Với Tìm đk để √A có nghĩa Toán học tập lớp 9 với tương đối đầy đủ lý thuyết, phương thức giải và bài xích tập có giải mã cho tiết để giúp học sinh núm được Tìm đk để √A bao gồm nghĩa.

Bạn đang xem: Căn a có nghĩa khi nào


Tìm đk để √A bao gồm nghĩa

Phương pháp giải

√A tất cả nghĩa ⇔ A ≥ 0

*
có nghĩa ⇔ A > 0

*

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Tìm x nhằm căn thứccó nghĩa

Hướng dẫn:

có nghĩa ⇔ 5 - 2x ≥ 0 ⇔ -2x ⇔ -5

*

Ví dụ 2:Tìm x nhằm căn thứccó nghĩa

Hướng dẫn:

có nghĩa

*
có nghĩa

⇔ (x - 2)2> 0 ⇔ x ≠ 2.

Bài tập vận dụng

Bài 1:Với giá trị nào của x thì mỗi phòng thức sau có nghĩa:

*

Bài 2:Có từng nào giá trị nguyên của x để biểu thức

*
có nghĩa?

Hướng dẫn giải cùng đáp án

Hướng dẫn:

Bài 1:

a)

*
có nghĩa ⇔ 7 - 3x > 0 ⇔ x 0 (do x2+ 1 > 0)

⇔ x 2+ 3 > 0 với mọi x nên

*
có nghĩa với đa số x.

d)

*
có nghĩa ⇔ 4 - x2≥ 0 ⇔ x2≤ 4

⇔|x| ≤ 2 ⇔ -2 ≤ x ≤ 2.

Xem thêm: Quản Lí Phạm Vi Dự Án Là Gì ? Phạm Vi Dự Án Vs Phạm Vi Sản Phẩm Dự Án

Bài 2:

*
có nghĩa khi:

*
⇔ -4 ≤ x ≤ 2

bởi -4 ≤ x ≤ 2; x ∈ Z bắt buộc x ∈ -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2

Vậy bao gồm 7 giá trị nguyên của x nhằm biểu thức M bao gồm nghĩa.


1108
cài đặt tài liệu
« Trang trước
Chia sẻ
Trang sau »

Có thể các bạn quan tâm


Bài viết tất cả lượt xem cao


Chúng tôi
Học tập
Liên kết
Tải ứng dụng
gmail.com
thông tin ×
×
Trải nghiệm miễn giá tiền Hỏi đáp với ứng dụng VietJack !
*

*

Tiếp tục áp dụng web!
*

trải đời nhiều chức năng hơn với app VietJack. Hỏi đáp miễn giá tiền với gia sư. Thi online với hàng ngàn bộ đề chuẩn.
xem bằng tiện ích liên tiếp sử dụng web!
Đăng nhập vào khối hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
tài khoản Google
bạn có thể sử dụng thông tin tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com nhằm đăng nhập!
lưu lại mật khẩu
các bạn quên mật khẩu?
Đăng nhập
Bạn chưa có tài khoản? Đăng cam kết ngay
Đăng ký vào khối hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
thông tin tài khoản Google
chúng ta có thể sử dụng thông tin tài khoản của khối hệ thống khoahoc.vietjack.com nhằm đăng nhập!
Đăng cam kết
Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập ngay
Khôi phục thông tin tài khoản
×
phục sinh
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay