*Bạn đang xem: Cách làm bài tập toán lớp 5

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: tư tưởng phân số • Ôn tập: tính chất cơ phiên bản của phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhị phân số • Ôn tập: Phép nhân với phép phân chia hai phân số • hỗn số • hỗn số (tiếp theo) • luyện tập trang 14 • rèn luyện chung trang 15 phần 1 • rèn luyện chung trang 15 phần 2 • rèn luyện chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) • luyện tập trang 21 • luyện tập chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dài • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng • luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích • rèn luyện trang 28 • Héc-ta • rèn luyện trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • rèn luyện chung trang 31 phần 2 • rèn luyện chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân


• tư tưởng số thập phân • có mang số thập phân (tiếp theo) • mặt hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • rèn luyện trang 38 • Số thập phân đều bằng nhau • so sánh hai số thập phân • luyện tập trang 43 • rèn luyện chung trang 43 • Viết các số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân • rèn luyện trang 45 • Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân • rèn luyện chung trang 47 • luyện tập chung trang 48 phần 1 • rèn luyện chung trang 48 phần 2
II - các phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân tách

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • rèn luyện trang 88 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 1 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích hình thang • rèn luyện trang 94 • luyện tập chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn trụ • luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn trụ • rèn luyện trang 100 • rèn luyện chung trang 100 • reviews biểu đồ hình quạt • rèn luyện về tính diện tích • rèn luyện về tính diện tích (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • rèn luyện trang 110 • diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương • rèn luyện trang 112 • rèn luyện chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • rèn luyện chung trang 123 • rèn luyện chung trang 124 • giới thiệu hình trụ. Trình làng hình ước • luyện tập chung trang 127 • luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều


• Bảng đơn vị đo thời gian • cùng số đo thời gian • Trừ số đo thời hạn • luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một trong những • phân chia số đo thời gian cho một số trong những • rèn luyện trang 137 • luyện tập chung trang 137
• gia tốc • luyện tập trang 139 • Quãng con đường • luyện tập trang 141 • thời gian • rèn luyện trang 143 • luyện tập chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài và đo cân nặng • Ôn tập về đo độ dài với đo cân nặng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích s • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phép cùng • Phép trừ • rèn luyện trang 160 • Phép nhân • rèn luyện trang 162 • Phép phân chia • rèn luyện trang 164 • rèn luyện trang 165 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời hạn
• Ôn tập về tính chất chu vi, diện tích một trong những hình • luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một vài hình • luyện tập trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một vài dạng toán sẽ học • rèn luyện trang 171 phần 1 • rèn luyện trang 171 phần 2 • luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu đồ dùng • luyện tập chung trang 175 • rèn luyện chung trang 176 phần 1 • rèn luyện chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Cách Gỡ Bỏ Cuộc Trò Chuyện Bí Mật Trên Messenger Cực Nhanh, Cách Gỡ Bỏ Cuộc Trò Chuyện Bí Mật Trên Messenger

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều •Chương 5: Ôn tập