Khi giải quyết và xử lý các bài tập đo lường hóa học tập hữu nhưng lại đề bài bác cho tên thích hợp chất. Cũng giống như giải quyết những bài tập lý thuyết về hợp hóa học hữu cơ. Học viên cần thế chắc tên thường gọi của phù hợp chất, trường đoản cú đó có thể biết được tính chất đặc trưng của chúng để giải quyết bài tập


 CÁCH GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Tên thường gọi thông thường.

Bạn đang xem: Cách đọc tên các hợp chất hữu cơ

Không tuân theo quy tắc khoa học nào, thường xuất hiện thêm từ xưa và bắt nguồn từ nguyên liệu hoặc tên nhà bác bỏ học tìm kiếm ra, hoặc một vị trí nào đó trong tính chất của hợp hóa học đó.

Ví dụ: Axitfomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm),…

2. Danh pháp thích hợp lý

Gọi theo hòa hợp chất đơn giản nhất, những hợp chất khác được coi là dẫn xuất của chúng, ở kia nguyên tử H được thay thế bằng những gốc hữu cơ. 

Ví dụ:

CH3 - OH : rượu metylic (cacbinol)

CH3 - CH2 - OH : rượu etylic (metyl cacbinol)

3. Danh pháp quốc tế:

Gọi theo quy ước của Liên đoàn nước ngoài hoá học lý thuyết và vận dụng (IUPAC).

a) nhờ vào bộ size C xuất hành từ những hiđrocacbon no mạch thẳng. Các hợp chất cùng nhiều loại (cùng dãy đồng đẳng), thuộc nhóm chức thì bao gồm đuôi tương tự nhau.

Cụ thể:

Hiđrocacbon no (ankan) gồm đuôi an:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - CH3 : propan

Hiđrocacbon gồm nối song (anken) tất cả đuôi en:

Ví dụ:

CH2 = CH - CH3 : propen

Hiđrocacbon bao gồm nối tía (ankin) có đuôi in:

Ví dụ:

CH = C - CH3 : propin

Hợp hóa học anđehit gồm đuôi al:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - mang đến : propanal

Hợp hóa học rượu bao gồm đuôi ol:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - CH2 - OH : propanol

Hợp chất axit hữu cơ gồm đuôi oic:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - COOH : propanoic.

Hợp hóa học xeton tất cả đuôi ion:

- Để chỉ số nguyên tử cacbon gồm trong mạch chính, fan ta dùng các phần nền (phần đầu) sau:


Số ng.tử C

Phần nền

1

meta

2

eta

3

propa

4

buta

5

penta

6

hexa

7

hepta

8

octa

9

nona

10

đeac

………

………..


b) Tên của group thế.

Cần chú ý rằng, vào hoá hữu cơ, toàn bộ những nguyên tử khác hiđro (như Cl, Br, …) hoặc nhóm nguyên tử (như - NO2, - NH2,…, những gốc hiđrocacbon CH3 -, C2H5 -,…) đều được xem là nhóm thế.

- hotline tên nguyên tố hoặc tên nhóm thế.

- call tên cội hiđrocacbon đều khởi đầu từ tên hiđrocacbon khớp ứng với phần đuôi khác nhau.

+ cội hiđrocacbon no hoá trị 1 hotline theo tên của ankan tương ứng bằng phương pháp thay đuôi -an bởi đuôi -yl và được gọi bình thường là gốc ankyl.

Ví dụ:

CH3 - : metyl, C2H5 - : etyl,…

+ cội hiđrocacbon không no hoá trị 1 tất cả đuôi -enyl đối với anken, đuôi -nyl so với ankin và đuôi đienyl đối với đien. 

Ví dụ:

CH2 = CH -: etilenyl (thường điện thoại tư vấn là nơi bắt đầu vinyl)

CH º C -: axetilenyl tốt etinyl.

+ cội hoá trị 2 tạo nên thành khi tách 2 nguyên tử H ngoài 1 nguyên tử C hoặc bóc nguyên tử O khỏi anđehit tuyệt xeton. Gốc hoá trị 2 có đuôi tự -yliđen.

Ví dụ:

CH3 -CH2 -CH = : propyliđen.

c) quá trình gọi tên hợp chất hữu cơ phức tạp:

- bước 1:

Chọn mạch C chính.

Đó là mạch C dài nhất hoặc ít C nhưng không nối đôi, nối ba, đội thế, đội chức, …


- cách 2 :

Đánh số sản phẩm tự các nguyên tử C (bằng chữ số ả rập) vào mạch chính khởi nguồn từ phía gần đội chức, nối đôi, nối ba, đội thế, mạch nhánh.

Quy tắc đánh số. Ưu tiên đánh tần số lượt theo thứ tự.

Nhóm chức → nối song →nối ba → mạch nhánh.

Đối cùng với hợp hóa học tạp chức thì ưu chi phí lần lượt: Axit → anđehit → rượu.

- cách 3: Xác định những nhóm thay và địa chỉ của chúng trên mạch C chính.

- cách 4: Gọi tên.

+ Trước tiên call tên các nhóm nỗ lực và vị trí của bọn chúng trên mạch C chính, ở đầu cuối gọi tên hợp chất với mạch C chính.

Chú ý: Mạch cacbon phải liên tục, không có nguyên tố khác chen vào giữa, ví dụ so với chất 

+ Nếu có không ít nhóm cố giống nhau thì gộp chúng lại với thêm từ đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5),…

+ Theo quy tắc: số lượng chỉ vị trí của nhóm thế để trước tên gọi của nó, số lượng chỉ vị trí nối đôi, nối bố và nhóm chức (ở mạch C chính) đặt ở phía sau.

Ví dụ: gọi tên các hợp hóa học sau.

Chú ý: hiện giờ cũng mãi mãi một phương pháp gọi tên là để vị trí của nối đôi, nối ba, nhóm chức ở phía trước tên gọi.


Ví dụ:

CH2 = CH2 : 2-buten ;

CH2 = CH - CH = CH2 : 1,3 - butađien ;…

d ) cho tên gọi, viết bí quyết cấu tạo:

Việc trước tiên là phụ thuộc đuôi của tên thường gọi để khẳng định chất ứng cùng với mạch cacbon chính.

Ví dụ: Viết CTCT của rất nhiều chất mang tên sau:

+ 1, 1, 2, 2 – tetracloetan

Ta đi trường đoản cú đuôi an (hiđrocacbon no) → etan (có 2C), tetraclo (có 4 clo vậy ở các vị trí 1, 1, 2, 2).

Xem thêm: Bộ Đề Thi Tuyển Chọn Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Chuyên Môn Vật Lý

Do đó CTCT: CHCl2 - CHCl2.

+ 1 - clo , 2 , 3 – đimetylbutan

Cl – CH2 – CH – CH – CH3

CH3 CH3

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - coi ngay