Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 6 có lời giải

*

Loạt bài xích tổng hợp triết lý Toán lớp 6 chi tiết, dễ dàng nắm bắt và các dạng bài xích tập Toán 6 sách mới với trên 3000 thắc mắc trắc nghiệm & bài tập từ bỏ luận có lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài bác học giúp đỡ bạn học xuất sắc môn Toán lớp 6 hơn.

Mục lục những dạng bài bác tập Toán lớp 6

A/ Trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án

- Toán lớp 6 liên kết tri thức:

- Toán lớp 6 Cánh diều:

- Toán lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo:

B/ những dạng bài bác tập Toán lớp 6

Tập hợp

Chủ đề: Số tự nhiên và thoải mái – các phép toán bên trên tập hợp số tự nhiên

Chủ đề: Lũy vượt với số nón tự nhiên, nhân phân tách hai lũy thừa cùng cơ số

Chủ đề: phân chia hết trong tập số tự nhiên, các dấu hiệu chia hết

Chủ đề: Ước - bội, số nguyên tố, phù hợp số

Chủ đề: Số nguyên

Lưu trữ: Lý thuyết, trắc nghiệm Toán lớp 6 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học kì 1

Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số từ bỏ nhiên

I. Những dạng bài xích tập

II. Lý thuyết - bài tập theo bài xích học

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiên

Bài 3: Ghi số trường đoản cú nhiên

Bài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập vừa lòng con

Bài 5: Phép cộng và phép nhân

Bài 6: Phép trừ cùng phép chia

Bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Bài 9: đồ vật tự thực hiện các phép tính

Bài 10: đặc điểm chia không còn của một tổng

Bài 11: dấu hiệu chia hết mang lại 2, cho 5

Bài 12: tín hiệu chia hết đến 3, đến 9

Bài 13: Ước cùng bội

Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Bài 15: Phân tích một số ra vượt số nguyên tố

Bài 16: Ước tầm thường và bội chung

Bài 17: Ước chung to nhất

Bài 18: Bội chung nhỏ dại nhất

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Tổng hợp bài xích tập Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Phần Số học - Chương 2: Số nguyên

II.

Xem thêm: Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Nón, Diện Tích Toàn Phần, Thể Tích Hình Nón

định hướng - bài bác tập theo bài bác học

Bài 1: có tác dụng quen với số âm

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Bài 3: sản phẩm tự trong tập hợp các số nguyên

Bài 4: cùng hai số nguyên thuộc dấu

Bài 5: cộng hai số nguyên khác dấu

Bài 6: tính chất của phép cộng những số nguyên

Bài 7: Phép trừ nhị số nguyên

Bài 8: Quy tắc vết ngoặc

Bài 9: Quy tắc gửi vế

Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Bài 11: Nhân hai số nguyên thuộc dấu

Bài 12: đặc điểm của phép nhân

Bài 13: Bội và mong của một trong những nguyên

Tổng hợp định hướng Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Tổng hợp bài bác tập Chương 2 (phần Số học tập Toán 6)

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: bố điểm trực tiếp hàng

Bài 3: Đường thẳng trải qua hai điểm

Bài 4: Tia

Bài 5: Đoạn thẳng

Bài 6: Độ lâu năm đoạn thẳng

Bài 7: khi nào thì AM + MB = AB?

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng

Tổng hợp triết lý Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Tổng hợp bài tập Chương 1 (phần Hình học tập Toán 6)

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 học kì 2

Phần Số học tập - Chương 3: Phân số

Bài 1: mở rộng khái niệm phân số