Trong lịch trình lớp 9, phương trình hàng đầu 2 ẩn có 2 cách thức để giải, đó là phương thức cộng đại số và phương thức thế, có sự khác hoàn toàn nào về ưu yếu điểm của 2 phương pháp này.

Bạn đang xem: Cách giải phương trình 2 ẩn


Trong bài viết này, chúng ta thuộc tìm hiểu 2 bí quyết giải trên đối với phương trình hàng đầu 2 ẩn. Giải những bài tập về hệ phương trình hàng đầu 2 ẩn cùng với từng phương thức cộng đại số và phương pháp thế, đồng thời tìm hiểu các dạng toán về phương trình bậc nhất 2 ẩn, từ đó nhằm thấy điểm mạnh của mỗi phương pháp và áp dụng linh hoạt trong những bài toán nỗ lực thể.

I. Tóm tắt lý thuyết về phương trình số 1 2 ẩn

1. Phương trình bậc nhất 2 ẩn

- Phương trình hàng đầu hai ẩn: ax + by = c với a, b, c ∈ R (a2 + b2 ≠ 0)

- Tập nghiệm của phương trình hàng đầu hai ẩn: Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn luôn gồm vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được trình diễn bởi đường thẳng (d): ax + by = c

Nếu a ≠ 0, b ≠ 0 thì mặt đường thẳng (d) là thiết bị thị hàm số :
*
Nếu a ≠ 0, b = 0 thì phương trình biến hóa ax = c tốt x = c/a và đường thẳng (d) tuy nhiên song hoặc trùng với trục tungNếu a = 0, b ≠ 0 thì phương trình đổi mới by = c tuyệt y = c/b và mặt đường thẳng (d) tuy nhiên song hoặc trùng cùng với trục hoành

2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

+ Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn: 

*
 , trong đó a, b, c, a’, b’, c’ ∈ R

+ Minh họa tập nghiệm của hệ hai phương trình số 1 hai ẩn

- gọi (d): ax + by = c, (d’): a’x + b’y = c’, khi ấy ta có:

(d) // (d’) thì hệ vô nghiệm(d) giảm (d’) thì hệ gồm nghiệm duy nhất(d) ≡ (d’) thì hệ bao gồm vô số nghiệm

+ Hệ phương trình tương đương: Hệ nhị phương trình tương tự với nhau nếu chúng có cùng tập nghiệm

II. Bí quyết giải hệ phương trình số 1 2 ẩn

1. Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng phương thức cộng đại số

a) Quy tắc cùng đại số

- Quy tắc cộng đại số cần sử dụng để thay đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương tự gồm nhì bước:

- cách 1: cộng hay trừ từng vế nhị phương trình của hệ phương trình đã đến để được một phương trình mới.

- cách 2: cần sử dụng phương trình bắt đầu ấy thay thế sửa chữa cho một trong hai phương trình của hệ (và không thay đổi phương trình kia).

b) Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

- bước 1: Nhân các vế của nhì phương trình với số phù hợp (nếu cần) làm thế nào để cho các hệ số của một ẩn nào đó trong nhị phương trình của hệ cân nhau hoặc đối nhau.

- bước 2: sử dụng quy tắc cộng đại số và để được hệ phương trình mới, trong những số ấy có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

- cách 3: Giải phương trình một ẩn vừa nhận được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

 Ví dụ: Giải những hệ PT hàng đầu 2 ẩn sau bằng PP cộng đại số:

a) 

*

b)

*

* Lời giải:

a)

*
(lấy PT(1) + PT(2))

 

*

b)

*
 (lấy PT(1) - PT(2))

 

*

2. Giải hệ phương trình số 1 2 ẩn bằng phương thức thế

a) Quy tắc thế

- Quy tắc vắt dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế bao hàm hai cách sau:

- bước 1: xuất phát từ 1 phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thức nhất), ta màn trình diễn một ẩn theo ẩn kia rồi nắm vào phương trình thức hai sẽ được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).

- bước 2: cần sử dụng phương trình mới ấy để sửa chữa cho phương trình thức nhị trong hệ (phương trình thức độc nhất vô nhị cũng thường xuyên được sửa chữa thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở cách 1).

b) Cách giải hệ phương trình bằng cách thức thế

- bước 1: sử dụng quy tắc ráng để chuyển đổi phương trình đã mang lại để được một hệ phương trình mới, trong các số ấy có một phương trình một ẩn.

- bước 2: Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ vẫn cho.

 Ví dụ: Giải hệ phương trình sau bằng phương thức thế

a)

*

b)

*

* Lời giải:

a) 

*

 

*

b) 

*

 

*

III. Một số trong những dạng toán phương trình hàng đầu 2 ẩn

Dạng 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

* Phương pháp: coi phần nắm tắt lý thuyết

Bài 12 trang 15 sgk toán 9 tập 2: Giải các hệ phương trình sau bằng phương thức thế

a) 

*
b) 
*

c) 

*

* Giải bài bác 12 trang 15 sgk toán 9 tập 2:

a) 

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT gồm nghiệm nhất (10;7)

b)

*

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm nhất (11/19;-6/19)

c)

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT có nghiệm tốt nhất (25/19;-21/19)

* thừa nhận xét: Qua bài bác 12 này, những em thấy phương thức thế sẽ sử dụng thuận lợi hơn khi một trong phương trình của hệ có những hệ số của x hoặc y là một trong những hoặc -1. Khi đó chỉ việc rút x hoặc y ở phương trình gồm hệ số là 1 trong hoặc -1 này và cố vào phương trình còn lại để giải hệ.

