Cách minh chứng hình bình hành? tính chất của hình bình hành? Hình bình hành là hình gì? hôm nay plovdent.com sẽ chia sẻ với chúng ta học sinh “bí kíp” làm dạng bài bác này cố gắng chắc điểm 10 trong tay.


1. Hình bình hành là gì?