Những hằng đẳng thức đáng nhớ là gì? Ta vận dụng chúng để giải bài xích tập như vậy nào?

Đó là hầu như đẳng thức đặc biệt và dễ nhớ, nhờ bọn họ sẽ làm bài bác tập rút gọn hay giải phương trình (tìm x) nhanh hơn, dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Cách rút gọn hằng đẳng thức lớp 8

Đó cũng chính là nội dung kỹ năng và kiến thức của bài xích hôm nay, chúng ta cần chú ý nắm được 7 hằng đằng thức kỷ niệm để vận dụng giải những dạng bài bác tập.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài 27.

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) −x³ + 3x² − 3x + 1 = (1 − x)³

b) 8 − 12x + 6x² − x³ = − x³ + 6x² − 12x + 8 = (2 − x)³

Bài 28.

Xem thêm: Lý Thuyết: Khái Niệm Hàm Só, Hàm Số Bậc 2 Và Ứng Dụng Trong Giải Toán

Tính quý giá của biểu thức:

a) x³ + 12x² + 48x + 64 tại x = 6

Ta áp dụng những hằng đẳng thức sẽ nhớ để viết lại những biểu thức bên dưới dạng lập phương của tổng hoặc hiệu.