Phương pháp chứng tỏ 2 tam giác đều bằng nhau (cạnh – góc – cạnh)

Bài 1: mang đến tam giác ABC bao gồm M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA, rước điểm N thế nào cho MN = MA. Chứng tỏ : c) AC = BN. B) AB // NC

Giải.

a) AC = BN : Xét ΔACM và ΔNBM, ta tất cả :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
so lo trong) b) AH vuông góc cùng với AD Ta gồm : cmtt, ta được : AD // BC mà lại : AH ⊥ BC (gt) => AH ⊥ AD