- cao su đặc là vật liệu polime có tính bọn hồi - Tính đàn hồi là tính biến dị khi chịu đựng lực tác dụng bên phía ngoài và trở về dạng thuở đầu khi lực kia thôi tác dụng - tất cả hai một số loại cao su: cao su đặc thiên nhiên và cao su tổng hợp

2. Cao su thiên nhiên (polime của isopren)

a) Cấu trúc: - công thức cấu tạo: 

*
n = 1500 – 15000 - toàn bộ các đôi mắt xích isopren đều phải sở hữu cấu hình cis như sau:
*
 
*
 
*
 
*
b) đặc điểm và ứng dụng: - cao su thiên nhiên thiên nhiên mang từ mủ cây cao su, lũ hồi tốt (nhờ kết cấu cis điều hòa), ko dẫn nhiệt với điện, không thấm khí cùng nước, ko tan trong nước, etanol…nhưng chảy trong xăng cùng benzen - cao su đặc thiên nhiên mang lại phản ứng cộng H2, Cl2, HCl,… nhất là cộng sulfur tạo cao su thiên nhiên lưu hoá gồm tính lũ hồi, chịu đựng nhiệt, thọ mòn, khó tan trong dung môi hơn cao su thiên nhiên không giữ hóa.

Bạn đang xem: Cao su là loại vật liệu polime

3. Cao su thiên nhiên tổng hợp

a) cao su buna, cao su thiên nhiên buna –S và cao su đặc buna –N :

*
 - cao su buna có tính bọn hồi và thời gian chịu đựng kém cao su thiên nhiên thiên nhiên. Khi sử dụng buta-1,3-đien sống 10oC, polime sinh ra đựng 77% đơn vị trans-1,4 cùng 7% đơn vị chức năng cis-1,4 (còn lại là thành phầm trùng hợp 1,2). Còn sinh hoạt 100oC hình thành polime đựng 56% đơn vị trans-1,4 với 25% đơn vị cis-1,4 (còn lại là sản phẩm trùng hợp 1,2) 
*
cao su thiên nhiên buna – S - cao su thiên nhiên buna –S tất cả tính bầy hồi cao
*
cao su đặc buna –N - cao su thiên nhiên buna – N tất cả tính chống dầu tốt b) cao su thiên nhiên isopren - Trùng thích hợp isopren tất cả hệ xúc tác sệt biệt, ta được poliisopren gọi là cao su đặc isopren, thông số kỹ thuật cis chỉ chiếm ≈ 94 %, ngay sát giống cao su đặc thiên nhiên
*
- hình như người ta còn tiếp tế policloropren và polifloropren. Những polime này đều phải có đặc tính bọn hồi nên người ta gọi là cao su cloropren và cao su floropren. Bọn chúng bền cùng với dầu mỡ hơn cao su thiên nhiên isopren
*


IV – keo dán giấy DÁN

1. Khái niệm

Keo dán là vật liệu polime có công dụng kết bám hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khác biệt mà không làm biến đổi đổi bản chất các vật tư được kết dính

2. Phân loại

a) Theo bản chất hóa hoc: - keo vô cơ (thủy tinh lỏng) - Keo hữu cơ (hồ tinh bột, keo dán giấy epoxi) b) Dạng keo:- keo lỏng (hồ tinh bột) - keo dán giấy nhựa dẻo (matit) - keo dán giấy dán dạng bột hay bạn dạng mỏng

3. Một vài loại keo dán tổng thích hợp thông dụng

a) keo dán epoxi: có 2 hợp phần: - Polime có tác dụng keo bao gồm chứa hai nhóm epoxi ở hai đầu - hóa học đóng rắn thường xuyên là các triamin như H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 b) keo dán ure – fomanđehit 

*
Poli(ure – fomanđehit)

4. Một vài loại keo dán dán thoải mái và tự nhiên a) vật liệu bằng nhựa vá săm: là dung dịch dạng keo dán của cao su đặc thiên nhiên trong dung môi cơ học như toluen… b) Keo hồ nước tinh bột: là dung dịch hồ tinh bột trong nước nóng, cần sử dụng làm keo dán giấy dán giấy.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. tóm lại nào sau đây không hoàn toàn đúng?

A. Cao su đặc là số đông polime bao gồm tính đàn hồi


B. Vật liệu compozit bao gồm thành phần đó là polime

C. Nilon-6,6 thuộc một số loại tơ tổng hợp

D. Tơ tằm thuộc nhiều loại tơ thiên nhiên

Câu 2. Polime nào bao gồm tính bí quyết điện tốt, bền được dùng làm ống bít nước, vải che mưa vật tư điện…

 A. Cao su thiên nhiên thiên nhiên B. Chất thủy tinh hữu cơ C. Polivinylclorua D. Polietilen

Câu 3. Một loại cao su tổng vừa lòng (cao su buna) có cấu trúc mạch như sau:

-CH­2 –CH=CH-CH2-CH2-CH=CH­-`CH2-…Công thức phổ biến của cao su này là:

A. (-CH2-CH=)n B. (CH2-CH=CH-)n

C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n D. (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-)n

Câu 4. Trong quy trình lưu hóa cao su đặc thiên nhiên, bạn ta trộn cao su với chất nào sau đây để làm tăng tính chịu nhiệt và tính bầy hồi?

A. C B. Phường C. S D. Na

Câu 5. Khi lưu lại hóa cao su thiên nhiên isopren tín đồ ta thu được một loại cao su đặc lưu hóa trong những số đó lưu huỳnh chỉ chiếm 2% về khối lượng. Tỉ trọng số đôi mắt xích cao su thiên nhiên bị lưu hóa và không bị lưu hóa là:

A. 1 : 22 B. 1 : 23 C. 1 : 30 D. 1 : 31


Câu 6. Khi lưu lại hóa cao su đặc buna người ta thu được 1 loại cao su đặc lưu hóa trong những số đó lưu huỳnh chỉ chiếm 1,876% về khối lượng. Tỉ lệ số mắt xích cao su đặc bị lưu hóa và không bị lưu hóa là:

 A. 1 : 20 B. 1 :21 C. 1 : 30 D. 1 : 31

Câu 7. Polime nào có thể tham gia làm phản ứng cùng hidro?

A. Poli pripen B. Cao su buna

C. Polivyl clorua D. Nilon 6-6

Câu 8. Polime nào hoàn toàn có thể tham gia bội phản ứng cộng?

A. Polietilen B. Cao su tự nhiên

C. Teflon D. Thủy tinh trong hữu cơ

Câu 9. Bản chất của sự lưu hoá cao su thiên nhiên là

A. làm cao su thiên nhiên dễ ăn uống khuôn.

B.  giảm giá cả cao su.

C. tạo ước nối đisunfua giữa các mạch phân tử cao su đặc làm mang đến chúng tạo mạng không gian.

D. sinh sản loại cao su thiên nhiên nhẹ hơn.

Câu 10. Polime dưới đây có cùng kết cấu mạch polime với vật liệu bằng nhựa bakelit là

A. cao su lưu hóa B. Xenlulozơ. 


C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Môn Toán Lớp 6 Hướng Dẫn Chi Tiết, Sơ Đồ Tư Duy Toán Lớp 6 Hướng Dẫn Chi Tiết

Glicogen D. Amilozơ

ĐÁP ÁN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

C

A

C

B

B

C

A


 

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - xem ngay