Trong công tác hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Vị vậy, không chỉ có nắm vững lí thuyết mà những em cần nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Sau đây Kiến guru hỗ trợ cho các em Các dạng bài bác tập hóa 11 chương 1 chi tiết và tương đối đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Các chất điện li yếu

Đang xem: các chất điện li yếu


Contents

1 I. Bài tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình điện li2 II. Bài xích tập hóa 11: Tính độ đậm đặc ion trong dung dịch4 IV. Các dạng bài bác tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích5 V. Những dạng bài xích tập hóa 11: bài xích tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

I. Bài tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:

*
*
*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: – Tính pH: ví như = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH bớt 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.

Cần giảm thể tích H2O bằng 9/10 V để thu được dung dịch có pH = 2.

c) pH tăng 1 => sút 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Uke Là Gì ? Uke Và Seme Nghĩa Là Gì

Cần thêm thể tích H2O bởi 9V để thu được dung dịch tất cả pH = 4.


Post navigation


Previous: Image: sốt Tinh Hồng nhiệt : bệnh Nhiễm Trùng Liên mong Nhóm A
Next: Cõi Cô Liêu Là Gì ? Nghĩa Của từ Cô Liêu