Để giúp những em ôn tập những bài về giải toán, học tập 247 mời những em tham khảo bài học bên dưới đây. Hy vọng qua bài học kinh nghiệm này để giúp đỡ các em ôn tập thật giỏi bàiHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân


1.1. Kiến thức và kỹ năng cần nhớ

a)

b)

Trong số thập phân 375,406

- Phần nguyên gồm có 3 trăm, 7 chục, 5 1-1 vị.

Bạn đang xem: Cách viết số thập phân

- Phần thập phân tất cả có: 4 phần mười, 0 phần trăm, 6 phần nghìn

Số thập phân 375,406 gọi là tía trăm bảy mươi lăm phẩy tư trăm linh sáu

c)

Trongsố thập phân 00,1985

- Phần nguyên có có: 0 đơn vị

- Phần thập phân có có: một phần mười, 9 phần trăm, 8 phần nghìn, 5 phần trục nghìn số thập phân 00,1985 gọi là không phẩy một ngàn chín trăm tám mươi lăm

Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ mặt hàng cao cho hàng thấp: trước nhất đọc phần nguyên, đọc vết "phẩy" tiếp nối đọc phần thập phân.

Muốn viết một số thập phân, ta viết theo lần lượt từ mặt hàng cao đến hàng thấp: thứ nhất viết phần nguyên, viết dấu "phẩy", sau đó viết phần thập phân.

1.2. Giải bài bác tập SGK trang 38

Bài 1 SGK trang 38:

Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo địa điểm của mỗi chữ số làm việc từng hàng.

a)2,35 b)301,80

c)1942,54 d)0,032

Hướng dẫn giải:

*

Bài 2 SGK trang 38:

Viết số thập phân có:

a) Năm đối kháng vị, chín phần mười.

b) hai mươi bốn solo vị, 1 phần mười, tám xác suất (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm).

c) Năm mươi lăm đối chọi vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn.

d) hai nghìn ko trăm linh hai đối kháng vị, tám phần trăm.

e) Không đối chọi vị, một phần nghìn.

Hướng dẫn giải:

a)5,9 b)24,18 c)55,555

d)2002,08 e)0,001

Bài 3 SGK trang 38:

Viết những số thập phân sau thành hỗn số tất cả chứa phân số thập phân (theo mẫu):

3,5; 6,33; 18,05; 217,908

Mẫu: (3,5 = 3frac510)

Hướng dẫn giải:

(eginarrayl6,33 = 6frac33100\18,05 = 18frac5100\217,908 = 217frac9081000endarray)


Bài 1: cho các số thập phân sau:

8,97; 26,375; 103,036; 0,504; 115,032

a. Nêu phần nguyên, phần thập phân của mỗi số

b. Viết ra bí quyết đọc mỗi số đã cho

Giải

a.

Số thập phân 8,97 có phần nguyên là 8, phần thập phân là 97

Số thập phân26,375có phần nguyên là 26, phần thập phân là 375

Số thập phân103,036có phần nguyên là 103, phần thập phân là 036

Số thập phân0,504có phần nguyên là 0, phần thập phân là 504

Số thập phân115,032có phần nguyên là 115, phần thập phân là 032

b.

8,97: Tám phẩy chín mươi bảy

26,375: hai mươi sáu phẩy tía trăm bảy mươi lăm

103,036: Một trăm linh tía phẩy ko trăm bố mươi sáu

0,504: ko phẩy năm trăm linh bốn

115,032: Một trăm mười lăm phẩy không trăm cha mươi hai.

Xem thêm: Relax Là Gì ? (Từ Điển Anh Ý Nghĩa Của Từ Relax Trong Cuộc Sống Hàng Ngày

Bài 2: Viết các số thập phân

- Sáu solo vị, bảy phần mười

- bố mươi lăm đơn vị, tía phần mười, sáu phần trăm

- Bảy mươi đối kháng vị, bảy phần mười, bảy phần trăm, bảy phần nghìn

- cha nghìn không trăm linh hai đối chọi vị, năm phần trăm

- Không đối kháng vị, bố phần nghìn

Giải

- Sáu 1-1 vị, bảy phần mười: 6,7

- tía mươi lăm đối kháng vị, tía phần mười, sáu phần trăm: 35,36

- Bảy mươi 1-1 vị, bảy phần mười, bảy phần trăm, bảy phần nghìn: 70,777

- tía nghìn không trăm linh hai 1-1 vị, năm phần trăm: 3002,05

- Không đối chọi vị, tía phần nghìn: 0,003

Bài 3: mang lại số thập phân: 0,8855

a. Đọc số thập phân sẽ cho

b. Lùi vệt phẩy quý phái bên bắt buộc hai chữ số phát âm số thập phân mới nhận được

c. Lùi dấu phẩu sang bên phải cha chữ số rồi hiểu số thập phân bắt đầu nhận được.

Giải

a. Số thập phân 0, 8855 hiểu là: ko phẩy tám nghìn tám trăm năm mươi lăm

b. Lùi lốt phẩy lịch sự bên đề xuất hai chữ số được 88, 55 phát âm là: Tám mươi tám phẩy năm mươi lăm

c. Lùi sấu phẩy sang mặt phải bố chữ số được số 885,5 hiểu là: Tám trăm tám mươi lăm phẩy năm