Câu hỏi: Chất làm sao sau đây là chất điện li yếu?

A.

Bạn đang xem: Chất điện li yếu là

CH3COOH

B.AgCl

C.HI

D.NH4Cl

Lời giải:

Đáp án đúng là:A.CH3COOH

Giải thích:

Chất điện li yếu là axit yếu; bazơ yếu

CH3COOH là axit yếu => chất điện li yếu

*

Kiến thức mở rộng:

I. Tìm kiếm hiểu về sự điện li

1. Định nghĩa sự điện li

- Sự điện lilà quá trình phân li các chất vào nước hoặc lúc nóng chảy thành ion.

Dung dịch (dd) dẫn điện được là vì trong dung dịch của bọn chúng có các hạt có điện tích chuyển động tự vị được gọi làcác ion.

- Chất điện li lànhững chất khi tan trong nước phân li ra ion.

- Axit, bazơ, muốiđều là những chất điện li.

2. Phân loại

- Chất điện li mạnhlà chất lúc tan vào nước, những phân tử tổ hợp phân li hoàn toàn.

VD:Na2SO4→ 2Na++ SO42-

KOH → K++ OH-

HNO3 → H+ + NO3–

Các axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết những muối làchất điện li mạnh.

- Chất điện li yếulà chất lúc tan vào nước, số phân tử phối hợp phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

VD:CH3COOH ↔ CH3COO-+ H+

- Chất không điện lilà những chất khi tan trong nước ko phân li ra ion.

VD:Dung dịch đường, dung dịch rượu, ...

- Cân bằng điện li:Sự phân li của những chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Khi tốc độ phân li của phân tử chất điện li (phản ứng thuận) bằng tốc độ kết hợp giữa các ion thành phân tử chất điện li (phản ứng nghịch) thì cân bằng của quá trình điện li được thiết lập.

Độ điện li:(α) : α =nnonno= CCoCCo

Với : n là số phân tử phân li ra ion, nolà số phân tử hòa tan.

C là nồng độ mol chất chảy phân li thành ion, Colà nồng độ mol chất hòa tan.

II. Những điều cần biết về CH3COOH (Axit axetic)


1. Axit axetic là gì?

Axit axeticlà một hợp chất hữu cơ gồm tính axit mạnh, chúng gồm công thức hóa học CH3CO2H (cũng viết là CH3COOH). Đây là loại hóa chất đã được sản xuất từ rất lâu đời và được ứng dụng rất nhiều vào sản xuất công nghiệp, sản xuất thực phẩm tốt y học...

Chúng còn tồn tại nhiều tên gọi khác nhau như: etanoic, Hydro axetat (HAc), Ethylic acid, Axit metanecarboxylic, dấm, acetic acid, Acid ethanoic…

2. Ứng dụng của axit axeticCH3COOH trong thực tiễn

Hơn 60 % axit axeticCH3COOH được dùng trong những polyme tổng hợp từ vinyl axetat hoặc xenlulozo este. Những vinyl axetat phần lớn được dùng trong công nghiệp sơn, giấy bọc và nhựa plastic.

Dẫn xuất của axit axetic được sử dụng rộng rãi như:

Aluminum axetat: Al(OH)2CO2CH3dùng làm thuốc nhuộm vải.Muối amoni axetat CH3CO2NH4được sử dụng để sản xuất axetamid- một chất dung môi, góp lợi tiểu với toát mồ hôi vào y học.Muối Kali dùng trong công nghiệp sơn.Metyl axetat cần sử dụng làm dung môi mang lại xenlulozo nitrat, este và các hợp chất khác.N- butyl axetat dùng làm dung môi trong công nghiệp sơn và gốm sứ.Axit phenylaxetic sử dụng trong công nghiệp nước hoa cùng tổng hợp penicinil.

Xem thêm: Hình Hộp Là Gì Mô Tả Hình Hộp Thoi Là Gì, Hình Hộp Là Gì

Dung dịch axit axetic băng loãng dùng trong các phòng thí nghiệm lâm sàng để dung giải hồng cầu cùng đếm bạch cầu.