cắt kim loại.

- trong khi Axetilen C2H2 còn là nguyên liệu để cung ứng poli (vinyl clorua) dùng sản xuất nhựa PVC và các hóa hóa học khác.

* Bảng so sánh metan CH4 , etilen C2H4 với axetilen C2H2

Metan CH4 Etilen C2H4 Axetilen C2H2
Đặc điểm cấu tạoLiên kết đơnMột links đôiMột liên kết ba
Tính chất hóa học chungPhản ứng cháyPhản ứng cháyPhản ứng cháy
Tính chất hóa học riêngPhản ứng thếPhản ứng cộng (tác dụng với một phân tử Br2)Phản ứng cùng (tác dụng với 2 phân tử Br2)

VII. Bài xích tập về Axetilen

Bài 2 trang 122 sgk hoá 9: Cần bao nhiêu ml hỗn hợp brom 0,1M để chức năng vừa đủ với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải bài xích 2 trang 122 sgk hoá 9:

a) Theo bài xích ra, ta có: nC2H4 = V/22,4 = 0,244/22,4 = 0,01 (mol)

- Phương trình phản ứng:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

1 mol 1 mol 1 mol

0,01 mol ? mol

- Theo PTPƯ: nBr2 = nC2H4 = 0,01 (mol)

⇒ VBr2 = n/CM = 0,01/0,1 = 0,1 (lít)

b) Theo bài bác ra, ta có: nС2H2 = 0,244/22,4 = 0,01 (mol)

С2H2 + 2Вr2 → C2H2Br4

1 mol 2 mol 1 mol

0,01 mol ? mol

- Theo PTPƯ: nBr2 = 2.nС2H2 = 2.0,01 = 0,02 (mol).

⇒ VBr2 = n/CM = 0,02/0,1 = 0,2 (lít).

Bài 3 trang 122 sgk hoá 9: Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất đi màu 50ml hỗn hợp brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu bao nhiêu ml hỗn hợp brom trên?

Lời giải bài bác 3 trang 122 sgk hoá 9:

- Phương trình bội nghịch ứng:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2. (1)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4. (2)

- Từ PTPƯ (1) và (2) ta nhận thấy:

Tỉ lệ nC2H4 : nBr2 = 1:1

nC2H2 : nBr2 = 1:2

⇒ Số mol brom làm phản ứng cùng với C2H2 gấp 2 lần C2H4, nên thể tích dung dịch brom về tối đa mà C2H2 có thể làm mất màu sẽ gấp 2 lần thể tích hỗn hợp brom bị C2H4 làm mất đi màu:

⇒ VBr2 (bị C2H2 làm mất màu) = 50ml × 2 = 100ml.

⇒ Nếu sử dụng 0,1 lít axetilen thì hoàn toàn có thể làm mất màu về tối đa 100ml dung dịch brom.

Bài 4 trang 122 sgk hoá 9: Đốt cháy 28ml tất cả hổn hợp khí metan với axetilen rất cần phải dùng 67,2ml khí oxi.

a) Tính xác suất thể tích của từng khí trong láo hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo sinh sống cùng đk nhiệt độ với áp suất)

Lời giải bài xích 4 trang 122 sgk hoá 9:

a) Gọi thể tích của CH4 với C2H2 lần lượt là x và y (ml).

- Theo bài xích ra, ta có: x + y = 28 (ml). (*)

- Phương trình phản ứng:

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O (1)

1 ml 2 ml 1 ml 2 ml

x ml 2x ml x ml

2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O (2)

2 ml 5 ml 4 ml 2 ml

y ml 2,5y ml 2y ml

- Theo PTPƯ (1) thì: VO2 = 2.VCH4 = 2x

theo PTPƯ (2) thì: VO2 = 2,5.VC2H2 = 2,5y

⇒ tổng thể tích oxi đề xuất dùng là: VO2 = 2x + 2,5y

- cơ mà theo bài ra, ta có: VO2 = 67,2 (ml)

⇒ 2x + 2,5y = 67,2 (ml) (**)

- Giải hệ PT (*) cùng (**) ta được: x = 5,6 (ml); y = 22,4 (ml).

⇒ %VCH4 = (5,6/28)*.100% = 20%;

⇒ %VC2H2 = (22,4/28)*100% = 80%

hay %VC2H2 = 100% – %VCH4 = 100% - 20% = 80%.

b) Theo PTPƯ (1) thì: VCO2 = x.

Theo PTPƯ (2) thì: VCO2 = 2y.

⇒ Thể tích khí CO2 là: VCO2 = x + 2y = 5,6 + 2.22,4 = 50,4 (ml)

Bài 5 trang 122 sgk hoá 9:: Cho 0,56 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí tất cả C2H4, C2H2 tác dụng không còn với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia bội nghịch ứng là 5,6g

a) Hãy viết phương trình hóa học.

b) Tính xác suất thể tích của mỗi khí trong lếu hợp.

Lời giải bài xích 5 trang 122 sgk hoá 9:

a) Viết phương trình hóa học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (1)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 (2)

b) hotline số mol của C2H4 và C2H2 trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là x và y.

- Theo bài bác ra ta có: nhh = 0,56/22,4 = 0,025 mol.

⇒ x+ y = 0,025 (*)

- Theo bài xích ra lượng Brom thâm nhập PƯ là 5,6g, nên

⇒ nBr2 = 5,6/160 = 0,035 mol.

- mà lại theo PTPƯ (1): nBr2 (1) = nC2H4 = x (mol)

theo PTPƯ (2): nBr2 (2) = 2.nC2H2 = 2y (mol)

Như vậy, ta có: x + 2y = 0,035 (**)

- Giải hệ PT (*) và (**) ta được: x = 0,015 (mol); y = 0,01 (mol).

⇒ %VC2H4 = (0,015/0,025)*100% = 60%.

⇒ %VC2H2 = (0,001/0,025)*100% = 40%.

hay: %VC2H2 = 100% - 60% = 40%.

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Hsg Môn Văn Lớp 8 Có Đáp Án Mới Nhất, Tuyển Tập Đề Hsg Ngữ Văn 8 Hay Và Khó Tuyển Chọn

Công thức cấu trúc của Axetilen C2H2. đặc thù hoá học của axetilen và bài bác tập - Hoá 9 được biên soạn theo SGK new và được đăng trong mục Soạn Hóa 9 và giải bài bác tập Hóa 9 gồm các bài Soạn Hóa 9 được hướng dẫn soạn bởi team ngũ giáo viên dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 9 được plovdent.com trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ dàng tìm kiếm, khiến cho bạn học xuất sắc hóa 9. Nếu như thấy xuất xắc hãy chia sẻ và comment để đa số chúng ta khác học tập tập.