English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chi tiết noun Detail đề cập rành rọt từng cụ thể trận tiến công to retell the battle in every detail Part (of a machine) cụ thể máy a part of a machine lắp các cụ thể to lớn assemble the parts (of a machine) những chi tiết của chiếc đồng hồ đeo tay the parts of a watch adj Detailed dàn bài xích rất chi tiết a very detailed scheme trình bày chi tiết to lớn expound in detail detail; particular nói rành rọt từng chi tiết trận tiến công To retell the battle in every detail cung cấp càng nhiều cụ thể càng giỏi To give as many details as possible Đi sâu vào chi tiết To go into details/particulars không thấy công ty đề bởi vì quá chú trọng cụ thể Not khổng lồ see the wood for the trees mong mỏi biết thêm chi tiết, anh cần phỏng vấn những người từng đi máy cất cánh Concorde For more information/for further information/for additional information/for further particulars/for further details, you should interview those who have flown in/with Concorde part (of a machine) lắp các chi tiết To assemble the parts (of a machine) Những chi tiết của chiếc đồng hồ The parts of a watch minute; detailed Dàn bài rất chi tiết A very detailed scheme Đây là phiên bản mô tả chi tiết dây chuyền lắp ráp đồ vật vi tính This is a detailed description of the microcomputer assembly line
*