Cách tính tổng hàng lũy thừa thuộc cơ số – các dạng liên quan , cùng lũy thừa thuộc cơ số , những dạng bài toán liên quan tổng hàng lũy thừa cùng cơ số. Đây là 1 trong dạng bài toán nâng cao điển hình của công tác lớp 6.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài viết cùng series:>">Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa với số mũ tự nhiên- Toán cải thiện lớp 6 >>