Những câu hỏi về bé lắc đơn luôn luôn chiếm một tỉ trọng lớn trong những bài thi, luôn là một trở trinh nữ lớn đối với học sinh khi bài tập về bé lắc solo yêu cầu buộc phải hiểu rõ bạn dạng chất, hiện tượng kỳ lạ và gắng chắc những kiến thức căn bản. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu tò mò về triết lý con lắc đối chọi và số đông dạng bài bác tập tuyệt gặp.
Bạn đang xem: Chu kì dao động con lắc đơn

I. Con lắc đơn là gì?

1. Định nghĩa nhỏ lắc đơn

Như đang biết trong công tác vật lý lớp 10, bé lắc đơn là một hệ thống gồm một đồ nhỏ, trọng lượng m, treo sinh hoạt đầu một sợi dây không dãn, cân nặng không xứng đáng kể, lâu năm l

2. Cấu tạo

Gồm tua dây dịu không dãn, đầu bên trên được treo thắt chặt và cố định đầu bên dưới được gắn thêm với đồ dùng nặng bao gồm khối lượng

3. Điều kiện để vật dđđh

Biên độ góc α0 (α0 ≤100)

4. Phương trình dao động

Ta có phương trình giao động của nhỏ lắc đơn có dạng:

*

Trong đó:s: cung dao động (cm, m..)– S: biên độ cung (cm, m..)– α: li độ góc (rad)– α0: biên độ góc (rad)

*

5. Phương trình tốc độ – gia tốc

a) Phương trình vận tốc.

v = s’ = – ωSsin(ωt + φ) (m/s)

=> vmax = ωS

b) Phương trình gia tốc

a = v’ = x” = – ω2..Scos(ωt + φ) (cm/s) = – ω2.s (m/s2)

=> amax = ω2.s

6. Gia tốc – lực căng dây

a) Vận tốc:

*

b) lực căng dây: T

T = mg (3cosα – 2cosα0)=> Tmax = mg(3 – 2cosα0) Khi đồ ngang qua vị trí cân nặng bằng=> Tmin = mg(cosα0) Khi đồ vật đạt vị trí biên

7. Chu kỳ – Tần số

*

8. Công thức tự do với thời gian

*

9. Năng lƣợng của bé lắc đơn

W = Wđ + Wt

*

*

Bài tập minh họa

*

*

Câu 2: trên một địa điểm trên khía cạnh đất, một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa. Trong khoảng thời gian Δt, nhỏ lắc tiến hành được 60 dao động toàn phần, chuyển đổi chiêu dài bé lắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời hạn Δt ấy, nó tiến hành 50 xấp xỉ toàn phần. Xác minh chiều dài ban đầu của bé lăc?

*

Hướng dẫn:

Câu 3 (ĐH 2012): Tại địa điểm có vận tốc trọng ngôi trường g = 10 m/s2, một nhỏ lắc đơn có chiều lâu năm 1 m, dao động với biên độ góc 600. Trong quá trình dao động, cơ năng của nhỏ lắc được bảo toàn. Tại địa chỉ dây treo phù hợp với phương thẳng đứng góc 300, vận tốc của trang bị nặng của nhỏ lắc gồm độ khủng là

A. 1232 cm/s2

B. 500 cm/s2

C. 732 cm/s2

D. 887 cm/s2

Câu 4 (ĐH2013): Một bé lắc 1-1 có chiều lâu năm 121cm, dao động điều hòa tại vị trí có tốc độ trọng trường g. Mang π2 = 10. Chu kì xê dịch của con lắc là:

A. 0,5s

B. 2s

C.

Xem thêm: Cách Bấm Máy Tính Tìm Cực Trị Bằng Máy Tính Tìm Cực Đại Cực Tiểu

1s

D. 2,2s

Lý thuyết về xê dịch tắt dần, giao động cưỡng bức, dao động gia hạn và sự cộng hưởng