Bài 141: Cho x với y là hai đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch, điền vào ô trống trong những bảng sau:

*


Bài 143: Xác định đại lượng đang cho trong những câu sau có phải là hai đại lượng tỉ lệ

*

Bài 142: Các giá chỉ trị tương ứng của nhì đại lượng x cùng y được mang đến trong bảng tiếp sau đây có tỉ lệ nghịch cùng nhau không? nghịch cùng nhau không? Nếu gồm hãy xác định hệ số tỉ lệ.

Bạn đang xem: Các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch

Chiều dài x và chiều rộng y của hình chữ nhật có diện tích s bằng a (a là hằng số mang lại trước)

Vận tốc v và thời gian t khi đi trên thuộc quãng con đường S.

Diện tích S và bán kính R của hình tròn.

Năng suất lao động n và thời gian thực hiện nay t để làm chấm dứt một các bước a.

Bài 144: Xác định mối đối sánh tương quan giữa nhị cạnh x, y của các hình chữ nhật gồm cùng diện tích là 120 cm2. Hãy điền các giá trị tương xứng của x cùng y (bằng cm vào bảng sau)

*
Bài 145: Một xe hơi đi tự A mang lại B với gia tốc 50 km/h và từ B về bên A với vận tốc 45 km/h. Thời gian cả đi lẫn về là 6 giờ 20 phút. Tính thời hạn đi, thời gian về với độ nhiều năm quãng mặt đường AB.

Bài 146: Biết rằng 4 người làm cỏ một cánh đồng hết 4 giờ trong vòng 30 phút hỏi 9 fan (với cùng năng suất như thế) có tác dụng cỏ cánh đồng đó hết mấy giờ.

Bài 147: a) Để làm một các bước trong 8 giờ buộc phải 35 công nhân. Nếu bao gồm 40 công nhân thì công việc được chấm dứt trong mấy giờ.

b)Để làm một quá trình trong 8 giờ nên 30 công nhân. Nếu có 80 người công nhân thì quá trình được xong trong mấy giờ.

Bài 148: Để đặt một đoạn đường tàu phải dùng 480 thanh day lâu năm 8 m. Nếu như thay bởi những thanh day nhiều năm 5 m thì nên cần bao nhiêu thanh day?

Bài 149: a) Hãy phân tách số 470 thành bố phần tỉ lệ nghịch với 3; 4; 5.

b) Hãy chia số 555 thành ba phần tỉ trọng nghịch cùng với 4; 5và

Bài 150: Học sinh các lớp 7A, 7B, 7C thuộc đào một khối lượng đất như nhau. Lớp 7A làm xong các bước trong 2 giờ.Lớp 7B làm cho xong các bước trong 2,5 giờ. Lớp 7C làm cho xong công việc trong 3 giờ.Hãy tính số học sinh mỗi lớp tham gia. Hiểu được số học sinh lớp 7A tham gia nhiều hơn nữa số học viên lớp 7C là 10 em.

Bài 151: Ba đội thiết bị cày thao tác trên cánh đồng như là nhau. Đội I trả thành quá trình trong 4 ngày, đội II vào 6 ngày, đội III trong 5 ngày. Biết rằng đội III có thấp hơn đội I 3 máy. Hỏi từng đội tất cả bao nhiêu máy? (Giả thiết năng suất từng máy như nhau và mỗi ngày làm cùng một thời gian)

Bài 152: Hai ô tô đi từ tỉnh A cho tỉnh B. Xe thứ nhất đi hết 1 giờ nửa tiếng xe sản phẩm công nghệ hai đi không còn 1 giờ 45 phút. Tính gia tốc trung bình của mỗi xe với quãng đường AB. Biết rằng trong một phút cả nhị xe đã đi được được 1560 m.

Xem thêm: " In The Event That Là Gì ? In The Event Hay At The Event? In The Event Nghĩa Là Gì

Bài 153: Tìm độ nhiều năm mỗi cạnh của một tam giác biết chu vi tam giác là 56,4 cm và đường cao tỉ lệ nghịch cùng với 1/3 ; 0, 25 và 0,2

Bài 154: Biết chu vi tam giác là 6,2 centimet và những đường cao của tam giác có chiều nhiều năm là 2cm, 3cm, 5cm. Tra cứu chiều nhiều năm mỗi cạnh của tam giác.

Bài 155: Một người công nhân theo kế hoạch cần tiện hoàn thành 120 dụng cụ. Nhờ đổi mới kĩ thuật đáng lẽ tiện hoàn thành một dụng cụ đề xuất mất đôi mươi phút thì bạn ấy chỉ làm trong 8 phút. Hỏi thời gian trước đây đã nguyên tắc thì tín đồ ấy đang tiện được từng nào dụng cụ? như vậy vượt mức bao nhiêu phần trăm?