Các thành phần trong bảng tuần hoàn được xếp theo các nhóm và chu kỳ tuần hoàn. Trong đó chu kì là hàng nguyên tố gồm cùng số lớp electron. Trong những chu kỳ tự trái thanh lịch phải: số nguyên tử tăng, bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng. 

Trắc nghiệm: Chu kì là dãy nguyên tố tất cả cùng

A. Số proton.

Bạn đang xem: Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng

B. Số lớp electron.

C. Số electron hóa trị.

D. Số điện tích hạt nhân.

Trả lời

Đáp án đúng: B. Số lớp electron

Chu kì là dãy nguyên tố gồm cùng số lớp electron

Giải thích của cô giáo Top lời giải về vì sao chọn lời giải B


Các nguyên tố chất hóa học được xếp vào bảng tuần trả dựa trên những nguyên tắc sau:

- những nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân.

- các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì). 

- Số thiết bị tự của chu kì trùng cùng với số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: bao gồm chu kì 1, 2, 3.

+ Chu kì lớn: có chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg trực thuộc chu kì 3 vì tất cả 3 lớp electron.

- các nguyên tố có cùng số electron hóa trị (electron có chức năng tham gia vào quy trình hình thành liên kết hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).

*
Chu kì là dãy nguyên tố tất cả cùng" width="1080">

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Chu kì và bảng tuần trả hóa học

Câu 1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được thu xếp theo nguyên tắc nào?

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. Những nguyên tố tất cả cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

C. Những nguyên tố có cùng số electron hoá trị vào nguyên tử được xếp thành 1 cột.

D. Cả A, B, C.

Đáp án đúng: D. Cả A, B, C.

Câu 2. Chu kì là:

A. Dãy các nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng gồm cùng số lớp electron, được xếp theo chiều trọng lượng nguyên tử tăng dần.

B. Dãy những nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều số khối tăng dần.

C. Dãy những nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân nguyên tử tăng dần.

D. Dãy các nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều số nơtron tăng dần.

Đáp án đúng: C. Dãy những nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân nguyên tử tăng dần.

Câu 3. Nguyên tử của thành phần A gồm tổng số electron ngơi nghỉ phân lớp phường là 5, vị trí của thành phần A trong bảng tuần trả là

A. đội VA, chu kì 3.

B. VIIA, chu kì 2.

C. VIIB, chu kì 2.

D. VIA, chu kì 3.

Đáp án đúng: B. VIIA, chu kì 2.

Câu 15. X là nguyên tố p Tổng số phân tử trong nguyên tử của nhân tố X là 40. địa điểm của X vào bảng tuần hoàn là

A. Ô 40, chu kỳ 5, nhóm IVB.

B. Ô 14, chu kỳ luân hồi 3, đội IIA.

C. Ô 13, chu kỳ 3, team IIIA.

D. Ô 15, chu kỳ 3, đội VA.

Đáp án đúng: C. Ô 13, chu kỳ luân hồi 3, nhóm IIIA.

Câu 5. Nhóm nhân tố là

A. Tập hợp những nguyên tố mà lại nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự nhau, được xếp ở cùng một cột.

B. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, cho nên có tính chất hoá học như là nhau và được xếp thành một cột.

C. Tập hợp những nguyên tố nhưng mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự như nhau, vì thế có đặc thù hoá học gần giống nhau cùng được xếp thành một cột.

D. Tập hợp những nguyên tố mà nguyên tử có đặc điểm hoá học tương đương nhau với được xếp cùng một cột.

Đáp án đúng: C.

Xem thêm: Công Thức Tính Tích Có Hướng Của 2 Vecto Trong Không Gian, Tích Vô Hướng, Tích Có Hướng Của Hai Vectơ

Tập hợp những nguyên tố nhưng mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hoá học gần giống nhau cùng được xếp thành một cột.

--------------------

Trên đây Top lời giải sẽ cùng chúng ta tìm phát âm về Chu kì cùng bảng tuần trả hóa học. Cửa hàng chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức có ích khi đọc bài viết này, chúc chúng ta học tốt!