Trong bài trước chúng ta đã biết sắt gồm vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống và tiếp tế vậy những hợp chất của fe như sắt 2, fe 3, oxit fe từ và các hợp hóa học của fe có đặc điểm hoá học cùng vai trò gì?


Bài viết này chúng ta cùng mày mò về tính chất hoá học tập và đặc thù vật lý của các hợp hóa học của fe 2 với sắt 3 oxit, oxit sắt từ Fe3O4, làm sao để điều chế các một vài hợp chất của sắt.

Bạn đang xem: Các oxit sắt thuộc loại hợp chất vô cơ nào


I. Hợp hóa học của fe II - fe (II)

- trong các phản ứng hoá học tập ion Fe2+ dễ nhường 1e để biến hóa ion Fe3+

 Fe2+ + 1e → Fe3+

- Như vậy đặc điểm đặc trưng của hợp chất sắt 2 - sắt (II) là tính khử 

1. đặc điểm hoá học của sắt (II) oxit - FeO

- Là chất rắn, đen, không tan vào nước.

- tính chất hoá học:

+ FeO là oxit bazơ:

- FeO tác dụng với axit HCl: sắt + HCl

 FeO + 2HCl → FeCl2 + H2↑

- FeO tác dụng với axit H2SO4: sắt + H2SO4

 FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

+ FeO là hóa học oxi hóa khi chức năng với các chất khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:

- FeO chức năng với H2: FeO + H2

 FeO + H2  Fe + H2O

- FeO tính năng với CO: FeO + CO

 FeO + CO  fe + CO2

 3FeO + 2Al  Al2O3 + 3Fe

+ FeO là chất khử khi tính năng với các chất bao gồm tính thoái hóa mạnh:

- FeO công dụng với O2: FeO + O2 

 FeO + O2 → 2Fe2O3

- FeO chức năng với axit HNO3: FeO + HNO3

 3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

- Điều chế FeO:

 FeCO3  FeO + CO2 (nung vào điều kiện không có không khí)

 Fe(OH)2  FeO + H2O (nung vào điều kiện không có không khí)

2. Oxit fe từ Fe3O4 (FeO.Fe2O3)

- Là hóa học rắn, đen, ko tan trong nước và gồm từ tính.

- đặc thù hoá học:

+ Fe3O4 là oxit bazơ:

Fe3O4 tác dụng với axit HCl: Fe3O4 + HCl

 Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 tác dụng với axit HCl: Fe3O4 + H2SO4

 Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Fe3O4 là chất khử: Fe3O4 + HNO3

 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

+ Fe3O4 là hóa học oxi hóa:

Fe3O4 tác dụng với H2: Fe3O4 + H2

 Fe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O

Fe3O4 tác dụng cùng với CO: Fe3O4 + CO

 Fe3O4 + 4CO  3Fe + 4CO2

Fe3O4 tác dụng với Al: Fe3O4 + Al

 3Fe3O4 + 8Al  4Al2O3 + 9Fe

- Điều chế: yếu tắc quặng manhetit

 3Fe + 2O2  Fe3O4

 3Fe + 4H2O nFe = nH2 = 0,2 (mol)

⇒ Vậy thể tích khí VH2=0,2.22,4=4,48">VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 (lít)

Bài 3 trang 145 SGK Hóa 12: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong hỗn hợp CuSO4, sau một thời hạn lấy đinh sắt ra, sấy khô, khối lượng 4,2857 gam. Cân nặng sắt gia nhập phản ứng là:

A. 1,9990 gam. B. 1,9999 gam.

C. 0,3999 gam. D. 2,1000 gam.

* lời giải bài 3 trang 145 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. 1,9999 gam.

- Phương trình phản nghịch ứng:

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 x mol x mol

- Dùng phương thức tăng sút khối lượng

⇒ ∆mtăng = mCu – mFe pư

⇔ (4,2875 - 4) = 64x – 56x

=> 8x = 0,2856 

=> x = 0,0357125 (mol)

- Theo PTPƯ thì cứ 56 gam sắt phản ứng tạo nên 64 gam Cu ⇒ trọng lượng tăng : 64 – 56 = 8 (gam).

- Theo bài bác ra, đề xuất x gam Fe khối lượng tăng : 4,2857 – 4 = 0,2857(gam).

=>8x = 56 . 0,2857

=>x = 1,9999.

Bài 4 trang 145 SGK Hóa 12: Hỗn đúng theo A có FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong tất cả hổn hợp A, mỗi oxit đều phải sở hữu 0,5 mol. Trọng lượng của các thành phần hỗn hợp A là:

A. 231 gam. B. 232 gam.

C. 233 gam. D. 234 gam.

* giải mã bài 4 trang 145 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. 232 gam.

Xem thêm: Cách Tìm Ước Chung Lớn Nhất (Ưcln), Ước Chung Lớn Nhất

- Có thể coi 0,5 mol FeO và 0,5 mol Fe2O3 là 0,5 mol Fe3O4 . Vậy cả hỗn hợp có 1 mol Fe3O4 nên có khối lượng là 232g.