Toán lớp 3 kiếm tìm x là dạng toán tương đối hay, bao gồm sự kết hợp, hoạt bát giữa những phép nhân phân chia cộng trừ. Các con cùng plovdent.com tò mò bài học này nhé!Để học giỏi toán lớp 3 search x, những em bắt buộc nắm chắc rất nhiều kiến thức, luật lệ của phép nhân, chia, cộng, trừ tự đó áp dụng vào giải những bài toán.Thường xuyên ôn tập và củng cố kỉnh kiến thức. Đây đã là gốc rễ để các em chinh phục môn toán ở bậc học tập tiếp theo.

Bạn đang xem: Các dạng toán tìm x lớp 3

1. Ra mắt về dạng toán lớp 3 tìm kiếm x

1.1 tìm x là gì?

Tìm x là dạng toán đi tìm kiếm giá trị của ẩn x vào phép tính.

Ví dụ: tìm x biết

a) x + 5035 = 7110

x = 7110 - 5035

x = 2075

b) x : 27= 63

x = 63x 27

x = 1701

1.2 những kiến thức đề nghị nhớ

*

2. Những dạng bài bác tập toán lớp 3 kiếm tìm x

2.1. Dạng 1: search x trong tổng, hiệu, tích, yêu thương của số cụ thể ở vế trái - số nguyên ngơi nghỉ vế phải.

2.1.1. Cách thức làm:Bước 1: ghi nhớ lại quy tắc, máy tự của phép cộng, trừ, nhân, chiaBước 2: thực thi tính toán2.1.2. Bài bác tập

Bài 1: tìm giá trị của x biết

a) 1264 + x = 9825

b) x + 3907 = 4015

c) 1521 + x = 2024

d) 7134 - x = 1314

e) x - 2006 = 1957

Bài 2: tìm quý hiếm của X biết

a) X x 4= 252

b) 6 x X = 558

c) X : 7 = 103

d) 256 : X = 8

2.1.3. Bài giảiBài 1

a) 1264 + x = 9825

x = 9825 - 1264

x = 8561

b) x + 3907 = 4015

x = 4015 - 3907

x = 108

c) 1521 + x = 2024

x = 2024 - 1521

x = 503

d) 7134 - x = 1314

x = 7134- 1314

x = 5820

e) x - 2006 = 1957

x = 1957 + 2006

x = 3963

Bài 2

a) X x 4= 252

X = 252 : 4

X = 63

b) 6 x X = 558

X = 558 : 6

X = 93

c) X: 7 = 103

X = 103x 7

X = 721

d) 256 : X = 8

X = 256 : 8

X = 32

2.2. Dạng 2: việc có tổng, hiệu, tích, yêu mến của một số ví dụ ở vế trái - biểu thức sinh sống vế phải

2.2.1. Phương thức làm:Bước 1: ghi nhớ lại quy tắc tiến hành phép tính nhân, chia, cộng, trừBước 2: tiến hành phép tính quý giá biểu thức vế đề nghị trước, tiếp nối mới triển khai bên tráiBước 3: Trình bày, tính toán2.2.2. Bài bác tập

Bài 1: tìm kiếm x biết:

a) x : 5 = 800: 4

b) x : 7 = 9 x 5

c) X x 6 = 240 : 2

d) 8 x X = 128 x 3

e) x : 4 = 28 + 7

g) X x 9 = 250 - 25

Bài 2: tìm x biết

a) x + 5 = 440: 8

b) 19 + x = 384 : 8

c) 25 - x = 120 : 6

d) x - 35 = 24 x 5

2.2.3. Bài bác giải

Bài 1

a) x : 5 = 800: 4

x : 5 = 200

x = 200x 5

x = 1000

b) x : 7 = 9 x 5

x : 7 = 45

x = 45 x 7

x = 315

c) X x 6 = 240 : 2

X x 6 = 120

X = 120 : 6

X = 20

d) 8 x X = 128 x 3

8 x X = 384

X = 384 : 8

X = 48

e) x : 4 = 28 + 7

x : 4 = 35

x = 35 x 4

x = 140

g) X x 9 = 250 - 25

X x 9 = 225

X = 225 : 9

X = 25

Bài 2:

a) x + 5 = 440: 8

x + 5 = 55

x = 55 - 5

x = 50

b) 19 + x = 384 : 8

19 + x = 48

x = 48 - 19

x = 29

c) 25 -x = 120 : 6

25 - x = 20

x = 25 - 20

x = 5

d) x- 35 = 24 x 5

x - 35 = 120

x = 120 +35

x = 155

2.3. Dạng 3: tra cứu x có vế trái là biểu thức hai phép tính cùng vế đề xuất là một số nguyên.

2.3.1. Phương thức làm:Bước 1: ghi nhớ lại kiến thức và kỹ năng phép cộng trừ nhân chiaBước 2: triển khai phép cộng, trừ trước rồi mới tiến hành phép chia nhân sauBước 3: Khai triển và tính toán2.3.2. Bài bác tập

