Toán 8 bài bác Chia nhiều thức cho solo thức: định hướng trọng tâm, giải bài bác tập sách giáo khoa phân tách đa thức cho đơn thức: giúp học viên nắm vững kiến thức ngắn gọn


*
*

BÀI 11: phân tách ĐA THỨC cho ĐƠN THỨC

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Quy tắc:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B ( trường hợp các hạng tử của đa thức A rất nhiều chia hết cho đối kháng thức B), ta phân chia mỗi hạng tử của A đến B rồi cộng các kết quả với nhau.

Bạn đang xem: Cách chia đa thức cho đơn thức

Chú ý:

Trong thời hạn thực hành ta có thể tính nhẩm và bỏ bớt một số trong những phép tính trung gian.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1. Xét tính phân tách hết của đa thức cho đối kháng thức cơ mà không lấy lệ tính

Cách giải:

Ta xét tính phân tách hết của từng hạng tử trong nhiều thức cho đơn thức.

Đa thức A chia hết cho 1-1 thức B giả dụ mỗi hạng tử của A số đông chia hết đến B.

Dạng 2. Triển khai phép tính chia đa thức cho đối chọi thức

Cách giải:

Sử dụng quy tắc chia đa thức cho đối chọi thức:

Muốn phân tách đa thức A cho đơn thức B ( trường hợp các hạng tử của nhiều thức A đa số chia không còn cho đơn thức B), ta phân chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cùng các công dụng với nhau.

C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 63. (SGK Toán 8 tập 1 trang 28)

Ta thấy:

(eginarrayl 15xy^2 vdots 6y^2\ 17xy^3 vdots 6y^2\ 18y^2 vdots 6y^2\ Rightarrow left( 15xy^2 + 17xy^3 + 18y^2 ight) vdots 6y^2 endarray)

Bài 64. (SGK Toán 8 tập 1 trang 28)

a)

(eginarrayl eginarray*20l left( -2x^5 + 3x^2-4x^3 ight):2x^2\ = left( -2x^5 ight):2x^2 + 3x^2:2x^2 + left( -4x^3 ight):2x^2\ = left< left( -2 ight):2 ight>.left( x^5:x^2 ight) + left( 3:2 ight).left( x^2:x^2 ight) + left< left( -4 ight):2 ight>.left( x^3:x^2 ight) endarray\ = - x^3 - 2x + frac32 endarray)

b)

(eginarrayl left( x^3 - 2x^2y + 3xy^2 ight):left( frac - 12x ight)\ = x^3:left( - frac12x ight) - 2x^2y:left( frac - 12x ight) + 3xy^2:left( frac - 12x ight)\ = left< 1:left( - frac12 ight) ight>.left( x^3:x ight) - left< 2:left( - frac12 ight) ight>.left( x^2y:x ight) + left< 3:left( - frac12 ight) ight>.left( xy^2:x ight)\ = - 2x^2 + 4xy - 6y^2 endarray)

c)

(eginarray*20l left( 3x^2y^2 + 6x^2y^3-12xy ight):3xy\ = left( 3x^2y^2:3xy ight) + left( 6x^2y^3:3xy ight) + left( -12xy:3xy ight)\ = left( 3:3 ight).left( x^2:x ight).left( y^2:y ight) + left( 6:3 ight).left( x^2:x ight).left( y^3:y ight) + left( -12:3 ight).left( x:x ight).left( y:y ight)\ = 1.x.y + 2.xy^2 + left( -4 ight).1.1\ = xy + 2xy^2-4 endarray)

Bài 65. (SGK Toán 8 tập 1 trang 29)

Ta có: (left( y-x ight)^2 = left< -left( x-y ight)^2 ight> = left( x-y ight)^2)

Đặt (x-y = z).

Xem thêm: Cho Viên Mg Tác Dụng Với Hno3 → Mg(No3)2 + No2 + H2O, Tổng Hợp Mg + Hno3 → Mg(No3)2 + No2 + H2O

Khi đó ta gồm biểu thức:

(eginarray*20l left( 3z^4 + 2z^3-5z^2 ight):z^2\ = 3z^4:z^2 + 2z^3:z^2 + left( -5z^2 ight):z^2\ = 3.left( z^4:z^2 ight) + 2.left( z^3:z^2 ight) + left( -5 ight).left( z^2:z^2 ight)\ = 3.z^2 + 2.z + left( -5 ight).1 endarray)

( = 3z^2 + 2z-5)

Thay (z = x-y) ta được kết quả biểu thức là: (3left( x-y ight)^2 + 2left( x-y ight)-5)

Bài 66. (SGK Toán 8 tập 1 trang 29)

Lời giải của bạn Hà sai, lời giải của người sử dụng Quang đúng.

Ta có:

(eginarrayl 5x^4 vdots 2x^2\ - 4x^3 vdots 2x^2\ 6x^2y vdots 2x^2\ Rightarrow left( 5x^4 - 4x^3 + 6x^2y ight) vdots 2x^2\ Rightarrow A vdots B endarray)

Trên đấy là gợi ý giải bài xích tập Toán 8 bài Chia nhiều thức cho solo thức vì giáo viên plovdent.com trực tiếp soạn theo chương trình new nhất. Chúc chưng bạn học hành vui vẻ