Nếu một đường thẳng tuy vậy song với cùng 1 cạnh của tam giác và giảm hai cạnh còn sót lại thì nó định ra trên nhị cạnh đó đầy đủ đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ.

Bạn đang xem: Cách tính tiêu cự của thấu kính

2.Thấu kính hội tụ

-Ảnh thiệt

Ảnh ảo


3.Thấu kính phân kì

Trong đó:d là khoảng cách từ vật cho thấu kính

d là khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính

f là tiêu cự của thấu kính

Ví dụ 1

Một thứ sáng AB để trước thấu kính quy tụ có tiêu cự f, vuông góc cùng với trục chủ yếu của thấu kính hội tụ, điểm A vị trí trục chính. Trang bị sáng AB qua thấu kính cho hình ảnh thật AB. Chứng minh rằng

Hướng dẫn giải:

AB//AB vận dụng định lí Ta-lét ta có

Tứ giác OABI là hình bình hành ( vì gồm AB//OI, BI//AO) gồm một góc vuông là góc A, vậy là hình chữ nhật, và mang đến ta: OI=AB.

AB // OI. Áp dụng định lí Ta-lét ta có

Từ (1) cùng (2) suy ra:


Quảng cáo

Ví dụ 2

Một thấu kính quy tụ có tiêu cự f. Đặt một vật dụng AB trước thấu kính, mang đến AB vuông góc cùng với trục chính, phương pháp thấu kính một khoảng tầm OA

*

Đáp án: B


*

Tia sáng bao gồm phương tuy nhiên song trục thiết yếu của thấu kính thì tia ló giảm trục thiết yếu tại tiêu điểm F của thấu kính. Bởi vì vậy tiêu cự của thấu kính là 15cm.


*


*

Câu 3. Một điểm lưu ý S đặt trước thấu kính hội tụ L và cách thấu kính 20cm. Bên trên màn chắn cách thấu kính 12cm fan ta thu được ảnh S. Tiêu cự của thấu kính là:

A.12cm

B.9,5cm

C.10cm

D.7,5cm

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Vì hình ảnh S rất có thể hứng được trên màn chắn, đề nghị S là hình ảnh thật.

Áp dụng công thức:


*

*

Đáp án: C

Vì hình ảnh là hình ảnh ảo. Áp dụng bí quyết thấu kính quy tụ với hình ảnh ảo ta có


*

*


A.13,3cm

B.14,2cm

C.15,5cm

D.16cm

Hiển thị đáp án

Ảnh tất cả độ lớn bằng vật buộc phải đây là hình ảnh thật và khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính bằng khoảng cách từ vật đến thấu kính. Suy ra d = 16cm

Áp dụng công thức:


*

ảnh AB trái chiều với vật đề nghị đây là ảnh thật


*

*

cầm AB = 4AB với OA = 60cm vào (1)


*

*

Câu 8. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ và giải pháp thấu kính 12cm tạo ảnh AB cao vội 3 lần thiết bị và cùng chiều với vật. Không áp dụng công thức thấu kính, em hãy vẽ hình và xác định tiêu cự của thấu kính.

Xem thêm: Sử Dụng Sơ Đồ Hoocne (Sơ Đồ Hoocne) Trong Cách Chia Đa Thức, Sử Dụng Sơ Đồ Hoocne (Horner) Để Chia Đa Thức

Hiển thị đáp án
*

*

=> FA = 3.OF

=> FO + OA = 3.OF => OA = 2.OF

=> OF = 18cm


Câu 9. Đặt thiết bị AB cao 12cm vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ (A nằm ở trục chính) và phương pháp thấu kính 24cm thì chiếm được một hình ảnh thật cao 4cm. Vẽ hình với tính tiêu cự của thấu kính. (không thực hiện công thức thấu kính)

Hiển thị đáp án
*


*


*

Câu 10. Một đồ sáng AB dạng đoạn thẳng được đặt tại một địa điểm trước một thấu kính hội tụ, làm thế nào cho AB vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính với A nằm ở trục chính. Qua thấu kính ta nhận được một hình ảnh thật phệ gấp 2 lần vật. Sau đó, giữ nguyên vị trí thứ AB và dịch rời thấu kính dọc theo trục chính, theo chiều ra xa đồ gia dụng một đoạn 10cm, thì thấy ảnh của nó cũng dịch chuyển đi một đoạn 10cm so với vị trí ảnh ban đầu. Tính tiêu cự f của thấu kính.

Hiển thị đáp án
*

*

=> d" = 2d

Ta có:


*

*

*

*

*

*

**
Reply
*
1
*
0
*
chia sẻ


Cách chia đôi màn hình laptop MSI


Toplist được quan tâm


Top 10 arifureta season 2 lúc nào ra 20221 tuần trước

Chủ đề
Quảng Cáo
*