Hàm số (y = fleft( x ight)) gồm TXĐ (D) được điện thoại tư vấn là hàm số tuần hoàn nếu tất cả số (T e 0) sao cho:

a) (forall x in D) đều có (x - T in D,x + T in D).

Bạn đang xem: Các hàm số lượng giác

b) (forall x in D) đều có (fleft( x + T ight) = fleft( x ight)).

Số (T > 0) nhỏ dại nhất thỏa mãn nhu cầu các đặc thù trên được gọi là chu kì của hàm số tuần hoàn (y = fleft( x ight)).


2. Các hàm số lượng giác

*

a) Hàm số (y = sin x)

- bao gồm TXĐ (D = R), là hàm số lẻ, tuần trả với chu kì (2pi ), nhận hồ hết giá trị thuộc đoạn (left< - 1;1 ight>).

- Đồng trở thành trên mỗi khoảng tầm (left( - dfracpi 2 + k2pi ;dfracpi 2 + k2pi ight)) với nghịch biến trên mỗi khoảng (left( dfracpi 2 + k2pi ;dfrac3pi 2 + k2pi ight)).

- gồm đồ thị là mặt đường hình sin trải qua điểm (Oleft( 0;0 ight))


*

b) Hàm số (y = cos x)

- tất cả TXĐ (D = R), là hàm số chẵn, tuần hoàn với chu kì (2pi ), nhận đông đảo giá trị thuộc đoạn (left< - 1;1 ight>).

- Đồng vươn lên là trên mỗi khoảng (left( - pi + k2pi ;k2pi ight)) cùng nghịch biến chuyển trên mỗi khoảng chừng (left( k2pi ;pi + k2pi ight))

- gồm đồ thị là mặt đường hình sin trải qua điểm (left( 0;1 ight))


*

c) Hàm số (y = an x)

- bao gồm TXĐ (D = Rackslash left dfracpi 2 + kpi ,k in Z ight\), là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì (pi ), nhận đầy đủ giá trị ở trong (R).

- Đồng vươn lên là trên mỗi khoảng tầm (left( - dfracpi 2 + kpi ;dfracpi 2 + kpi ight)).

- Đồ thị nhấn mỗi con đường thẳng (x = dfracpi 2 + kpi ) có tác dụng đường tiệm cận.


*

d) Hàm số (y = cot x)

- tất cả TXĐ (D = Rackslash left kpi ,k in Z ight\), là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì (pi ), nhận rất nhiều giá trị ở trong (R).


- Nghịch thay đổi trên mỗi khoảng tầm (left( kpi ;pi + kpi ight)).

- Đồ thị dìm mỗi mặt đường thẳng (x = kpi ) có tác dụng đường tiệm cận.


*

3. Một vài dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: search TXĐ của hàm số.

Phương pháp:

Sử dụng điều kiện khẳng định của các hàm phân thức, hàm căn bậc, hàm vị giác (tan, cot).

- Hàm số (y = sqrt fleft( x ight) ) khẳng định nếu (fleft( x ight) ge 0).

- Hàm số (y = dfrac1fleft( x ight)) xác minh nếu (fleft( x ight) e 0).

- Hàm số (y = an uleft( x ight)) khẳng định nếu (cos uleft( x ight) e 0 Leftrightarrow uleft( x ight) e dfracpi 2 + kpi ).

- Hàm số (y = cot uleft( x ight)) xác định nếu (sin uleft( x ight) e 0 Leftrightarrow uleft( x ight) e kpi ).

Dạng 2: search chu kì của hàm số.

- Hàm số (y = sin left( ax + b ight),y = cos left( ax + b ight)) tuần hoàn với chu kỳ luân hồi (T = dfrac2pi a ight).

- Hàm số (y = an left( ax + b ight),y = cot left( ax + b ight)) tuần hoàn với chu kỳ luân hồi (T = dfracpi left).

- Hàm số (y = f_1left( x ight),y = f_2left( x ight)) theo thứ tự có chu kỳ (T_1,T_2) thì hàm số (y = f_1left( x ight) pm f_2left( x ight)) có chu kỳ (T_0 = BCNNleft( T_1,T_2 ight))

Dạng 3: search GTLN, GTNN của hàm số lượng giác.

Xem thêm: Nước Tương Con Mèo Đen - Nước Tương Nam Dương Hiệu Con Mèo Đen

Phương pháp:

Sử dụng các reviews ( - 1 le sin x le 1; - 1 le cos x le 1) để reviews tập giá trị của hàm số.