Dưới đó là bài tập liên quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử . Gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, trải phần lớn từ hồ hết câu cơ bạn dạng đến nâng cao. Nhằm mục tiêu giúp cho các bạn trung bình khá có thể làm được. Sau cùng là khuyên bảo giải cụ thể và câu trả lời . Các bạn cùng tìm hiểu thêm với loài kiến nhé .

Bạn đang xem: Cách phân tích thành nhân tử

I. Toán lớp 8: bài tập trắc nghiệm phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Tra cứu x với giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm cực hiếm y thỏa mãn 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính quý giá của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 cùng với x=3 với y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích đa thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích nhiều thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích đa thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: hướng dẫn giải chi tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn giải đáp D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta gồm 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Khi đó với x = 3 với y = 1, ta có A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Chọn lời giải C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn lời giải B

Bài 7:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn lời giải C

Bài 8:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn giải đáp A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Xem thêm: Cách Muối Củ Hành Tím - Mẹo Muối Hành Tím Không Hăng Ngày Tết

Chọn đáp án A

Bài tập liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử đã có được Kiến biên soạn đầy đủ và chi tiết, ý muốn rằng nó vẫn giúp chúng ta ôn tập xuất sắc để sẵn sàng kiến thức để đánh giá và thi học kì . Các bạn hãy làm đi làm việc lại thật các lần để nâng cấp kĩ năng của bạn dạng thân, để hoàn toàn có thể làm được các bài toán cạnh tranh . Chúc chúng ta thành công trên tuyến phố học tập.