I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN

Các thành phần trong bảng tuần trả được bố trí theo chiều tăng nhiều của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Cấu tạo bảng tuần hoàn

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô nguyên tố

- Ô nguyên tố cho biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, thương hiệu nguyên tố, nguyên tử khối của thành phần đó.

*

- Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân và bằng số electron vào nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng với số đồ vật tự ô vào bảng tuần hoàn.


Ví dụ: Ô lắp thêm 11, xếp nguyên tố natri (Na).

Ta có:

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 11

+ Kí hiệu hóa học: Na

+ thương hiệu nguyên tố: natri

+ Nguyên tử khối: 23


2. Chu kì

- Chu kỳ là dãy những nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

- Số đồ vật tự chu kì bằng số lớp electron.

- Bảng tuần trả gồm tất cả 7 chu kỳ: chu kỳ luân hồi 1, 2, 3 là những chu kỳ nhỏ. Chu kỳ 4, 5, 6, 7 là các chu kỳ lớn.


*


- Nhóm gồm các nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng bởi nhau, do đó có tính chất tương tự như nhau được xếp thành một cột theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

- Số sản phẩm tự của các nhóm A ngay số electron ở lớp bên ngoài cùng của nguyên tử trong đội đó.

Ví dụ:

+ đội IA: Gồm những nguyên tố kim loại hoạt động mạnh. Nguyên tử của bọn chúng đều có một electron ở lớp ngoài cùng. Điện tích phân tử nhân tăng từ bỏ Li (3+), … mang đến Fr (87+).

+ tế bào phỏng cấu tạo nguyên tử Kali ở đội IA, có 1 electron ở lớp bên ngoài cùng:

*

III. SỰ BIỂN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ trong BẢNG TUẦN HOÀN


1. Vào một chu kì

- vào một chu kỳ, lúc đi từ trên đầu đến cuối chu kỳ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:

+ Số e lớp bên ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8 electron.

+ Tính kim loại của các nguyên tố giảm dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố tăng dần.

Ví dụ:

Chu kì 2 tất cả 8 nguyên tố:

*

+ Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong chu kỳ 2 tăng dần từ một đến 8

+ Đẩu chu kỳ luân hồi 2 là một trong những kim loại dạn dĩ (Li), cuối chu kỳ là một trong phi kim mạnh dạn (F), chấm dứt chu kỳ là một trong những khí hiếm (Ne).

2. Trong một nhóm

Trong một nhóm, khi đi từ bên trên xuống dưới theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

- Số lớp electron của nguyên tử tăng dần.

- Tính kim loại của các nguyên tố tăng dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố sút dần.

Ví dụ: Nhóm IA có 6 yếu tắc từ Li đến Fr

+ Số lớp electron tăng ngày một nhiều từ 2 cho 7. Số electron phần ngoài cùng của nguyên tử đều bởi 1.


+ Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần. Đầu đội IA, Li là kim loại vận động hóa học mạnh khỏe cuối đội là kim loại Fr vận động hóa học khôn cùng mạnh

IV. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Biết địa điểm của nhân tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và đặc điểm của nguyên tố.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố A tất cả số hiệu nguyên tử là 17, chu kì 3, nhóm VIIA.

Xác định được:

+ thành phần A tất cả số hiệu nguyên tử là 17, suy ra năng lượng điện hạt nhân của nguyên tử A là 17+, nguyên tử A tất cả 17 electron.

+ A sinh hoạt chu kì 3, suy ra nguyên tử A có 3 lớp electron. Vày ở ngay gần cuối chu kì 3 cần A là 1 trong những phi kim mạnh, tính phi kim của A dũng mạnh hơn của yếu tắc trước nó trong thuộc chu kì (là S bao gồm số hiệu là 16).

+ A ở nhóm VIIA nên phần ngoài cùng bao gồm 7 electron, tính phi kim của A yếu rộng của nguyên tố phía trên nó trong thuộc nhóm (là F bao gồm số hiệu nguyên tử là 9) nhưng mạnh dạn hơn yếu tắc đứng bên dưới nó trong cùng nhóm (là Br tất cả số hiệu nguyên tử là 35).

2. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố hoàn toàn có thể suy đoán địa chỉ và đặc điểm nguyên tố đó.

Xem thêm: Cách Tìm Đường Tiệm Cận Đứng Của Đồ Thị Hàm Số, Cách Tìm Tiệm Cận Ngang Tiệm Cận Đứng Hay Nhất

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố X gồm điện tích hạt nhân là 11+, nguyên tử X bao gồm 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có một electron.