Phương thức Inequality đến phép chúng ta giải bất phương trình bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Tất cả các lốt

*
, của bất phương trình điều được hỗ trợ

Về cách giải bất phương trình số 1 bằng Casio fx-580VN X bản thân vẫn đang nghiên cứu. Tuy đang giải được một tấm khá béo nhưng vẫn không hoàn thiện, bao giờ hoàn thiện bản thân sẽ giới thiệu với những bạn

1 Giải bất phương trình

Giải bất phương trình

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="22" width="158" style="vertical-align: -2px;"/>

*

Bước 1 nhận phím MENU

*

Bước 2 dìm phím A nhằm chọn phương thức Inequality

*

Bước 3 lựa chọn bậc của bất phương trình

Vì buộc phải giải bất phương trình bậc 2 yêu cầu mình đang nhấn phím 2

*

Bước 4 chọn dấu của bất phương trình

Vì bắt buộc chọn dấu

*
" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="15" width="15" style="vertical-align: -2px;"/> cần mình sẽ nhấn phím 1

*

Bước 5 Nhập hệ số trước tiên => nhận phím = => … => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

*

Bước 6 thừa nhận phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã chỉ ra rằng

*

*

Giải bất phương trình

*

Bước 1 nhấn phím OPTN

*

Bước 2 dấn phím 1 để chọn Polynomial

*

Bước 3 chọn bậc của bất phương trình

Vì yêu cầu giải bất phương trình bậc 3 yêu cầu mình sẽ nhấn phím 3

*

Bước 4 lựa chọn dấu của bất phương trình

Vì đề nghị chọn vệt

*

Bước 5 Nhập hệ số đầu tiên => dìm phím = => … => nhập hệ số sau cuối => thừa nhận phím =

*

Bước 6 dấn phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho rằng

*

Giải bất phương trình

*

*

Bước 1 lựa chọn bất phương trình bậc tứ và vệt

*

*

Bước 2 Nhập các hệ số tương ứng

*

Bước 3 nhận phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã chỉ ra rằng

*
\cup <2, 3> \cup <4, +\infty)" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="24" width="251" style="vertical-align: -6px;"/>

*

2 “Nghiệm sệt biệt” khi giải bất phương trình

All Real Numbers bất phương trình vẫn cho tất cả vô số nghiệmNo Solution bất phương trình đã cho vô nghiệm>">Kiểm tra tính Đúng/ sai của đẳng thức, bất đẳng thức bằng laptop Casio fx-580VN X >>