plovdent.com reviews đến những em học viên lớp 10 nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số, nhằm giúp những em học tốt chương trình Toán 10.

*Bạn đang xem: Cách xác định tính chẵn lẻ của hàm số

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số:Xét tính chẵn lẻ của hàm số. Phương pháp: Để xét tính chẵn lẻ của hàm số y = f(x) ta tiến hành các bước như sau: tìm tập xác minh D của hàm số và xét xem D có là tập đối xứng giỏi không. Nếu như D là tập đối xứng thì đối chiếu f(x) cùng với f(x) (x bất cứ thuộc D). Trường hợp f(-x) = f(x) f là hàm số chẵn. Nếu như f(-x) = f(x), thì f là hàm số lẻ. Chú ý. Tập đối xứng là tập vừa ý điều kiện: nếu như D nhưng mà f(-x) = f(x) thì f là hàm số không chắn ko lẻ. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Lấy ví dụ như 1. Xét tính chẵn lẻ của những hàm số sau: Hàm số f(x) = y bao gồm TXĐ D = R đề xuất hàm số lẻ. Hàm số f(x) = x – x có TXĐ D = R buộc phải f(-x)= f(x) buộc phải hàm số chẵn. Hàm số f(x) = x + x + 1có TXĐ D = R bắt buộc hàm số ko chẵn ko lẻ. Hàm số f(x) tất cả TXĐ D = IR -1. Ta bao gồm hàm số ko chắn ko lẻ.Ví dụ 4. Tìm đk của m để hàm số y = m(m – 1)x + x + mx + m là hàm số chẵn. Hàm y tất cả tập xác định là R đề xuất hàm số chẵn. Lấy ví dụ 5: tìm kiếm m thì hàm số f(x) = x là hàm số lẻ. Lời giải: Hàm số bao gồm tập xác định là D = R cho nên vì vậy theo đề bài, ta tất cả f(-x) = -f(x), nghĩa là vấn đề này xảy ra khi m = 1. Bài xích tập trắc nghiệm. Câu 1. Mang lại hàm số y = f(x) xác định trên tập D. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng? A. Trường hợp f(x) không là hàm số lẻ thì f(x) là hàm số chẵn. B. Giả dụ f(-x) = -f(x), thì f(x) là hàm số lẻ. C. Đồ thị hàm số lẻ dìm trục tung có tác dụng trục đối xứng. D. Nếu như f(x) là hàm số lẻ thì f(-x) = -f(x). A sai vì gồm có hàm số không chẵn, ko lẻ. B sai bởi vì f(x) = 0 thì f(-x) = -f(x) mà lại f(x) cũng là hàm số chẵn. C sai vày đồ thị hàm số lẻ nhận cội tọa độ làm trọng điểm đối xứng. Mang lại đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ. Tóm lại nào vào các kết luận sau là đúng?Câu 3. A. Đồng biến hóa trên R. B. Hàm số chẵn. C. Hàm số lẻ. D. Cả bố đáp án đông đảo sai. Lời giải. Chọn B. Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy đề xuất hàm số đã chỉ ra rằng hàm số chẵn. Hàm số y = x – x + 3 là A. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. B. Hàm số không chẵn, không lẻ. C. Hàm số lẻ. D. Hàm số chẵn. Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn. Hàm số làm sao sau đây là hàm số lẻ? mang đến hàm số y = f(x) = 3x – 4x + 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Y = f(x) là hàm số chẵn. B. Y = f(x) là hàm số lẻ. C. Hàm số không tồn tại tính chẵn lẻ. D.

Xem thêm: Op Là Gì Trong Kpop - 1001 Thuật Ngữ Nằm Lòng Cần Biết Khi Đu Kpop

Y hàm số vừa chẵn vừa lẻ.