Phản ứng Ca(HCO3)2 ra CaCO3

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn là bội nghịch ứng nhiệt độ phân Ca(HCO3)2, đó cũng là phương trình phía bên trong nội dung bài học nước cứng. Nước cứng tạm thời do các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 tạo nên. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Ca hco3 2 nhiệt độ


Ca(HCO3)2

*
CaCO3 + CO2 + H2O


3. Phương pháp giải sức nóng phân muối hạt hiđrocacbonat và muối cacbonat

a. Nhiệt độ phân muối hạt hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét: tất cả các muối bột hiđrocacbonat hầu như kém bền nhiệt cùng bị phân huỷ khi đun nóng.

Phản ứng:

2M(HCO3)n → M2(CO3)n + nCO2 + nH2O

Ví dụ: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

b. Nhiệt phân muối bột cacbonat (CO32-)

Nhận xét: những muối cacbonat không tan (trừ muối amoni) phần nhiều bị phân huỷ vì chưng nhiệt.

Phản ứng:

M2(CO3)n → M2On + CO2

VD: CaCO3 → CaO + CO2

Lưu ý:

Các phản ứng sức nóng phân muối cacbonat cùng hiđrocacbonat phần đông không thuộc bội nghịch ứng oxi hoá – khử.

Phản ứng sức nóng phân muối hạt FeCO3 trong ko khí gồm phản ứng:

FeCO3 → FeO + CO2

4FeO + O2 → 2Fe2O3

4. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1. nhiệt độ phân hoàn toàn 81 gam Ca(HCO3)2 nhận được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.


Đáp án D

nCa(HCO3)2 = 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

CaCO3 → CaO + CO2

0,5 → 0,5 mol

=> nCO2 = 0,5 + 0,5 = 1 mol

=> VCO2 = 1.22,4 = 22,4 lít


Câu 2. tất cả hổn hợp rắn A gồm Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A đến khối lượng không đổi được chất rắn B gồm:

A. CaCO3 cùng Na2O.

B. CaO với Na2O.

C. CaCO3 và Na2CO3.

D. CaO với Na2CO3.


Đáp án D

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2 + H2O

CaCO3 → CaO + CO2

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O


Câu 3. Chất nào dưới đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4

B. Na2SO4 và Na3PO4.

C. HCl và Na2CO3.

D. HCl và Ca(OH)2.


Đáp án A

Câu 4. nhiệt độ phân trọn vẹn 16,2 gam Ca(HCO3)2, nhận được V lít khí CO­2 nghỉ ngơi đktc. Giá trị của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 5,6


Đáp án C

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2↑ + H2O

→ nCO2 = 2nCa(HCO3)2 = 2.16,2162 = 0,2mol→V = 4,48


Câu 5. trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3– và 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc là:

A. Nước mềm

B. Nước cứng tạm thời

C. Nước cứng vĩnh cửu

D. Nước cứng toàn phần


Đáp án D

Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M thu được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dung dịch lại thấy gồm kết tủa nữa. Search V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít


Đáp án A

nCaCO3 = 6/100 = 0,06 mol

Do đun cho nóng lại thu đạt thêm kết tủa => nên tất cả Ca(HCO3)2

nCaCO3 chế tác thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O

0,04 0,04

→ nCO2 ở phản bội ứng 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ nCO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít


Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

D. 9,85.


Đáp án D

nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

nBa(OH)2 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta có: 1 CO2/nBa(OH)2 = 0,15/0,1 =1,5 tạo 2 muối bột BaCO3 với Ba(HCO3)2 cả CO2 cùng Ba(OH)2 phần lớn phản ứng hết

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

a ← a ← a (mol)

2CO2 + Ba(HCO3)2 → Ba(HCO3)2

2b ← b ← b (mol)

Ta có:

∑nBa(OH)2 = a + b = 0,1

∑nCO2 = a + 2b = 0,15

a = 0,05

b = 0,05

=> mBaCO3 = 0,05.197 = 9,85 (g)


Câu 8. Nung tất cả hổn hợp X bao gồm FeCO3 với BaCO3 trong không gian đến khối lượng không đổi, thu được hóa học rắn Y với V lít CO2 (đktc). Tổ hợp Y vào H2O dư thu được dung dịch Z với 8 gam hóa học rắn ko tan. Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào Z thu được 9,85 gam kết tủa. Trọng lượng của FeCO3 với BaCO3 trong tất cả hổn hợp ban đầu?

A. 11,6 gam, 29,77g

B. 23,2 gam, 29,77 gam

C. 23,2 gam, 32,45 gam

D. 11,6 gam, 24, 67 gam


Đáp án A

4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

x………………→ 0,5x ……. X

BaCO3 → BaO + CO2

y …………..→.. Y……y

nCO2 = x + y

Chất rắn Y gồm: Fe2O3 với BaO

Y + H2O dư: hóa học rắn không tan là Fe2O3

→ 160.0,5x = 8 → x = 0,1 mol → nCO2 = 0,1 + y

BaO + H2O → Ba(OH)2

y.…………..→……..y

Dung dịch Z là hỗn hợp Ba(OH)2

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

y……. →…… y…… y

→ Số mol CO2 dư để hòa tung kết tủa BaCO3 là: (0,1 + y) – y =0,1 mol

CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2

0,1…→…..0,1…………………..0,1

nBaCO3 = y – 0,1 = 9,85/197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol

mFeCO3 = 0,1.116 = 11,6g

mBaCO3 = 0,15.197 = 29,77g


……………………………………

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới chúng ta bộ tài liệu rất có lợi Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. Để có kết quả cao rộng trong học tập, thpt Sóc Trăng xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu chăm đề Toán 9, chăm đề thứ Lí 9, định hướng Sinh học 9, Giải bài xích tập hóa học 9, Tài liệu học hành lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm: Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Nghệ AnĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình bội phản ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger chia sẻ via e-mail Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Viết 4 – 5 câu nói về một buổi đi chơi cùng người thân (hoặc thầy cô, các bạn bè)


10 tiếng trước
*

Viết 4 – 5 câu miêu tả tình cảm, cảm xúc của em khi năm học sắp tới kết thúc


11 tiếng trước
*

Viết 4 – 5 câu nhắc lại chuyển động ở trường hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,…)


12 tiếng trước
*

Viết 4 – 5 câu kể số đông điều em biết về đất nước và con người việt nam Nam


13 tiếng trước
*

Viết 4 – 5 câu về nhân vật thiếu nhi cơ mà em biết hoặc về chúng ta của em


13 tiếng trước
*

Hãy viết 4-5 câu về tranh (ảnh) cảnh thứ thiên nhiên


1 ngày trước
*

Viết 4-5 câu về việc làm tốt của một người bạn


1 ngày trước
*

Viết 4-5 câu thuật lại bài toán làm bưu thiếp


1 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm chút này mang đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực ở trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.208)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả kiếm tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!