Lý thuyết và bài tập về các phép toán tập hợp toán lớp 10: như phép giao, phép hợp, phép hiệu, phép lấy phần bù. Đây là các dạng toán đặc biệt nhất của chương mệnh đề - tập hợp.

Bạn đang xem: Các kí hiệu toán học lớp 10


A. Triết lý về những phép toán tập hợp.

Tóm tắt con kiến thức

1. Phép giao

Giao của nhì tập thích hợp A cùng B, kí hiệu A ∩ B là tập hợp tất cả các bộ phận thuộc B

A ∩ B = x/ x ∈ A cùng x ∈ B.

*

*

B}.

4. Phần bù

Nếu B ⊂ A thì AB được hotline là phần bù của B vào A, kí hiệu là CAB

B. Bài tập về những phép toán tập hòa hợp Toán lớp 10

Bài 1 trang 15 sgk đại số 10

Bài 1. Kí hiệu A là tập hợp những chữ loại trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", B là tập hợp các chữ chiếc trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM".

Hãy xác định A ∩ B, A ∪ B, AB, BA

Hướng dẫn giải:

A= C, Ê, H, I, N, O, T

B = A, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y

AB = C, Ê, I, N, O, T

AB = A, Ă, C, E, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y.

AB = H.

BA = (A,Ă,G,Ô,M,S,Y,K)

Bài 2. Vẽ lại với gạch chéo cánh các tập hòa hợp A ∩ B, A ∪ B, AB (h.9) trong các trường thích hợp sau.

Bài 3 trang 15 sgk đại số 10

Bài 3. vào 45 học sinh của lớp 10A tất cả 15 các bạn được xếp nhiều loại học lực giỏi, đôi mươi bạn được xếp các loại hạnh kiểm tốt, trong những số đó có 10 chúng ta vừa học tập lực giỏi, vừa tất cả hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp 10A gồm bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng ước ao được khen thưởng chúng ta đó phải gồm học lực xuất sắc hoặc hạnh kiểm tốt ?

b) Lớp 10A tất cả bao nhiêu bạn không được xếp nhiều loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm xuất sắc ?

Hướng dẫn giải:

a) gọi A là tập hợp học sinh giỏi, B là tập hợp học sinh được hạnh kiểm giỏi của lớp 10A, thì A ∩ B là tập hòa hợp các học viên vừa giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt.

Tập hợp học sinh được tán dương là A ∪ B. Số phân tử của A ∪ B bằng só phân tử của A cộng với số phân tử của B tiết kiệm hơn số phân tử của A ∩ B (vì được tính hai lần).

Xem thêm: Trình Bày Sự Đa Dạng Của Môi Trường Nhiệt Đới Gió Mùa, Bài 2 Trang 25 Sgk Địa Lí 7, Bài 2

- Vậy số học sinh lớp 10A được tán dương là:

15 + trăng tròn - 10 = 25 người.

b) Số chúng ta lớp 10A không học tốt và chưa tồn tại hạnh kiểm tốt là số học viên lớp 10A không được khên thưởng bằng: