Mạo từ là từ bỏ trước danh tự nhằm cho biết thêm danh tự đó kể tới một đối tượng người dùng xác định hay không xác định.

Bạn đang xem: Cách dùng a an some any

Mạo tự “The” dùng để làm chỉ đối tượng người sử dụng xác định .

Mạo tự “A/An” được dùng kể đến một đối tượng người sử dụng chưa khẳng định được.

Mạo từ chưa phải một loại từ riêng biệt biệt, chúng hoàn toàn có thể được xem là một bộ phận của tính từ dùng ngã nghĩa mang đến danh từ .

2. Những loại mạo từ

Mạo từ bỏ trong giờ đồng hồ anh bao gồm 2 loại bao gồm:

Mạo từ xác định (Denfinite article): the

Mạo từ cô động (Indefinite article): a, an

3. Bí quyết dùng của từng một số loại mạo từ

A, giải pháp dùng mạo tự “A”


*

B. Bí quyết dùng mạo tự “An”


*

* những trường hòa hợp không dùng a/an:

- Trước danh từ ko đếm được.

Ví dụ: My mother gave me good advice (Mẹ của tôi đã đưa đến tôi hồ hết lời khuyên nhủ hay).

- Trước tên gọi các bữa ăn, trừ khi bao gồm tính trường đoản cú đứng trước các tên thường gọi đó.

Ví dụ:

I have dinner at 7 p.m (tôi ăn uống cơm thời gian 7 giờ đồng hồ tối)

You gave me an appetizing dinner (bạn đã mang đến tôi một bữa tối thật ngon miệng).

- tuy nhiên, nếu là bữa ăn đặc trưng nhân thời điểm nào đó, tín đồ ta vẫn cần sử dụng mạo tự bất định.

Ví dụ:

I was invited lớn breakfast (bữa điểm trọng điểm bình thường)

C. Phương pháp dùng mạo tự The

- Mạo từ là tự đứng trước danh từ và cho thấy thêm danh trường đoản cú ấy đề cập mang lại một đối tượng người sử dụng xác định hay không xác định.

- Mạo từ xác minh “The” đề cập tới đối tượng mà từ đầu đến chân nói lẫn bạn nghe đa số biết.

- Sự vật, sự việc kể đến hai lần

Ví dụ: I live in an apartment. The apartment is very big.

- My sister has two kids: a daughter & a son. The daughter is 15 years old và the son is 3 years old

- Chỉ những yếu tố duy nhất: the sun, the earth, the moon, the sea…

- Đứng trước tính từ:

The poor: những người dân nghèo

The young: những người dân trẻ tuổi

The old : những người dân già

The rich: những người dân giàu có

- Trước trường đoản cú chỉ tên riêng

Ví dụ: the Nile, the Bach Dang hotel, the Mekong river, the Himalaya, the Buc Tuong….

- Chỉ quốc tịch: the Chinese , the Vietnamese, ……..

- Trước thương hiệu của tổ chức, nhiều bang: the United Nations, the United States the Asian.

 

4. Phân biệt Some / Any

- Some được sử dụng cho những danh từ số nhiều đếm được.

VD: Some cats, Some oceans

- Đôi lúc some cũng rất được dùng cho các danh từ không đếm được: some milk.

Trong thắc mắc và câu đậy định thì dung "any" nuốm cho "some".

VD : There wasn't any milk.

Xem thêm: Bản Kiểm Điểm Sửa Chữa, Khắc Phục Khuyết Điểm Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)

Tuy nhiên, khi chúng ta muốn kiến nghị hay yêu mong một cái gì đấy thì sẽ dùng "some" thay thế sửa chữa cho "any".