Cho hình lăng trụ tam giác đa số ABC.A’B’C’ có các cạnh đều bằng a. Tính diện tích S của phương diện cầu trải qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó.

Bạn đang xem: Cho hình lăng trụ tam giác đều

A. ( S=frac7pi a^23 )

B. ( S=frac7a^23 )

C. ( S=frac49pi a^2144 )

D. ( S=frac49a^2114 )


Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

*

Gọi I, I’ lần lượt là giữa trung tâm tam giác ABC, A’B’C’, O là trung điểm của II’.

Khi kia O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ.


Ta có: (AI=frac23AM=fracasqrt33,OI=frac22)

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ ( R=OA=sqrtOI^2+AI^2=sqrtleft( fraca2 ight)^2+left( fracsqrt33a ight)^2=fracasqrt7sqrt12 ).

Xem thêm: Bài Tập Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9 Có Đáp Án, Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Toán 9

Diện tích mặt ước ( S=4pi R^2=4pi .frac7a^212=frac7pi a^23 ).

 


Cho hình lăng trụ tam giác hầu như ABC.A’B’C’ có các cạnh đều bởi a. Tính diện tích s S của phương diện cầu trải qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ tất cả chiều coa bằng 4, đáy ABC là tam giác cân nặng tại A với AB = AC = 2; BACˆ=120O. Tính diện tích s mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ trên
Cho hình lăng trụ tam giác hồ hết ABC.A’B’C’ gồm AA’ = 2a, BC = a. Gọi M là trung điểm của BB’. Bán kính mặt mong ngoại tiếp khối chóp M.A’B’C’ bằng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ bao gồm đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=a√3, BC = 2a, con đường thẳng AC’ chế tạo với khía cạnh phẳng (BCC’B’) một góc 30O (tham khảo hình vẽ mặt dưới). Tính diện tích S của mặt ước ngoại tiếp hình lăng trụ sẽ cho
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, AD = 2a, AA’ = 3a. Thể tích khối mong ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là
Cho hình lăng trụ tam giác phần đa ABC.A’B’C’ có những cạnh đều bằng a. Tính diện tích S của khía cạnh cầu trải qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ tất cả chiều coa bằng 4, đáy ABC là tam giác cân tại A cùng với AB = AC = 2; BACˆ=120O. Tính diện tích s mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ trên
Cho hình lăng trụ tam giác phần lớn ABC.A’B’C’ bao gồm AA’ = 2a, BC = a. Call M là trung điểm của BB’. Bán kính mặt ước ngoại tiếp khối chóp M.A’B’C’ bằng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông trên A, AB=a√3, BC = 2a, mặt đường thẳng AC’ tạo thành với khía cạnh phẳng (BCC’B’) một góc 30O (tham khảo hình vẽ bên dưới). Tính diện tích s S của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ sẽ cho
Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ gồm AB = a, AD = 2a, AA’ = 3a. Thể tích khối ước ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là
*

Biết rằng nhì số phức z1, z2 thỏa mãn |z1−3−4i|=1 và |z2−3−4i|=12. Số phức z có phần thực là a với phần ảo là b vừa lòng 3a−2b=12. Giá trị nhỏ dại nhất của P=|z−z1|+|z−2z2|+2 bằng
Xét những số phức z=a+bi (a,b∈R) thỏa mãn |z−3−2i|=2. Tính a+b lúc |z+1−2i|+2|z−2−5i| đạt giá bán trị nhỏ tuổi nhất
Cho các số phức w, z vừa lòng ( left| w+i ight|=frac3sqrt55 ) và ( 5w=(2+i)(z-4) ). Giá chỉ trị lớn số 1 của biểu thức ( P=left| z-1-2i ight|+left| z-5-2i ight| ) bằng
Cho số phức z thỏa |z|=1. Gọi m, M lần lượt là giá chỉ trị nhỏ dại nhất, giá trị lớn số 1 của biểu thức P=∣z^5+z¯^3+6z∣−2∣z^4+1∣. Tính M−m

Add a phản hồi Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường phải được khắc ghi *