Bài viết này hướng dẫn chúng ta cách chuyển đổi trình để ý Web khoác định của bạn thành Firefox bên trên Windows 10 hoặc Windows 11. Đối với những hệ quản lý và điều hành khác, hãy xem bài viết Đặt Firefox có tác dụng trình chú ý mặc định của bạn.

Bạn đang xem: Cài trình duyệt mặc định


Đặt Firefox làm trình để mắt mặc định của chúng ta trong setup Firefox

Trong thanh Menu sinh hoạt đầu màn hình, bấm chuột vào Firefox và lựa chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn và lựa chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn và chọn download đặt.

vào bảng Tổng quát, bạn sẽ tìm thấy thiết lập trình thông qua mặc định trong phần Khởi động bên trên đầu trang. Nhấp vào nút Đặt làm mặc định….Firefox sẽ nỗ lực thực hiện hầu hết thứ vào nền để đổi khác cấu hình Windows của bạn.
Lưu ý: nếu Firefox đã là trình để mắt tới mặc định của bạn, Đặt có tác dụng mặc định… sẽ bị ẩn cùng nó sẽ thông báo rằng Firefox hiện tại là trình chăm sóc mặc định của bạn.
Firefox hiện thời sẽ hiển thị rằng nó là trình phê duyệt mặc định của bạn.

Nếu Firefox không thể biến đổi cấu hình trình chăm chút mặc định của bạn, nó đang mở áp dụng Windows Settings, với bảng Default apps được mở sẵn.

Thay đổi thủ công trình chú tâm mặc định của chúng ta thành Firefox vào Windows Settings (Windows 10)Mở bảng Default apps vào Windows Settings, nếu nó chưa mở. (Trong menu Start của Windows, nhấp vào hình tượng Settings, nhấp vào Apps cùng nhấp mặc định apps.)Trong phần web browser của bảng Default apps, nhấp vào trình chăm nom hiện được liệt kê.Trong bảng Choose an app, nhấp vào Firefox để đặt nó có tác dụng trình coi xét mặc định.Trong phần website browser, bạn sẽ thấy Windows 10 tất cả Firefox được đặt làm cho trình cẩn thận mặc định.
Thay đổi bằng tay trình phê duyệt mặc định của công ty thành Firefox trong Windows Settings (Windows 11)

Vì những đổi khác của thiết lập trình coi ngó mặc định bên trên Windows 11 nên để tại vị Firefox có tác dụng trình chú tâm Web mang định của bạn, bạn sẽ cần chuyển đổi ứng dụng mang định cho một số trong những loại tập tin và giao thức:

Mở bảng Default apps vào Windows Settings (nếu nó vẫn chưa được mở):Nhấp Settings bên trên thanh tác vụ của Windows.Nhấp Apps từ các tùy chọn mặt trái.Nhấp default apps.Tìm Firefox trong danh sách mở ra và nhấp vào nó.Danh sách những loại tập tin sẽ được hiển thị dưới Set mặc định file types or links types. Nhấp vào trong 1 loại tập tin (ví dụ: .htm) để biến đổi chương trình mang định mở và đặt nó thành Firefox. Làm giống như cho từng một số loại tập tin khác mà bạn muốn mở trong Firefox.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Sgk Lớp 8, Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 1 Hay Nhất


Lưu ý: phần đông các loại tập tin và giao thức thịnh hành được mở bởi trình trông nom mặc định bao gồm .htm, .xhtm, .html, .shtml, .webp, .pdf, MAILTO, HTTP and HTTPS.