Tùy theo phương thức phương trình mà chúng ta có cách giải riêng. Dưới đây là cách giải những dạng phương trình cơ bản, phương trình tích, cất ẩn làm việc mẫu.

Bạn đang xem: Cách giải phương trình lớp 8

Cách tốt nhất để làm toán là những em buộc phải làm, học theo các ví dụ kế tiếp làm thật nhiều các bài tập tương tự cho quen.


⇔ 2x2 – 3x + 2x – 3 – x2 = x2 – 4x + 4

⇔ 2x2 – x2 – x2 – 3x + 2x + 4x = 3 + 4

⇔ 3x = 7

⇔ x = 7/3

vậy : S = 7/3

2. Dạng phương trình tích

 x2 – 4 – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x2 – 22) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x – 2)(x + 2) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x + 2)< (x – 2) – 5(x – 2) > = 0

⇔ (x + 2)(8 – 4x) = 0

⇔x + 2 = 0 hoặc 8 – 4x = 0

⇔x = -2 hoặc x = 8/4 = 2

Vậy : S = -2; 2

3. Dạng phương trình đựng ẩn ngơi nghỉ mẫu

 Bài 1 :

*

phân tích chủng loại thành nhân tử :

x2 – 1 = (x + 1)(x – 1)

mẫu thức bình thường : (x + 1)(x – 1)

đk : x + 1 ≠ 0 với x – 1 ≠ 0

x ≠ -1 và x ≠ 1

x ≠ ±1

*

=> 2(x – 1) -3(x+1) =x + 5

⇔ 2x – 2 – 3x – 3 = x + 5

⇔ 2x – x – 3x = 5 + 2 + 3

⇔ -2x = 10

⇔ x = -5

Vậy : S = -5.

Xem thêm: Những Mở Bài Hay Nhất Về Mẹ Hay Nhất, Viết Kết Bài Và Mở Bài Hay Về Mẹ

 Bài 2 :

*

*
(2)

phân tích mẫu thành nhân tử :

2x – 2 = 2(x – 1)

2x + 2 = 2(x + 1)

x2 – 1 = (x + 1)(x – 1)

mẫu thức bình thường : 2(x + 1)(x – 1)

đk : x + 1 ≠ 0 và x – 1 ≠ 0

⇔ x ≠ -1 và x ≠ 1

⇔ x ≠ ±1

(2) biến :

*

*

=> (x+1)2 – 2 – (x – 1)2 = 0

⇔ x2 +2x + 1 – 2 – x2 +2x – 1 = 0

⇔ 4x = 2

⇔ x = 1/2

Vậy : S = 1/2.


Từ khóa:phương trình, phương trình đựng ẩn làm việc mẫu, phương trình cơ bản, phương trình tích
← bài bác trước đó
Bài tiếp theo →

2 Comments

add a Comment

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được lưu lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website


Kho tài liệu PDF


Đề thi vào lớp 10

Kho tài liệu PDF


Bài viết mới

Nhiều tín đồ đọc

Toán THCS


Toán 6Sách Toán 6
Toán 7Sách Toán 7
Toán 8Sách Toán 8
Toán 9Sách Toán 9

Lưu trữ

tàng trữ Chọn tháng Tháng bốn 2020 (57) Tháng bố 2020 (8) Tháng nhị 2020 (5) tháng Một 2020 (20) mon Mười nhì 2019 (93) tháng Mười Một 2019 (12) tháng Mười 2019 (36) mon Chín 2019 (11) mon Tám 2019 (31) mon Bảy 2019 (1) tháng Sáu 2019 (36) mon Năm 2019 (71) Tháng bốn 2019 (70) Tháng bố 2019 (49) Tháng nhì 2019 (11) mon Một 2019 (16) mon Mười hai 2018 (95) mon Mười Một 2018 (44) mon Mười 2018 (62) tháng Chín 2018 (140) tháng Sáu 2018 (34) mon Năm 2018 (10) Tháng tứ 2018 (23) Tháng cha 2018 (13) Tháng nhị 2018 (34) tháng Một 2018 (64) mon Mười nhì 2017 (222) mon Mười Một 2017 (103) tháng Mười 2017 (70) mon Chín 2017 (26) mon Tám 2017 (35) mon Bảy 2017 (265) tháng Sáu 2017 (28)

Toán thcs © 2012 Liên hệ
tài liệu đh