Nội dung thứ lý 11 gồm 7 chương với 5 chương thuộc phần Điện học, điện từ học và 2 chương còn sót lại thuộc phần quang hình học. Các công thức ở lịch trình vật lý 11 vì vậy cũng kha khá nhiều, yên cầu sự tập trung ghi nhớ của các em.

Bạn đang xem: Các kí hiệu trong vật lý 11


Nhằm giúp những em thuận tiện hơn trong bài toán ghi nhớ những công thức đồ lý 11, nội dung bài viết này đã tổng hợp những công thức đồ gia dụng lý 11 vừa đủ và cụ thể để các em tham khảo.


I. Phương pháp Vật lý 11: Lực điện - Điện trường

1. Định phương tiện Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

*

Trong đó: F lực liên hệ giữa 2 năng lượng điện tích, đơn vị chức năng (N)

  là thông số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường (đối với chân ko thì ε = 1).

 q1, q2: là hai điện tích điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai năng lượng điện (m)

2. Cường độ điện trường

° Công thức: 

*

Trong đó: E: là cường độ điện trường tạo ra tại vị trí phương pháp Q một khoảng chừng r

 Đơn vị cường độ điện ngôi trường V/m (=N/C).

  là thông số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường thiên nhiên (đối cùng với chân không thì ε = 1).

 Q: Điện tích trữ (C).

→ độ mạnh điện ngôi trường E1 do q1 gây a trên điểm giải pháp q1 tại khoảng tầm r1 là:

 

*
 (trong chân không thì ε = 1).

3. Nguyên lý ông xã chất điện trường

 ° Công thức: 

*

- nếu như vectơ E1, E2 cùng phương cùng chiều: E = E1 + E2

- Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 - E2|

- Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, cố năng, điện núm và hiệu điện thế

1. Công của lực điện

- lúc 1 điện tích dương q di chuyển trong năng lượng điện trường đều phải sở hữu cường độ E (từ M cho N) thì công mà lại lực điện công dụng lên q tất cả biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Cố gắng năng

- ráng năng của điện tích q trên một điểm M trong năng lượng điện trường tỉ lệ với độ khủng của điện tích q.

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của năng lượng điện trường vào sự di chuyển của năng lượng điện q từ điểm M cho vô rất (mốc nhằm tính cố năng).

3. Điện thế

- Điện cố kỉnh tại điểm M trong năng lượng điện trường là đại lượng đặctrưng cho năng lực của năng lượng điện trường trong việc tạo thành thế năng của năng lượng điện q đặt ở M.

 

*

4. Hiệu điện thế

- Hiệu điện thay UMNgiữa nhì điểm M với N là đại lượng đặc thù cho khả năng sinh công của năng lượng điện trường trong sự di chuyển của điện tích q tự M đến N.

 

*

5. Liên hệ giữa hiệu điện cụ và độ mạnh điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° công thức điện dung của tụ điện: 

*

 C: năng lượng điện dung (đơn vị F)

 Q: năng lượng điện trên tụ điện

 U: Hiệu điện cố giữa 2 đầu tụ điện

2. Tích điện điện trường trong tụ điện

° Công thức: 

*

IV. Mạch điện

1. Cường độ cái điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là mặt đường độ dòng điện (A)

 q: là điện lượng chuyển sang tiết diện thẳng của thứ trong khoảng thời hạn t (s).

2. Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Công suất của đoạn mạch

 

*
 (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Sức nóng lượng lan ra ở đồ vật dẫn

 Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Hiệu suất tỏa nhiệt độ ở đồ dùng dẫn

 

*

6. Định hình thức OHM đối với toàn mạch

 

*

7. Đoạn mạch đựng nguồn điện

 

*

Trong đó: ξ là suất điện đụng của điện áp nguồn (ξ = A/q)

V. Ghép các điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

 I = I1 = I2 = ... 

 U = U1 + U2 + ...

 R = R1 + R2 + ...

Xem thêm: Đất Cấp 1 2 3 4 Là Gì - Phân Loại Đất Để Đóng Cọc Và Công Tác Thủ Công

2. Điện trở ghép tuy nhiên song

 I = I1 + I2 + ... + In

 U = U1 = U2 = ... = Un

 

*

° Mạch bao gồm 2 hoặc điện trở mắc song song thì năng lượng điện trở tương đương của mạch tính theo công thức sau:

 

*
;

 

*

VI. Nguồn điện

1. Suất điện rượu cồn của nguồn điện

° Công thức: 

*
 (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất điện cồn của nguồn điện áp (V)

 A (J) là công của lực lạ dịch chuyển một năng lượng điện dương q (C) ngược chiều năng lượng điện trường.