Cách quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu các phân số là thay đổi các phân số về dạng mới làm sao cho các phân số mới này còn có mẫu tương tự nhau.

Bạn đang xem: Cách quy đồng mẫu

Cách quy đồng mẫu những phân số:

Bước 1: search BCNN của những mẫu số. Lúc đó, ta lựa chọn BCNN này làm mẫu số chung.Bước 2: search thừa số phụ của mỗi mẫu mã số (bằng biện pháp chia mẫu số chung cho từng mẫu số riêng).Bước 3: Nhân tử số và mẫu mã số của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
*
*
*
*

Cách cộng trừ các phân số

Cách cùng (hoặc trừ) các phân số:

Bước 1: Quy đồng mẫu số các phân số. Lúc ấy ta được các phân số mới có mẫu số tương đương nhau.Bước 2: cộng (hoặc trừ) các tử số mới và giữ nguyên mẫu số.
*
*
*

MÔN TOÁN HỌC LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ


https://tamtaiduc.b-cdn.net/MÔN%20TOÁN%20HỌC%20-%20LỚP%204%20-%20QUY%20ĐỒNG%20MẪU%20SỐ%20CÁC%20PHÂN%20SỐ.mp4

Quy đồng mẫu số các phân số

1. Giải pháp quy đồng mẫu mã số các phân số:

a) lúc quy đồng mẫu số hai phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

Lấy tử số và chủng loại số của phân số trước tiên nhân với mẫu số của phân số lắp thêm hai.

Lấy tử số và chủng loại số của phân số đồ vật hai nhân với mẫu mã số của phân số máy nhất.

b) Nếu mẫu mã số của phân số máy hai mà chia hết mang đến mẫu số của phân số trước tiên thì ta rất có thể quy đồng chủng loại số hai phân số như sau:

Lấy mẫu mã số thông thường là chủng loại số của phân số trang bị hai.

Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu mã số trang bị hai mang đến cho mẫu mã số sản phẩm công nghệ nhất.

Nhân cả tử số và mẫu mã số của phân số trước tiên với vượt số phụ tương ứng.

Giữ nguyên phân số thiết bị hia.

Chú ý: ta thường lấy mẫu số bình thường là số từ bỏ nhiên bé dại nhất khác 0

và cùng chia hết cho toàn bộ các mẫu.

2. Ví dụ

*

Cách quy đồng mẫu số những phân số Toán 4

a) Khi quy đồng mẫu mã số hai phân số rất có thể làm như sau:

đem tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số lắp thêm hai.

mang tử số và mẫu mã số của phân số thứ hai nhân với mẫu mã số của phân số trang bị nhất.

b) Nếu mẫu số của phân số máy hai mà phân tách hết đến mẫu số của phân số trước tiên thì ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu mã số hai phân số như sau:

Lấy mẫu số thông thường là mẫu số của phân số thiết bị hai.

search thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số lắp thêm hai cho cho chủng loại số lắp thêm nhất.

Nhân cả tử số và chủng loại số của phân số trước tiên với vượt số phụ tương ứng.

Giữ nguyên phân số lắp thêm hai

*

Chú ý: ta thường lấy chủng loại số thông thường là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng phân tách hết cho tất cả các mẫu.

Cách quy đồng mẫu những phân số dễ và nhanh nhất

*

Cách làm cấp tốc hơn để lựa chọn MSC là số càng nhỏ nhắn càng xuất sắc như sau:

Chọn mẫu mã số mập nhất trong những mẫu số đề xuất quy đồng.Thử chia mẫu số béo nhất cho các mẫu số còn lại.Nhân chủng loại số lớn số 1 này với các số 2,3,4… đến khi được sổ chia hết cho những mẫu số sót lại thi chọn làm MSC.

Trong lấy ví dụ như trên ta thấy 15 là chủng loại số phệ nhất, khi thử 15 x 2 = 30 đã thấy phân chia hết cho những mẫu số còn lại nên chọn lựa MSC = 30. Việc thực hiện bước quy đồng còn sót lại sẽ nhanh hơn những so với bài toán lựa lựa chọn MSC = 270.

Bài tập Quy đồng mẫu các phân số

Bài 1.

Quy đồng mẫu mã số các phân số:

*

Bài 2

Quy đồng mẫu số các phân số:

*

Bài 3: Quy đồng chủng loại số những phân số sau:

*

Bài 6

Rút gọn gàng phân số rồi quy đồng chủng loại số những phân số sau :

*

Bài 7

a) Viết các phân chu kỳ lươt bằng 7/ 9 và 5/12 và tất cả mẫu số bình thường là 36.

b) Hãy viết 4 với 21 thành nhị phân số đều phải sở hữu mẫu số là 7; là 14.

c) Hãy viết 88 và 8 thành nhì phân số đều sở hữu mẫu số là 11; là 22.

Bài 8

Tính (theo mẫu):

*

Đáp án bài tập quy đồng mẫu các phân số

Bài 1

*
*
*
*
*

hoặc rút gọn các phân số:

*
*

Bài tập trường đoản cú luyện Quy đồng mẫu các phân số

Câu 1. Hãy quy đồng mẫu mã số 3 phân số sau với mẫu số chung là nhỏ tuổi nhất:

*

Câu 3. ba phân mốc giới hạn lượt bởi 3 phân số 2/15; 7/30; 1/45 là:

A. 12/90; 21/90; 2/90

B. 24/180; 37/180; 4/180

C. 4/30; 7/30; 3/180

Câu 4. tía phân tần số lượt bằng 3 phân số: 1/3; 2/5; 1/2 là:

A. 11/30; 12/30; 15/30

B. 10/30; 12/30; 15/30

C. 5/30; 6/30; 7/30

Câu 5. Nhì phân mốc giới hạn lượt bởi hai phân số 3/7 và một nửa có mẫu chung bởi 42 là:

A. 18/42; 14/42

B. 9/42; 15/42

C. 18/42; 21/42

Câu 6.

Người ta chào bán 3/7 số gạo bao gồm trong bao. Hỏi ví như số gạo vào bao được phân thành 126 phần thì số gạo đã phân phối chiếm bao nhiêu phần trong những đó?

Câu 7. Tìm mẫu mã số chung:

a) bé bỏng nhất rất có thể có của 2 phân số 11/56 cùng 3/28 là số tự nhiên nào?

b) bé nhỏ nhất của 3 phân số 13/36; 23/72; 31/54 là số tự nhiên nào?

c) nhỏ dại nhất có thể của những phân số sau: 3/5; 4/5; 2/3?

d) nhỏ dại nhất của nhị phân số 7/9 cùng 2/3 ?

Câu 8. Hãy quy đồng mẫu mã số 3 phân số sau với mẫu mã số phổ biến là nhỏ dại nhất: 7/30; 17/45; 11/60.

Xem thêm: Cách Chuyển Font Vntime Sang Time New Roman Trong Word 2007, Chuyển Font

A. 42/80; 34/180; 33/180

B. 84/360; 136/360; 66/360

C. 42/180; 68/180; 33/180

Câu 9:

Người ta bán 3/7 số gạo tất cả trong bao. Hỏi trường hợp số gạo vào bao được chia thành 126 phần thì số gạo đã cung cấp chiếm bao nhiêu phần trong số đó?

Câu 10:

Mẫu số chung nhỏ nhất của nhì phân số 7/9 cùng 2/3 là: ………….