Ngó không thấy mẹ,ngùi ngùi........Bạn sẽ xem: Chiều chiều gió ngược gió xuôi ngó không thấy người mẹ ngùi ngùi

Nói chín ...làm mười

Nói mười có tác dụng chín, kẻ cười fan chê.

Bạn đang xem: Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi ngó không thấy mẹ ngùi ngùi

Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

....nhớ kẻ đâm, xay,giần, sàng.


*

- Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó ko thấy mẹ, ngùi ngùi nhớ thương.

- Nói chín thìnên có tác dụng mười

Nói mười làm chín, kẻ cười fan chê.

- Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo lưu giữ kẻđâm, xay, giần, sàng.

~Học tốt~

Câu thơ nào đồng nghĩa với câu thơ : "Dù ai nói ngả nói nghiêng | Lòng ta vẫn vững như kiềng tía chân"

a.Năng nhặt chặt bị

b.Thua keo dán này ta bày keo khác

c.Dù ai nói đông nói tây | Lòng ta vẫn vững như cây thân rừng

d.Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi | Ngó không thấy người mẹ ngùi ngùi lưu giữ thương

Bài làm

Câu thơ nào đồng nghĩa với câu thơ :

"Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững vàng như kiềng cha chân"

Là: "Hãy lo kiên trì câu cua,

mặc dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai."

# Chúc bạn học giỏi #

Dù ai nói ngả nói nghiêng | Lòng ta vẫn vững như kiềng cha chân"

Câu này có nghĩa là sau lúc cán bộ giảng thì ta buộc phải có ý kiến riêng của mình, và bắt buộc ráng sức bảo vệ ý loài kiến đó. Ở nước ngoài thì đấy là nền giáo dục đào tạo giúp học sinh sinh viên gồm tư tưởng mới, phân phát minh được nhiều điều hay mang đến xã hội.

đồng nghĩa với nó làDù ai nói đông nói tây | Lòng ta vẫn vững vàng như cây thân rừng.

chúc bạn làm việc tốt

Con có phụ vương như ...

Con không phụ vương như nòng nọc đứt đuôi

Nước lã nhưng mà vă bắt buộc hồ

Tay không cơ mà nổi ... Mới ngoan

... Từ thuở còn non

Dạy bé từ thuở hãy còn thơ ngây

Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

... Ghi nhớ kẻ đâm , xay , giần , sàng

Nói chín ... Có tác dụng mười

Nói mười làm cho chín , kẻ cười fan chê

Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ... Giữa rừng

Chiều chiều ngó ngược , ngó xuôi

Ngó không thấy người mẹ , ngùi ngùi ...

Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai ... Dây cơ mà trồng

Lên non mới biết non cao

Lội sông bắt đầu biết..................... Can sâu

mặc dù ai nóiđông nói tây

Lòng ta vẫn.................... Giữa rừng

Chiều chiều gió ngược gió xuôi

Ngó không thấy người mẹ buingùi ...............

Ăn quả nhớ đề cập trồng cây

.................. Lưu giữ kẻ đâm xay giần giàn

Lên non bắt đầu biết non cao

Lội sông new biết lạch làm sao cạn sâu.

cho dù ai nói đông, nói tâyLòng ta vẫn vững vàng như cây thân rừng.

1)Nực cười cợt châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu té ai dè...(gồm 9 chữ cái)

2)Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai... Dây cơ mà trồng(gồm 8 chữ cái)

3)Lội non new biết non cao

Lội sông bắt đầu biết...cạn sâu(gồm 7 chữ cái)

4)Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ...giữa rừng(gồm 10 chữ cái)

5)Chiều chiều ngó ngược,ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ,ngùi ngùi...(gồm 9 chữ cái)

6)Nói chín...làm mười

Nói mười làm cho chín ,kẻ bạn cười chê(gồm 6 chữ cái)

7)Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

... Ghi nhớ kẻ đâm,xay,dan,sàng(gồm 5 chữ cái)

8)... Từ bỏ thuở còn non

Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây(gồm 6 chữ cái)

9)Nước lã cơ mà vã yêu cầu hồ

Tay không nhưng mà nổi ...mới ngoan(gồm 4 chữ cái)

Giúp mk với

Ai nhanh mk tik

Thanks

Lớp 5 Ngữ văn 5 0 gửi Hủy

1) xe pháo nghiêng

2) ghi nhớ kẻ cho

3) lạch nào

4) vững như cây

5) ghi nhớ thương

6) thì phải

7) ăn gạo

8) yêu con

9) cơ đồ

chúc bn hok giỏi !

Đúng 0 phản hồi (0)

1.xe nghiêng

2.nhớ kẻ cho

3.lạch nào

4.vững như cây

5.nhớ thương

6.thì nên

7.ăn gạo

8.uốn cây

9.cơ đồ

Đúng 0
comment (0)

1 xe pháo nghiêng

2 ghi nhớ kẻ cho

3 Lạch nào

4 vững vàng như cây

5 ghi nhớ thương

6 Thì nên

7 Ăn gạo

8 uốn nắn cây

9 Cơ đồ

TK cho khách hàng nha ae

Đúng 0
comment (0)

Các chúng ta giải góp mình nhé:

4) Nực cười châu chấu đá xe cộ 11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi 16) bé có cha như ...

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè ... Ngó ko thấy mẹ, ngùi ngùi ... Nhỏ không thân phụ như nòng nọc đứt đuôi.

7) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây 12) Nói chín ... Làm cho mười

Ăn khoai ... Dây màtrồng. Nói mười làm cho chín, kẻ cười tín đồ chê.

