Cách chứng minh hình bình hành? Tính chất của hình bình hành? Hình bình hành là hình gì? Hôm nay plovdent.com sẽ chia sẻ với các bạn học sinh “bí kíp” làm dạng bài này nắm chắc điểm 10 trong tay.


1. Hình bình hành là gì?