Bài 1: kiếm tìm x, y biết

a) 403 - x : 2 = 30

b) 55 + x : 3 = 100

c) 75 + X x 5 = 100

d) 245 - X x 7 = 70

2.3.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 403 - x : 2 = 30

x : 2 = 403 - 30

x : 2 = 373

x = 373x 2

x = 746

b) 55 + x : 3 = 100

x : 3 = 100 - 55

x : 3 = 45

x = 45 x 3

x = 135

c) 75 + X x 5 = 100

X x 5 = 100 - 75

X x 5 = 25

X = 25 : 5

X = 5

d) 245 - X x 7 = 70

X x 7 = 245 - 70

X x 7 = 175

X = 175 : 7

X = 25

2.4.Dạng 4: tra cứu x bao gồm vế trái là một trong những biểu thức nhì phép tính - vế bắt buộc là tổng hiệu tích yêu quý của nhị số.

2.4.1. Phương thức làm:Bước 1: ghi nhớ quy tắc thống kê giám sát phép cộng trừ nhân chiaBước 2: thống kê giám sát giá trị biểu thức vế nên trước, kế tiếp rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần giám sát và đo lường trước so với phép cộng trừBước 3: Khai triển với tính toán2.4.2. Bài xích tập

Bài 1:Tìm x biết

a) 375 - x : 2 = 500 : 2

b) 32 + x : 3 = 15 x 5

c) 56 - x : 5 = 5 x 6

d) 45 + x : 8 = 225 : 3

Bài 2: tìm y biết

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

2.4.3. Bài giải

Bài 1

a) 375 - X : 2 = 500 : 2

375 - X : 2 = 250

X : 2 = 375 - 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 - 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 - X : 5 = 5 x 6

56 - X : 5 = 30

X : 5 = 56 - 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 - 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Bài 2

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

125 - X x 5 = 50

X x 5 = 125 - 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x8 = 550

Xx 8 = 550 - 350

Xx 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

135 - X x3 = 30

Xx 3 = 135 - 30

Xx 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

153 - X x 9 = 126

X x 9 = 153 - 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

2.5. Dạng 5: kiếm tìm x có vế trái là 1 trong những biểu thứccó vệt ngoặc đối kháng - vế phải là tổng, hiệu, tích, yêu quý của nhì số.

Xem thêm: Thiếu Máu Ở Trẻ Sơ Sinh Thiếu Máu Thiếu Sắt Ở Trẻ Em, Trẻ Sơ Sinh Bị Thiếu Máu Đối Mặt Với Nguy Cơ Gì

2.5.1. Phương pháp làmBước 1: ghi nhớ lại quy tắc so với phép cộng trừ nhân chiaBước 2: đo lường và tính toán giá trị biểu thức vế buộc phải trước, tiếp nối mới thực hiện các phép tính bên vế trái. Làm việc vế trái thì triển khai ngoài ngoặc trước vào ngoặc sau2.5.2. Bài bác tập

Bài 1: search x biết

a) (x - 3) : 5 = 34

b) (x + 23) : 8 = 22

c) (45 - x) : 3 = 15

d) (75 + x) : 4 = 56

Bài 2: Tìm y biết

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

2.5.3. Bài xích giải

Bài 1

a) (x - 3) : 5 = 34

(x - 3) = 34 x 5

x - 3 = 170

x = 170 +3

x = 173

b) (x + 23) : 8 = 22

x + 23 = 22 x 8

x + 23 = 176

x = 176 - 23

x = 153

c) (45 - x) : 3 = 15

45 - x = 15 x 3

45 - x = 45

x = 45 - 45

x = 0

d) (75 + x) : 4 = 56

75 + x = 56 x 4

75 + x = 224

x = 224 - 75

x = 149

Bài 2

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

(X - 5) x 6 = 48

(X - 5) = 48 : 6

X - 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

(47 - X) x 4 = 124

47 - X = 124 : 4

47 - X = 31

X = 47 - 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 - 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 - 13

X = 29

Học giỏi toán lớp 3 tra cứu x để giúp các em có tác dụng tư duy tốt. Là nền tảng quan trọng giúp những em học tập toán ở phần lớn bậc học tập cao hơn. Ngoài ra phụ huynh, học sinh có thể tham khảo thêm các khóa huấn luyện và đào tạo toán tại vuhoc.vn để thế chắc kiến thức, hiểu bài xích và nhớ vĩnh viễn đối với các dạng toán.