9) Lên non mới biết non cao 13) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

Lội sông new biết ... Cạn sâu. ... Lưu giữ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

10) cho dù ai nói đông nói tây 14) ... Từ bỏ thuở còn non

Lòng ta vẫn ... Thân rừng. Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

Lớp 5 Ngữ văn 2 0 nhờ cất hộ Hủy

4.xe nghiêng 7.nhớ kẻ mang đến 8.lạch như thế nào 10.vững như cây

11.nhớ yêu quý 12.thì nên 13.ăn gạo 14.uốn cây 16.nhà gồm nóc

Đúng 0
comment (0)

4. Nực cười cợt châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe cộ nghiêng.

7. Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

Ăn khoai ghi nhớ kẻ mang lại dây nhưng mà trồng.

9. Lên non new biết non cao

Lội sông new biết lạch làm sao cạn sâu.

10. Cho dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững vàng như cây giữa rừng.

11. Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi nhớ thương.

12. Nói chín thì cần làm mười

Nói mười làm cho chín, kẻ cười fan chê.

13. Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo ghi nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

14. Uốn cây từ bỏ thuở còn non

15. Bé có phụ vương như nhà tất cả nóc

Con không phụ vương như nòng nọc đứt đuôi.

Đúng 0
phản hồi (0)

GIẢI NGHĨA :

Muốn lịch sự thì bắc ước kiều

Muốn bé hay chữ thì yêu mang thầy.

Bầu ơi yêu quý lấy bí cùng .Tuy rằng khác kiểu như nhưng phổ biến một giàn.

Núi cao bởi gồm đất bồi Núi chê khu đất thấp núi ngồiở đâu.

Nực mỉm cười châu chấu đá xe pháo Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng

Nhiễu điều đậy lấy giá bán gương bạn trong một nước yêu cầu thương nhaucùng.

Cá không nạp năng lượng muối cá ươn

Con cưỡng bố mẹ trăm đường con hư.

Ăn trái nhớkẻ trồng cây

Ăn khoai lưu giữ kẻdây cơ mà trồng.

Muôn loại sông đổ đại dương sâu

Biển chê sông nhỏ, biển lớn đâu nước còn .

Lên non new biết non cao

Lội sông bắt đầu biết sông nào cạn sâu.

Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững như cây thân rừng.

Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó ko thấy mẹ, ngùi ngùi nhớ thương .

Nói chín thì cần làm mười

Nói mười làm cho chín, kẻ cười tín đồ chê.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo ghi nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

Dạy nhỏ từ thuở còn non

Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

Nước lã nhưng mà vã bắt buộc hồ

Tay không mà lại nổi cơ đồ mới ngoan.

Con có thân phụ như nhà gồm nóc

Con không thân phụ như nòng nọc đứt đuôi.

Lớp 5 Ngữ văn 1 0 gởi Hủy

có fải chúng ta lấy từ trong sgk lop5 đúng ko nào

Đúng 0
bình luận (0)

1) muốn sang thì bắc ...

Muốn con hay chữ thì yêu đem thầy .

2) thai ơi mến lấy bí cùng

Tuy rằng ... Nhưng chung một giàn .

3) Núi cao bởi có đất bồi

Núi chê khu đất thấp ... ở đâu .

4) Nực cười cợt châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu xẻ , ai dè ...

5) Nhiễu điều tủ lấy giá bán gương

Người vào một nước phải ... Cùng

6) Cá không nạp năng lượng muối ...

Con cãi phụ huynh trăm đường nhỏ hư

7) Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai ... Dây cơ mà trồng

8) Muôn cái sông đổ đại dương sâu

Biển chê sông nhỏ , biển lớn đâu ...

Xem thêm: Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Trong Phát Triển Nhận Thức, Nội Dung Và Mục Tiêu Của

9) Lên non bắt đầu biết non cao

Lội sông mới biết ... Cạn sâu

10) cho dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ... Giữa rừng

11) Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi

12) Nói chín ... Làm mười

Nói mười có tác dụng chín , kẻ cười fan chê

13) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

... Lưu giữ kẻ đâm , say , dần , sàng

14) ... Tự thưở còn non

Dạy bé từ thưở hãy còn thơ ngây

15) Nước lã nhưng mà vã lên hồ

Tay không cơ mà nổi ... Bắt đầu ngoan

16) nhỏ có thân phụ như ...

Con không cha như nòng nọc đứt đuôi

Lớp 5 Ngữ văn 7 0 gửi Hủy

dài thừa mún xây xẩm mặt mày

- Đúng 0 bình luận (0) lên google nhé là xong

Đúng 0 bình luận (0)

1) ước kiều

2) khác giống

6) cá ươn

16) nhà tất cả nóc

Còn mấy câu kia mk ko biết

Đúng 0
phản hồi (0)

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Ngó về quê người mẹ ruột nhức chín chiều

a, chỉ ra rằng nghĩa của từ"" chiều chiều "", "" chiều "" vào câu thơ trên

b, search từ trái nghĩa và đồng nghĩa của từ, "" chiều chiều "" , "" chiều "" trong đoạn thơ trên

Lớp 5 Ngữ văn 1 0 giữ hộ Hủy

a chiều chiều chỉ chiều tối sắp tối. Chiều chỉ phương hướng

bchiều chiều là bình minh đồng nghĩa tương quan là gần buổi tối hoàng hôn chiều là mất phương cùng chiều hướng

Đúng 0
comment (0)

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

plovdent.com