tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho hình vẽ bên

*

Cho mẫu vẽ bên: a.Hãy tính diện tích s hình tròn,biết diện tích hình vuông vắn 25cm2 .b.Tính diện tích s phần gạch ốp chéo


*

*

Ta có: 25 = 5 x 5

Vậy cạnh hình vuông (đường kính hình tròn) là 5cm.

Vậy bán kính hình tròn trụ là:

5 : 2 = 2,5(cm)

Diện tích hình tròn là:

2,5 x 2,5 x 3,14= 19,625(cm2)

diện tích phần gạch chéo là:

25 - 19,625 = 5,375(cm2)

Vậy diện tích phần gạch chéo cánh là 5,375cm2


Làm hộ mik bài bác này nha mọi tín đồ (ghi rõ bài bác giải nhé )

1.cho hình trụ có 2 lần bán kính 50cm . Bên phía trong hình tròn gồm hình chữ nhật có diện tích s = 18% diện tích hình tròn trụ .tính diện tích phần còn lại ? 

2.(mik ko biết vẽ trình bày nhé ) hình vuông bên trong có một hình tròn , diện tích s phần gạch chéo là diệt tích còn sót lại (hình vuông - hình tròn trụ )

a. Hãy tính diện tích hình trụ biết diện tích hình vuông ABCD bằng 20cm2

b.tính diện tích s phần gạch chéo 

cảm ơn ai làm cho đúng yêu cầu của bản thân , mình tick cho 


Tính diện tích phần gạch chéo co trong hình vẽ dưới đây, biết diện tích s hình thoi là 18,84 cm2.

(hình vẽ có hình trụ bên ngoài, hình thoi phía bên trong và phần gạch chéo là phần diện tích của diện tích hình tròn hơn diện tích s hình thoi)

 


Cho hình vuông ABCD và hình trụ tâm 0 như hình vẽ :

*

a, cho thấy diện tích hình vuông vắn bằng 25 c m 2 .

Tính diện tích s hình tròn? 

b, cho thấy thêm diện tích hình vuông vắn bằng 12  c m 2

Tính diện tích s phần gạch chéo?


Cho hình vuông vắn ABCD và hình trụ tâm 0 như hình mẫu vẽ :

*

a. Cho biết diện tích hình vuông vắn bằng 25 c m 2 .Tính diện tích hình tròn?

b. Cho biết diện tích hình vuông vắn bằng 12 c m 2 . Tính diện tích s phần gạch men chéo?
Xem thêm: Những Mẫu Đồng Hồ Casio Học Sinh Mạnh Mẽ Đầy Cá Tính, Đồng Hồ Casio Trẻ Em

cho hình vẽ bên : a hãy tính diện tích hình trụ biết diện tích hình vuông vắn abc đê bằng 20cm² 

b: Tính diện tích s phần gạch men chéo


cho hình mẫu vẽ bên diện tích phần gạch chéo cánh là đôi mươi cm2 hãy tính diện tích s phần ko gạch chéo cánh biết bán kính hình tròn nhỏ xíu 6 cm buôn bán kính hình tròn lớn là 8 cm