Bước 3: Dựa vào số mol chất đã biết nhằm tính số mol chất bắt buộc tìm theo phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Cách tính phương trình hóa học

Bước 4: Tính khối lượng các chất buộc phải tìm theo công thức: m = n . M

* giả dụ phản ứng đang biết khối lượng của (n – 1) chất, bắt buộc tính trọng lượng của 1 chất còn lại, ta có thể sử dụng định lao lý bảo toàn khối lượng.


Ví dụ: Đốt cháy trọn vẹn 13 gam Zn vào oxi nhận được ZnO.

a) Lập PTHH.

b) Tính khối lượng ZnO thu được?

c) Tính trọng lượng oxi đã dùng?

Lời giải

a) PTHH: 2Zn + O2$xrightarrowt^o$ 2ZnO

b) Số mol Zn là: $n_Zn=dfrac1365=0,2,mol$

PTHH: 2Zn + O2 $xrightarrowt^o$ 2ZnO

Tỉ lệ PT: 2mol 1mol 2mol

0,2mol ? mol ? mol

Số mol ZnO sinh sản thành là: $n_ZnO=dfrac0,2.22=0,2,mol$

=> cân nặng ZnO là: mZnO = 0,2 . 81 = 16,2 gam

c) Số mol khí O2 đã dùng là: $n_O_2=dfrac0,2.12=0,1,mol$

=> trọng lượng O2 là: $m_O_2=n.M=0,1.32=3,2,gam$

II.Tính thể tích khí thâm nhập và tạo thành


Bước 1: Chuyển thay đổi thể tích chất khí thành số mol chất

Bước 2: Viết phương trình hóa học

Bước 3: Dựa vào phương trình làm phản ứng nhằm tính số mol hóa học tham gia hoặc sản phẩm

Bước 4: Áp dụng công thức tính toán theo yêu cầu đề bài


Ví dụ: Cacbon cháy vào oxi hoặc trong không khí hiện ra khí cacbon đioxit: C + O2 $xrightarrowt^o$ CO2. Tính thể tích khí CO2 (đktc) sinh ra, nếu bao gồm 4 gam khí O2 tham gia làm phản ứng.

Lời giải

Ta có: $n_O_2=fracm_O_2M_O_2=frac432=0,125,mol$


PTHH: C + O2 $xrightarrowt^o$ CO2 

1 mol 1mol 1mol

0,125mol ?mol

Theo PTHH, ta có: số mol CO2 sinh ra là: $n_CO_2=frac0,125.11=0,125,mol$

=> Thể tích khí CO2 là: $V_CO_2=n.22,4=0,125.22,4=2,8$ lít

Sơ đồ bốn duy: Tính theo phương trình hóa học.

Xem thêm: Giá Lọc Xì Bãi Nhật Bản - Chuyên Eq Lọc Xì Nội Địa Nhật

*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 49 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp plovdent.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng plovdent.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.