- Đối với các hệ PT trình mà không có hệ số làm sao của x với y là một hoặc -1 thì bài toán sử dụng cách thức thế có tác dụng phát sinh các phân số và vấn đề cộng trừ dễ có tác dụng ta không đúng sót hơn hẳn như bài 13 dưới đây.

Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2: Giải hệ PT sau bằng phương pháp thế

a) 

*
b)
*

* Giải bài Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2:

a) 

*

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm tốt nhất (7;5)

b)

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm tốt nhất (3;3/2)

Dạng 2: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

* Phương pháp: xem phần cầm tắt lý thuyết

Bài đôi mươi trang 19 sgk toán 9 tập 2: Giải những hệ PT sau bằng PP cộng đại số

a) 

*
b)
*

c)

*
d)
*

e)

*

* giải thuật bài 20 trang 19 sgk toán 9 tập 2:

a)

*

Lưu ý: đem PT(1)+PT(2)

  ⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm duy nhất (2;-3)

b)

*

Lưu ý: lấy PT(1)-PT(2)

⇒ Kết luận: hệ PT gồm nghiệm tuyệt nhất (2;-3)

c)

*
(Nhân 2 vế PT(2) với 2 để hệ số của x ở cả 2 PT bằng nhau)

 

*

(lấy PT(1) - PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT gồm nghiệm độc nhất (2;-3)

d)

*
 (Nhân 2 vế PT(1) cùng với 3, 2 vế PT(2) với 2)

*

(Lấy PT(1)-PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm độc nhất vô nhị (-1;0)

e) 

*
 (Nhân 2 vế PT(1) cùng với 5)

*
 (Lấy PT(1)-PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm độc nhất (5;3)

* thừa nhận xét: khi không có bất kỳ hệ số làm sao của x, y là 1 trong những hay -1 thì phương pháp cộng đại số giúp những em đỡ nhầm lẫn rộng trong phép tính.

Dạng 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

* Phương pháp:

- cách 1: Đặt đk để hệ có nghĩa

- cách 2: Đặt ẩn phụ và đk của ẩn phụ

- cách 3: Giải hệ theo những ẩn phụ đang đặt (sử dụng pp nạm hoặc pp cùng đại số)

- cách 4: trở về ẩn ban đầu để kiếm tìm nghiệm của hệ

 Ví dụ: Giải hệ phương trình sau

a) 

*
b)
*

* Lời giải:

a) Điều kiện: x, y ≠ 0 (mẫu số khác 0).

 Đặt: 

*
 ta có hệ ban đầu trở thành:

 

*

- quay lại ẩn ban sơ x với y ta có:

*

 ⇒ thỏa điều kiện, bắt buộc hệ có nghiệm độc nhất vô nhị (1;1)

b) Điều kiện: x ≠ -1 với y ≠ 3 (mẫu số không giống 0)

 Đặt: 

*
 ta bao gồm hệ ban đầu trở thành:

*

 Trở lại ẩn ban đầu x cùng y ta có: 

 

*
 

⇒ thỏa điều kiện, đề nghị hệ có nghiệm độc nhất vô nhị (-5/4;6)

Dạng 4: xác định tọa độ giao điểm của 2 con đường thẳng

* Phương pháp:

- Tọa độ giao điểm đó là nghiệm của hệ được tạo do 2 phương trình mặt đường thẳng đang cho.

 Ví dụ: Tìm tọa độ giao điểm của 2 mặt đường thẳng sau:

a) d1: 2x - y = 3 với d2: x + y = 3

b) d1: 2x + y = 5 và d2: x - 3y = 6

* Lời giải:

a) Tọa độ điểm I là giao của d1 và d2 là nghiệm của hệ: 

*

 - Giải hệ bằng 1 trong các 2 cách thức cộng đại số hoặc thế:

⇒ Tọa độ giao điểm I của d1 cùng d2 là (2;1).

b) Tọa độ điểm I là giao của d1 và d2 là nghiệm của hệ: 

*
*

⇒ Tọa độ giao điểm I của d1 và d2 là (4;-2).

Xem thêm: Chơi Game, Tải Game Pou

Dạng 5: Giải và biện luận hệ phương trình

* Phương pháp:

+ từ 1 phương trình của hệ, rút y theo x (sử dụng phương pháp thế) rồi vậy vào phương trình còn sót lại để được phương trình dạng ax +b = 0, rồi thực hiện quá trình biện luận như sau:

- nếu như a ≠ 0, thì x = b/a; núm vào biểu thức nhằm tìm y; hệ có nghiệm duy nhất.

- nếu a = 0, ta có, 0.x = b:

_ nếu b = 0 thì hệ có vô số nghiệm

_ trường hợp b ≠ 0 thì hệ vô nghiệm

 Ví dụ: Giải biện luận hệ phương trình sau: 

*

* Lời giải

- từ bỏ PT(1) ta có: y = mx - 2m, cầm vào PT(2) ta được:

x - m(mx-2m) = m + 1

⇔ x - m2x + 2m2 = m + 1

⇔ (1 - m2)x = -2m2 + m + 1

⇔ (1 - m)(1 + m)x = 1 - m2 + m - m2

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+m)+ m(1 - m)

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+m)+ m(1 - m)

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+2m) (3)

* nếu như m ≠ ±1, ta có: 

*

lúc đó: 

*

⇒ Hệ gồm nghiệm duy nhất: 

* nếu như m = -1, cầm vào (3) ta được: 0.x = -2 ⇒ hệ vô nghiệm

* ví như m = 1, thay vào (3) ta được: 0.x = 0 ⇒ hệ bao gồm vô số nghiệm, tập nghiệm (x;x-2)