Để giải dạng toán phân tách hết vào chương trình Toán cải thiện lớp 6 những em cần nắm rõ tính chất chia hết, phương pháp phân tích cấu tạo số.

Bạn đang xem: Các bài toán về dấu hiệu chia hết lớp 6

Trước tiên cần nhớ lại dấu hiệu phân tách hết của một số:

Dấu hiệu phân tách hết

– Dấu hiệu chia hết cho 2: Những số chẵn tất cả tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

– Dấu hiệu phân chia hết cho 3: Những số tất cả tổng các chữ số phân tách hết mang đến 3 thì phân tách hết cho 3.

– Dấu hiệu phân chia hết mang lại 9: Những số có tổng những chữ số phân tách hết mang lại 9 thì chia hết mang lại 9.

– Dấu hiệu phân tách hết cho 5: Những số chẵn tất cả tận cùng là 0 hoặc 5.

Các số hạng cùng chia hết mang lại 2; 3; 5; 9 thì tổng của các số đó cũng phân tách hết đến 2; 3; 5; 9. Tức là:

a và b phân tách hết mang đến 2; 3; 5; 9 thì a + b cũng phân chia hết 2; 3; 5; 9

* Chú ý: Điều ngược lại chưa chắc đúng (không được áp dụng).

Phương pháp giải dạng toán phân chia hết

Ví dụ 1:

a) Chứng minh

*
;

b) Chứng minh

*
;

c) Chứng minh

*
. Chứng minh
*
phân tách hết cho 7.

d) Chứng minh rằng: nếu

*
thì
*
.

Giải:

a)

*

*

Nhận thấy: có tận cùng là một trong những nếu n chẵn cùng tận cùng là 9 nếu n lẻ

*
có tận thuộc là số 1
*
tất cả tận cùng là 3

b)

Nhận thấy:

*
có tận cùng là 8
*
có tận cùng là 4
*
có tận cùng là 2

*
tất cả tận cùng là 3 + 2 = 5.

Vậy

*
*

*

Nhận thấy: gồm tận cùng là 1 trong nếu n chẵn và tận thuộc là 9 nếu n lẻ

*
có tận cùng là 9

*
có tận cùng là 10 phải chia hết mang đến 10.

c)

*

Do

*

Nên

*
(đpcm)

d)

*

*
(đpcm)

Bài 7: mang đến

*

a) Chứng minh rằng: A phân chia hết cho 3, cho 6

b) tra cứu chữ số tận cùng của A.

Giải:

a)

*

A phân chia hết đến 6 cần A chia hết đến 3 và 2.

b)

*

A phân chia hết mang đến 2 cùng 5 đề xuất chia hết đến 10.

Xem thêm: Come Across Nghĩa Là Gì - Các Cụm Động Từ Đi Với Come Trong T

Vậy A gồm tận thuộc là 0.

Cùng chăm đề:

32 bài bác tập cơ bản và cải thiện Số học 6 bao gồm đáp án >>