Mình thì nghĩ rằng đa số mọi người vẫn thường xuyên nhập dữ liệu vào Slide theo cách thủ công, hoặc là copy từng nội dung trong tệp tin Word tiếp nối Paste vào Slide mê thích hợp.

Đúng ! đúng mực đây là thao tác mà đa số chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng đúng không