- Chọn bài -Bài 1: Sự điện liBài 2: Phân loại các chất điện liBài 3: Axit, bazơ cùng muốiBài 4: Sự điện li của nước - pH - chất chỉ thông tư axit-bazơBài 5: luyện tập Axit, bazơ với muốiBài 6: phản ứng hội đàm ion vào dung dịch các chất năng lượng điện liBài 7: luyện tập Phản ứng trao đổi ion vào dung dịch các chất điện liBài 8: thực hành Tính axit-bazơ. Phản nghịch ứng đàm phán ion vào dung dịch

Xem cục bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 11 – bài 2: Phân loại các chất điện li (Nâng Cao) giúp HS giải bài xích tập, hỗ trợ cho các em một hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao): Độ năng lượng điện li là gì? chũm nào là chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu hèn ? Lấy một số trong những thí dụ chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu với viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Bạn đang xem: Cao là chất điện li mạnh hay yếu

Lời giải:

* Độ điện li : Độ năng lượng điện li của một hóa học là tỉ số phân tử chất tan đã điện li và số phân tử chất tan ban đầu.

*

* hóa học điện li táo tợn là hóa học khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phần lớn phân li ra ion.

+ hóa học điện li dũng mạnh có α = 1 hoặc α% = 100%, gồm bao gồm :

– những axit khỏe khoắn : HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, H2SO4,…

HCl → H+ + Cl–;

HNO3 → H+ + NO3–

– những bazơ mạnh: KOH, NaOH, Ba(OH)2,…

NaOH → Na+ + OH–

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

– những muối tan: NaCl, K2SO4, Ba(NO3)2,…

K2SO4 → 2K+ + SO42-;

Ba(NO3)2→ Ba2+ + 2NO3–

* hóa học điện li yếu đuối là chất khi chảy trong nước chỉ có một trong những phần số phân tử phối hợp phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

+ hóa học điện li yếu bao gồm α 2CO3, H2SO3, H2S, H3PO4, CH3COOH,…

CH3COOH ↔ CH3COO– + H+

– các bazơ yếu: NH3, Al(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2,…


Zn(OH)2 ↔ Zn2+ + 2OH–

Bài 2 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao): hóa học điện li mạnh bạo có độ năng lượng điện li

A. α = 0.

B. α = 1.

C. α Bài 3 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao): hóa học điện li yếu có độ điện li.

A. α = 0.

B. α = 1.

C. 0 Bài 4 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao): NaF là hóa học điện li mạnh, HF là hóa học điện li yếu. Bằng cách thức thực nghiệm nào có thể phân biệt được chúng? tế bào tả phương thức đó.

Lời giải:

Lấy hai cốc đựng hai dung dịch trên có cùng nồng độ lắp vào cỗ dụng cụ minh chứng tính dẫn năng lượng điện của dung dịch (hình 1.1) SGK, nối các đầu dây dẫn điện với thuộc nguồn điện đèn điện ở cốc nào cháy sáng rộng là NaF ( NaF là chất điện li mạnh); đèn điện ở ly nào cháy yếu hơn là HF (HF là chất điện li yếu).

Bài 5 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao): Tính độ đậm đặc mol của cation và anion trong số dung dịch sau:

a) Ba(NO3)20,10M.

b) HNO3 0,020M.

c) KOH 0,010M.

Lời giải:

a) Ba(NO3)2→ Ba2+ + 2NO3–

0,1M → 0,1M → 0,2M

b) HNO3 → H+ + NO3–

0,02M → 0,02M → 0,02M

c) KOH → K+ + OH–

0,01M → 0,01M → 0,01M

Bài 6 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao):

a) chứng minh rằng độ điện li hoàn toàn có thể tính bởi công thức sau:

*

Trong đó C0 là mật độ mol của chất hòa tan, C là nồng độ mol của hóa học hòa rã phân li ra ion.

b) Tính nồng độ mol của CH3COOH, CH3COO– cùng H+ trong hỗn hợp CH3COOH 0,043M, hiểu được nồng độ năng lượng điện li α của CH3COOH bởi 20%.

Lời giải:

a) mang sử dung dịch hóa học điện li yếu có thể tích là V lít

Số phân tử hòa tan là n0, số phân tử phân li thành ion là n.

*

b) CH3COOH ↔ CH3COO– + H+

Áp dụng CT (1) ⇒ C = α . C0 = 0,043 . 20% = 8,6 . 10-4 mol/lit

= = 8,6.10-4 mol/lít.

sau pư = 0,043 – 8,6.10-4 = 0,04214 mol/lit

Bài 7 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao): thăng bằng sau mãi mãi trong dung dịch: CH3COOH ↔ H+ + CH3COO–

Độ năng lượng điện li α của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào?

a) Khi bé dại vào vài giọt hỗn hợp HCl.

b) khi pha loãng dung dịch.

c) Khi bé dại vào vài ba giọt hỗn hợp NaOH.

Lời giải:

Xét cân nặng bằng: CH3COOH ↔ H+ + CH3COO–

a) khi thêm HCl mật độ tăng ⇒ cân bằng dịch rời theo chiều nghịch tạo thành CH3COOH ⇒ số mol H+ cùng CH3COO– điện li ra không nhiều ⇒ α giảm.

b) khi pha loãng dung dịch, những ion dương với ion âm ở bí quyết xa nhau rộng ít có đk để va va vào nhau để tạo nên lại phân tử ⇒ α tăng.


*

Như vậy, V tăng ⇒ C = n/V bớt và KA không đổi

⇒ KA/C tăng ⇒ α tăng.

Xem thêm: Đầu Số 0335 Là Mạng Gì - Mua Sim Số Đẹp Đầu 0335 Đẹp Giá Rẻ, Tìm Số 0335*

c) Khi nhỏ tuổi vào vài ba giọt dung dịch NaOH, ion OH– năng lượng điện li ra từ NaOH sẽ lấy H+ :


H+ + OH– → H2O, làm nồng độ H+ gảm ⇒ cân nặng bằng dịch rời theo chiều thuận ⇒ số mol H+ cùng CH3COO– điện li ra nhiều ⇒ α tăng.