Cùng Top lời giải trả lời đúng mực nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Các công dụng chính của Access?” kết hợp với những loài kiến thức mở rộng về Tin học 12 là tư liệu hay dành cho chúng ta học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Các chức năng của access

Câu hỏi : Các chức năng chính của Access?

A. Lập bảng

B. đo lường và tính toán và khai quật dữ liệu

C. Tàng trữ dữ liệu

D. Ba câu trên hầu như đúng

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Ba câu trên phần lớn đúng

Giải thích: Các tác dụng chính của Access là chế tác lập, lưu lại trữ, update (thêm, xóa, sửa) và khai quật (Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo) dữ liệu.

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu thêm về Giới thiệu Microsoft Access nhé!

Kiến thức không ngừng mở rộng về ra mắt Microsoft Access.

1. Phần mềm Microsoft Access

Phần mềm Microsoft Access là hệ cai quản trị các đại lý dữ liệu dùng trên các máy tính cá thể và máy vi tính chạy trong mạng viên bộ, có thể chấp nhận được lưu trữ và xử lí dữ liệu dạng bảng. Các chức năng chính của Access là kiến thiết bảng, tùy chỉnh mối link giữa các bảng, giữ trữ, cập nhật và kết xuất thông tin.

*

2. Chức năng chủ yếu của Access

- hỗ trợ công núm tạo lập, lưu giữ trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu:

+ tạo ra lập những CSDL và tàng trữ chúng trên các thiết bị nhớ, một CSDL bao hàm các bảng dữ liệu và mối link giữa các bảng đó.

+ sinh sản biểu mẩu để cập nhật dữ liệu, báo cáo thống kê hay số đông mẩu hỏi để khai thác dữ liệu trong CSDL, giải quyết và xử lý các câu hỏi quản lí.

- Ví dụ

+ vấn đề quản lí học sinh của một tờ học.

+ Để quản ngại lí thông tin học sinh, giáo viên chủ nhiệm sản xuất một bảng gồm các thông tin như sau:

*

+ Với câu hỏi trên, rất có thể dùng Access tạo CSDL giúp thầy giáo quản lí học sinh lớp, update thông tin, tính điểm trung bình môn, …

3. Các đối tượng người sử dụng chính của Access

a) các loại đối tượng người sử dụng chính của Access

- Bảng (Table): dùng để lưu dữ liệu. Gồm nhiều hàng, mỗi sản phẩm chứa những thông tin về một cá thể xác minh của một công ty thể

- chủng loại hỏi (Query): dùng làm sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác minh từ một hoặc nhiều bảng

- Biểu chủng loại (Form): Giúp tạo nên giao diện thuận lợi cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin

- báo cáo (Report): Được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được lựa chọn và in ra

b) Ví dụ

Với lấy một ví dụ về câu hỏi quản lí học tập sinh, cơ sở dữ liệu quản lí học viên gồm:

- Bảng:

+ HOC_SINH: lưu thông tin về học tập sinh

- Biểu mẫu:

+ Nhap HS: để update thông tin về học sinh

+ Nhap Diem: cập nhật điểm mức độ vừa phải môn của học sinh

- mẫu mã hỏi: nhằm xem tin tức của một học viên theo điều kiện nào đó

- Báo cáo: xem cùng in ra bảng điểm môn Tin học, danh sách đoàn viên

4. Một số thao tác làm việc cơ bản

a) Khởi đụng Access

- tất cả 2 cách triển khai khởi cồn Access:

+ cách 1: Start → All Programs → Microsoft Office Access

+ phương pháp 2: Nháy lưu ban vào biểu tượng ACCESS bên trên màn hình.

- khi ấy màn hình thao tác của Access gồm dạng:

*

b) tạo CSDL mới

- Nháy loài chuột vào Blank desktop database

- Đặt tên mang lại file, lựa chọn vị trí giữ và bấm vào chọn Create để khởi tạo

*

- khi đó cửa sổ cơ sở dữ liệu mở ra như hình. Cửa sổ CSDL có tía phần chính là thanh công cụ, bảng chọn đối tượng người dùng và trang chứa các đối tượng người sử dụng hiện thời

*

- lưu lại ý: tệp database vừa tạo chưa tồn tại đối tượng như thế nào (CSDL trống), nếu có CSDL thì sẽ xuất hiện thêm trên bảng

c) Mở cơ sở dữ liệu đã có

- Ta triển khai một vào hai biện pháp sau:

+ phương pháp 1: Nháy con chuột lên tên database (nếu có) trong khung New File

+ giải pháp 2: chọn lệnh file → Open…. Rồi tìm và nháy lưu ban vào tên CSDL yêu cầu mở

- khi đó, xuất hiện cửa sổ cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu vừa mở

*

- lưu giữ ý: Access chỉ thao tác làm việc với một cơ sở dữ liệu tại một thời điểm

Người ta thường hotline tệp CSDL nạm cho CSDL.

d) ngừng phiên thao tác với Access

- Ta rất có thể thực hiện như sau:

+ bí quyết 1: chọn File → Exit

+ giải pháp 2: nháy nút góc trên thuộc bên đề xuất ứng dụng.

5. Làm việc với những đối tượng

a) cơ chế làm câu hỏi với những đối tượng

- chế độ thiết kế (Design View): tạo mới hoặc chuyển đổi cấu trúc bảng, mẫu hỏi, đổi khác cách trình diễn và định dạng biểu mẫu, báo cáo.

- chính sách trang tài liệu (Datasheet View): dùng để hiển thị tài liệu dạng bảng, chất nhận được xem, xó hoặc thay đổi các dữ liệu đã có.

Chú ý: Có thể thay đổi qua lại giữa chế độ thiết kế và cơ chế trang dữ liệu.

b) Tạo đối tượng mới

- Dùng các mẫu dựng sẵn (Wizard - Thuật sĩ).

- người dùng tự thiết kế.

- kết hợp cả hai biện pháp trên.

Lưu ý: thường dùng giải pháp thứ ba: dùng những mẫu dựng sẵn, kế tiếp chỉnh sửa lại theo thiết kế của cá nhân.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 10 Tổng Quan Văn Học Việt Nam, Soạn Bài Tổng Quan Văn Học Việt Nam Trang 5

c) Mở đối tượng

- Trong cửa sổ của loại đối tượng tương ứng, nháy đúp lên tên một đối tượng người sử dụng để mở nó.