Bạn đang xem: Chất phản ứng với dung dịch fecl3 cho kết tủa

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mang lại metylamin với anilin lần lượt công dụng với HBr cùng dung dịch FeCl2 vẫn thu được công dụng nào dưới đây ?


Bốn ống thử đựng những hỗn đúng theo sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào tất cả sự bóc lớp những chất lỏng ?


Cho dung dịch metylamin cho đến dư lần lượt vào từng ống thử đựng các dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số hóa học kết tủa còn sót lại là :


Mùi tanh của cá tạo ra bởi láo hợp những amin và một số trong những tạp hóa học khác. Để đánh tan mùi tanh của cá, trước khi nấu nên


Cho anilin chức năng vừa đủ với dung dịch HCl nhận được 38,85 gam muối. Cân nặng anilin đang phản ứng là


Amin bậc nhất, đối chọi chức X tác dụng vừa đủ với lượng HCl bao gồm trong 120 ml hỗn hợp HCl 0,1M nhận được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam hỗn hợp X gồm những amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đầy đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là


Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C không phân nhánh) bởi axit HCl, tạo thành 17,64 gam muối. Amin có công thức là


Cho 0,76 gam các thành phần hỗn hợp X gồm hai amin 1-1 chức, gồm số mol bằng nhau, bội phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 1,49 gam muối. Cân nặng của amin bao gồm phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là


Cho m gam amin 1-1 chức bậc 1 X tác dụng với dung dịch HCl vửa đầy đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy trọn vẹn m gam X bắt buộc 23,52 lít khí O2 (đktc). X hoàn toàn có thể là


Hỗn hợp X gồm AlCl3 cùng CuCl2. Hòa tan các thành phần hỗn hợp X vào nước dư chiếm được 200 ml dung dịch A. Sục khí metylamin cho tới dư vào trong hỗn hợp A chiếm được 11,7 gam kết tủa. Mặt khác, cho từ từ dung dịch NaOH cho tới dư vào hỗn hợp A thu được 9,8 gam kết tủa. độ đậm đặc mol/l của AlCl3 cùng CuCl2 trong hỗn hợp A theo lần lượt là


Để phản nghịch ứng hết với 400 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 0,5M cùng FeCl3 0,8M cần từng nào gam láo lếu hợp gồm metylamin và etylamin bao gồm tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Hỗn đúng theo X gồm chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) công dụng với hỗn hợp NaOH hoàn toản đung nóng cho tới khi bội phản ứng xảy ra trọn vẹn rồi cô cạn chiếm được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D và E (MD E) với 4,48 lit khí (dktc) các thành phần hỗn hợp Z tất cả 2 amin no đối chọi chức đồng đẳng sau đó có tỉ khối đối với H2 bằng 18,3. Cân nặng của muối bột E trong hỗn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đối chọi chức X phản nghịch ứng trọn vẹn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam hỗn hợp Y có hai amin đối chọi chức, no, mạch hở tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl chiếm được 8,85 gam muối. Biết trong hỗn hợp, số mol nhì amin bằng nhau. Phương pháp phân tử của nhị amin là :


Cho 1,52 gam các thành phần hỗn hợp hai amin no, 1-1 chức (được trộn với số mol bởi nhau) công dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, chiếm được 2,98 gam muối. Kết luận nào tiếp sau đây không đúng ?


Cho trăng tròn gam láo lếu hợp có 3 amin no, đối chọi chức, là đồng đẳng thường xuyên của nhau chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Trường hợp 3 amin trên được trộn theo tỉ trọng mol 1 : 10 : 5 với thứ từ phân tử khối tăng ngày một nhiều thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X chứa (C,H,N). Biết % trọng lượng N vào X là 45,16%. Khi lấy X tác dụng với HCl chỉ tạo nên muối tất cả dạng RNH3Cl. X là:


Khi mang lại 13,95 gam anilin tính năng hoàn toàn với 0,2 lít hỗn hợp HCl 1M thì cân nặng của muối bột phenylamoni clorua nhận được là


Cho 1 dung dịch cất 6,75 gam một amin no solo chức, bậc I công dụng với hỗn hợp AlCl3 dư thu được 3,9 gam kết tủa. Amin gồm công thức là


Cho 30 gam tất cả hổn hợp hai amin đơn chức công dụng vừa đầy đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, nhận được dung dịch đựng 47,52 gam các thành phần hỗn hợp muối. Cực hiếm của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X công dụng với dung dịch FeCl3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là
Xem thêm: Ý Nghĩa Của Mã Vùng Sinh Sống K1 K2 K3 Là Gì, Cho Em Hỏi Chọn Mã Vùng Sinh Sống Trên

Hỗn vừa lòng E gồm ba amin no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng O2, chiếm được CO2, H2O với 0,336 lít khí N2 (đktc). Khía cạnh khác, để chức năng với m gam E cần vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Cực hiếm của V là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin với trimetylamin cần dùng 0,3 mol O2 thu được CO2, H2O cùng N­2. Nếu đem 11,4 gam X trên tính năng với hỗn hợp HNO3 dư, thu được lượng muối là