Để hiểu rõ về hỗn số các em đọc bài xích viết này: https://plovdent.com/hon-so/

Dưới đây chỉ hướng dẫn học sinh biện pháp cộng trừ, nhân phân chia hỗn số nhưng mà thôi.

Bạn đang xem: Cách nhân hỗn số

Cách cộng hỗn số

Phương pháp giải:

– lúc cộng hai hỗn số ta gồm thể viết bọn chúng dưới dạng phân số rồi thực hiện phép cộng phân số. Ta cũng gồm thể cộng phần nguyên với nhau, cộng phần phân số với nhau (khi nhị hỗn số đều dương).

Ví dụ 1: $ displaystyle 2frac12+3frac14=(2+3)+left( frac12+frac14 ight)=5+frac34=5frac34$

Cách trừ hỗn số

– khi trừ hai hỗn số, ta tất cả thể viết chúng dưới dạng phân số rồi thực hiện phép trừ phân số. Ta cũng có thể lấy phần nguyên của số bị trừ trừ phần nguyên của số trừ, phần phân số của số bị trừ trừ phân phân số của số trừ, rồi cộng kết quả với nhau (khi nhì hỗn số đều dương, số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ)

Ví dụ 2: $ displaystyle 3frac12-2frac14=(3-2)+left( frac12-frac14 ight)=1+frac14=1frac14$

– Khi nhì hỗn số đều dương, số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ nhưng phần phân số của số bị trừ nhỏ hơn phần phân số của số trừ, ta phải rút một đơn vị ở phần nguyên của số bị trừ để sản xuất phần phân số, sau đó tiếp tục trừ như trên.

Ví dụ 3: $ displaystyle 8frac15-3frac12=8frac210-3frac510=7frac1210-3frac510=4frac710$

Cách nhân, phân tách hỗn số

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép cộng hoặc phép trừ hỗn số bằng phương pháp viết hỗn số dưới dạng phân số rồi lấy lệ nhân phân số hoặc phép phân tách phân số.

Xem thêm: Tải Bài Tập Về Câu Phức Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất, Cách Viết Và Bài Tập Về

Ví dụ 4: $displaystyle 2dfrac13.2=dfrac73cdot 2=dfrac143$

– khi nhân hoặc chia một hỗn số với một số nguyên, ta gồm thể viết hỗn số dưới dạng một tổng của một số nguyên cùng một phân số.

Ví dụ 5: $ displaystyle 2frac13.2=left( 2+frac13 ight).2=2.2+frac13.2= ext !!~!! ext 4+frac23=4frac23$

$ displaystyle 6frac25:2=left( 6+frac25 ight):2=6:2+frac25:2=3+frac15=3frac15$