Trong nội dung bài viết dưới đây, năng lượng điện máy Sharp việt nam sẽ chia sẻ định nghĩa số mol, nồng độ mol với công thức tính nồng độ mol, công thức tính số mol hay phương pháp tính mật độ phần trăm khiến cho bạn có thêm kiến thức và kỹ năng về chất hóa học để hoàn toàn có thể giải các bài toán liên quan đến nồng độ mol hay thể tích thuận tiện nhé


Số mol là gì?

Số mol xuất xắc mole (ký hiệu: mol) là đơn vị đo lường và thống kê dùng trong hóa học nhằm diễn đạt lượng chất có chứa dao động 6,022.1023 số hạt đơn vị chức năng nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. Mol là 1 đơn vị SI, với ký hiệu đơn vị mol.

Bạn đang xem: Cách tính nồng độ mol của dung dịch

Công thức tính số mol

1. Tính số mol qua khối lượng:

n = m/M

Trong đó:

n là số mol, đơn vị chức năng là molm là khối lượng, đơn vị chức năng là gamM là trọng lượng mol chất, đơn vị chức năng là g/mol

2. Tính số mol qua thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn

n = V/22,4

Trong đó:

n là số mol chất khí nghỉ ngơi ở diều kiện tiêu chuẩn, đơn vị tính là molV là thể tích khí, đơn vị tính là lit

3. Tính số mol qua thể tích ở điều kiện thường

n= P.V/R.T

Trong đó:

n là số mol chất khí sinh hoạt ở diều kiện thường, đơn vị tính là molP là áp suất , đơn vị chức năng tính là atmV là thể tích khí, , đơn vị chức năng tính là litR là hằng số = 0.082T là ánh nắng mặt trời = 273 + t (K)

4. Tính số mol theo số nguyên tử, phân tử

n = A/N

Trong đó:

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadro = 6.1023n: số mol (mol)

Các dạng bài bác tập về công thức tính mol

Ví dụ 1: Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong số lượng hóa học sau: 1,44.1023 phân tử HCl

Lời giải:

Số mol phân tử HCl là:

*

Ví dụ 2: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử có trong những lượng chất sau:

a) 1,8.1023 nguyên tử Fe

b) 20 gam NaOH

c) 6,72 lít khí H2 (đktc)

Lời giải

a) Số mol nguyên tử gồm trong 1,8.1023 nguyên tử fe là:

*

Ví dụ 3: Tính số mol của những lượng chất sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Những thể tích đo nghỉ ngơi đktc.

Lời giải

*

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol chính là số mol chất tan trong một lít dung dịch. Kí hiệu là CM

Công thức tính mật độ mol

– độ đậm đặc mol của dung dịch cho thấy thêm số mol hóa học tan có trong một lít dung dịch

CM = n/Vdd

Trong đó:

CM là độ đậm đặc moln là số mol chất tanVdd là thể tích dung dịch (lít)

Ví dụ 1: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi 0,5 lit dung dịch CuSO4 đựng 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi phối hợp 15,8g KMnO4 vào 5 lít nước.

Xem thêm: Các Phương Pháp Giải Hệ Phương Trình, Một Số Phương Pháp Giải Hệ Phương Trình

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 =0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: cm = 0,1/5 =0,02M

Ví dụ 3: Tính trọng lượng chất tan có trong 600ml hỗn hợp CuSO4 gồm nồng độ mol là 1,5M

Lời giải:

Ta bao gồm V = 500 ml = 0,5 lít

Áp dụng bí quyết CM = n/V => nCuSO4 = V x centimet = 0,5 x 1,2 =0,6 (mol)

Khối lượng Đồng sunfat CuSO4: nCuSO4 x MCuSO4 = 0,6 x 160 = 96 (g)

Công thức tính mật độ phần trăm

C% = (mct/mdd) x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng chất tanmdd: cân nặng dung dịch, mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: triển khai hòa chảy 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước họ thu được hỗn hợp B bao gồm nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta gồm phương trình bội phản ứng chất hóa học sau

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Theo cân bằng phương trình ta tính được:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

=> Áp dụng cách làm C% = (mct/mdd).100% ta gồm C% = <(0,1.56)/40>.100% = 14%

Kết luận: Khi tiến hành hòa tan 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra vẫn thu được dung dịch có nồng độ 14%.

Ví dụ 2: thực hiện hòa tan 20 gam muối vào nước thu được hỗn hợp A bao gồm C% = 10%

a, Hãy tính trọng lượng của dung dịch A thu được

b, Hãy ính khối lượng nước quan trọng cho sự trộn chế

Lời giải:

a, Áp dụng công thức C% = (mct/mdd).100% ta có:

mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam

Kết luận: Vậy khối lượng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng phương pháp bảo toàn trọng lượng ta tất cả mnước=mdd – mmuối = 200 – trăng tròn = 180 gam

Kết luận: Vậy để hoàn toàn có thể hoàn tan đôi mươi gam muối thì bọn họ phải buộc phải 180 gam nước để tạo nên 200 gam dung dịch

Với những thông tin mà công ty chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp cho bạn giải được các bài toán về hóa học đơn giản và dễ dàng nhé. Chúc các bạn thành công!